W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na podobny los Apostołów Piotra i Pawła, którzy umierając męczeńską śmiercią za wiarę mieli pewność, że Chrystus jest z nimi. Posłuszni Duchowi Świętemu zmierzali do stolicy cesarstwa, aby tam dać świadectwo o Chrystusie. W ten sposób obaj wpisali się w tworzenie kultury europejskiej, na którą składają się grecka filozofia, rzymskie prawo i wiara w Chrystusa. – Te trzy elementy, które wchodzą w dialog ze sobą tworzą szczególny wyraz duchowej kultury, z której wyrastamy przez całe wieki, dzięki czemu ukształtowała się tak niezwykła w stosunku do innych kontynentów Europa – mówił metropolita krakowski dodając, że także uniwersytety wyrosły z poszukiwania prawdy – „niezwykłego dialogu między teologią, filozofią, naukami wyzwolonymi”. Zaznaczył, że to właśnie sprawiło, że Europa królowała nad innymi kontynentami kulturą, oryginalnością myślenia, odwagą i ciągłym zgłębianiem prawdy o Bogu i człowieku.

Arcybiskup przywołał metaforę autorstwa Mikołaja z Kuzy, w której Bóg jest mincerzem, a człowiek bankierem. – Bóg ukazany jest jako ten, który może wszystko, ale zostawia sobie moc tworzenia wartości, natomiast człowiekowi pozostawia zdolność oceniania i rozpoznania tych wartości, wybierania tego, co bardziej cenne – mówił metropolita zaznaczając, że w ten sposób Kuzańczyk rozumie godność człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. 

W 1519 roku (56 lat po traktacie De ludo globi Mikołaja z Kuzy) w Traktacie o monetach Mikołaj Kopernik sformułował sześć ekonomicznych zasad odnoszących się do wartości monety i troski o jej zachowanie. To w tym dziele znalazł się postulat, aby zapobiegać sytuacji, w której „gorszy pieniądz wypiera lepszy”, co dziś znane jest jako prawo Kopernika-Greshama, a także początki ilościowej teorii pieniądza.

Metropolita zwrócił uwagę na przejście od wymiarów teologicznego, filozoficznego i antropologicznego do ekonomii jako nauki. Podkreślił, że nauki szczegółowe mają swoje źródło w głębokiej refleksji filozoficzno-teologicznej czerpiącej inspiracje z chrześcijaństwa. – Nowożytne nauki, które tak mocno zadecydowały w nowożytności o potędze Europy, miały swoje chrześcijańskie także źródło – zaznaczył abp Marek Jędraszewski dodając, że w życiu współczesnego człowieka nauka taka, jak ekonomia jest konieczna, ale z drugiej strony nie wolno zapominać o Bogu, który chce, aby każdy człowiek był „mądrym bankierem”, umiejącym dotrzeć do świata wartości i właściwie je uporządkować. – Wtedy człowiek będzie miał odwagę, tak jak Piotr i Paweł iść za Chrystusem – najwyższą wartością, która gwarantuje pokój, który obdarza szczęściem, który daje nadzieję na wieczność – zakończył.