W informacji opublikowanej na stronie CBA czytamy:

W trakcie postępowania badane są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane zlecane z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na rzecz przywięziennych zakładów pracy przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Postępowanie obejmuje lata 2018-2021”.

Biuro dodało, że choć koniec kontroli zaplanowano na 23 września, zgodnie z treścią ustawy o CBA można ją przedłużyć o kolejne 6 miesięcy.