Dowództwo sprawdziło, ilu żołnierzy i w jakim czasie stawi się na wezwanie w jednostce. To element tzw. certyfikacji rodzajów sił zbrojnych, w ramach której sprawdzane jest, czy Wojska Obrony Terytorialnej spełniają NATO-wskie normy i są zdolne do wykonywania powierzonych im zadań.

Wojska Obrony Terytorialnej są pierwszymi siłami w Polsce poddanymi certyfikacji w całości.