5 znaków końca świata. Objawienia ks. Stefano Gobbiego - zdjęcie
24.06.21, 11:37

5 znaków końca świata. Objawienia ks. Stefano Gobbiego

42

O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych.

Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła.

Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy.

Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?

  1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

„Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.

  •  Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»

  •  Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

„Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”

  •  Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

„«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»”

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

  • Ostatni znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

„«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»”.

Wiele z tych znaków możemy obserwować współcześnie. I choć niektórzy bagatelizują proroctwa ks. Gobbiego, to przekaz, jaki otrzymał, wiele rozjaśnia w trwającym współcześnie zamęcie. Wydaje się, że ks. Gobbi otrzymał dar proroctwa, wszak na spisanych przez niego objawieniach można dostrzec opis współczesnych czasów, pełnych niepokoju, także w Kościele. Przeczytaj pierwszą polską biografię ks. Gobbiego

Tekst powstał na podstawie książki „Ks. Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”. Książkę znajdziesz tutaj:http://bit.ly/2YJWr3m

 źródło: twojawalkaduchowa.pl

Komentarze (42):

Jan2021.06.25 11:58
Pierwszy znak :zwaliłeś się w gacie,drugi znak: znany polityk ubiera dwa różne buty,trzeci znak :oddajesz mocz na tęczowo,czwarty znak :zaczęła ci się podobać Krystyna Pawłowicz,piąty znak :arcybiskup Jędrzejowski zaprasza na Paradę Równości.
Ala2021.06.25 8:14
Koniec już blisko - Rycerze Chrystusa Króla przemaszerowali przez Warszawę.
Jawny2021.06.25 5:29
Wiara objawy: - urojony przyjaciel . - poczucie wyższości . - uleganie manipulacjom . - wszystko uraża uczucia . - chęć narzucania swojego stylu życia innym.
5 znaków końca świata.2021.06.25 3:14
Objawienia ks. Stefano Gobbiego. ----------- O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych. Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła. Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy. Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?
cd2021.06.25 3:14
Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. „Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»
cd2021.06.25 3:15
Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga. „«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…» «…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie». Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»” Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii. Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
Cierpliwy2021.06.24 22:26
Czy Jezus nie wyjawił swoim uczniom znaków swojej paruzji? Wystarczy przeczytać np Mk 13; 1-37. Czyżby to ksiądz Stefano Gobbi był Synem Najwyższego? A przecież napisane jest: Mk 9; 7" -To jest mój Syn ukochany. Jego słuchajcie". Trochę pokory wizjonerzy bo napisano Mt 5; 3 :"błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". Napisane też jest: Mk 13; 5 i 23 "-Uważajcie aby was ktoś nie zwiódł" i " Wszystko wam przepowiedziałem".
Olej2021.06.24 22:05
Co więcej. Człowiek tę swoją, obrazoburczą księgę swoich zbrodni pisze dalej. Nitsche, Marks, Gramsci, Spinelli, Lenin, Mao, Pol Pot. było ich ,,proroków'' wielu i miliony ich ofiar. Zakażenie trwa, społeczeństwa i ludzkość zaczynają gnić.
Olej2021.06.24 21:59
Wszystkie Księgi Biblii pokazują człowieka w jego człowieczeństwie i w jego najgorszym spodleniu, łamiącym wszelkie bariery moralne. I to trwa, nasilając się stosownie do ludzkich możliwości cywilizacyjnych. Apogeum tych możliwości pokazał XX wiek, zapłodniony ideami nienawiści, marksizmem, nazizmem i innymi socjalizmami, mającymi jakoby uszczęśliwić świat. Tymczasem machina obłędu przyśpiesza, ulega rozpędzeniu, którego już nikt nie zatrzyma. Kłamstwo ludzi, krzywda, wojny i zbrodnia, wyzysk, rozwiązłość rujnująca życie ludzkie, deprawacja ubrana w prawo. Ludzie pytali gdzie był Bóg gdy dymiły krematoryjne piece, a pociągi śmierci gnały przez lodowatą pustynię Syberii. Gdzie był człowiek wobec Boga gdy tworzył opętańcze idee zbrodni i unicestwiania całych narodów, społeczeństw, w imię nowego świata, postępu ? Czy człowiek pytał Boga o rację gdy pisał księgi zbrodni ???
5 znaków końca świata.2021.06.24 21:57
Objawienia ks. Stefano Gobbiego. ----------- O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych. Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła. Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy. Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?
cd2021.06.24 21:58
Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. „Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”. Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»
cd2021.06.24 21:59
Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga. „«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…» «…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie». Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»” Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii. Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
Po 11 ....2021.06.24 21:02
5 znaków końca świata: Lech, Jarosław, Antoni, Marek, Zbigniew ... JEB!!!!
katolik2021.06.24 20:47
Człowiek jest tak malutki, a mordercy ciagle myślą, ze są Bogiem i wlasnie dokonują ludobójstwa. SSPIS nazisci, to wasz koniec!
katolik2021.06.24 20:45
Chemia genetyczna nie była potrzebna, zastosowano ja celowo, aby ludzi zakazić, a ludzie poszli jak zwierzęta na rzez, teraz zakażeni będa już pomału chorować, a mordercy nazywają to IV falą. zresztą szczepieni juz chorowali po szczepieniu
Anonim2021.06.24 20:24
Pierwszy znak końca świata - abp Głódź sołtysem.
Anonim2021.06.24 18:01
Z objawienia w Parzymiechach Górnych, gdzie Maryja przemówiła do dziateczków oczekujących bezskutecznie na pekaes: "Zaprawdę powiadam wam, cuda się zdarzą przed końcem świata, a największy będzie, gdy ojciec Tadeusz odmówi wzięcia pieniędzy od biednej emerytki". Wygląda więc na to, że póki co możemy spać spokojnie.😁😁😁
MARIA2021.06.24 18:50
TYLKO SAM PAN BOG ZNA TAJEMNICE KONCA SWIATA
fcuk piss2021.06.24 17:50
zapomnieli o jednum znaku (kazdy kaplan oddany w bogu bedzie cnotliwie uczciwy i pobozny porzuci porzadanie dzieci blizniego swego ) a jak wiadomo tego warunku nie da sie spelnic wiec swiat wciaz istnieje
kacapowi ad rem :2021.06.24 20:20
Po polsku , kacapie moskiewski , piszemy " pożądanie " .
Anonim2021.06.24 17:37
makarono Stefano Gobbimo całkiem zapomniał stary sklerotyk ,co Pan nasz pedział na ostatnim spotkaniu,ze o końcu wie tylko sam Pam Bucek i nikt wincej,to też co farmazoni makaroniarz o jakiś matkach boskich co ciągle tylko strasom i strasom , jak niedowarzony jasnowic jackowski wselkimi gromami
PoJednymPluszowymKrzyżuDlaKażdego2021.06.24 17:26
- Nawet wieszak obraża uczucia religijne - uważa wojskowy kapelan, który uruchomił państwową machinę przeciwko Zofii Nierodzińskiej. Rysowniczka może pójść do więzienia za obrazę uczuć czterech księży.
Anonim2021.06.24 18:02
Nic nie jest tak wrażliwe jak uczucia religijne polskich katolików.
A nie żydków ?2021.06.24 20:21
kk
matis892021.06.24 16:51
Do znaków czasów ostatecznych dodam globalne aborcyjne szczepienie Antychrysta i Nowego Ładu NWO, cyfrowe państwo bezgotówkowe Antychrysta do Znamienia Bestii które szatanistyczny, lewacki PIS wspiera i reklamuje oficjalnie, wprowadzenie do KK Ohydy Spustoszenia Pachamamy co Bergoglio zrobił 7.10.2019.
JPIII2021.06.24 16:18
Czy ten pedophil nie widział, że jego bożyszcze bób to stary pedophil, który gwałcił 13-letnie dziecko maryśkę. Produktem tego pedophilstwa jest pedał i bękart chrystek jezusek
dr.M.A2021.06.24 15:00
Podejrzewam że w miarę upływu czasu , takich kretynów rodzić się będzie coraz więcej.Ale za to dających wiarę takim idiotyzmom - coraz mniej.Więc - chwała Panu..!
Portofino2021.06.24 13:41
Szóstym znakiem jest KE chcąca "chrzcić" narody Europy pedalstwem.
fil2021.06.24 13:38
np siostrze Faustynie Jezus objawił że zbliża się straszna wojna Polska bardzo ucierpi, Warszawa spłonie, ona to spisała, gdyby Anonim to usłyszał to by obśmiał ale II wojna przyszła i to w ciągu kilku lat, siostra zmarła przed wojną, chyba 3 lata a jej zapiski zostały
Jawny2021.06.24 14:52
Słusznie. Św. Siostra Faustyna zmarła niecały rok przez wojną, 5 X 1938, mając nieco ponad 33 lata. Natomiast bałwan Anonim wyśmieje wszystko, taka jego wredna natura. To potomek Heroda, Annasza i Kajfasza.
Anonim2021.06.24 16:08
Buhahahahhahaa 😁😁😁😁 Taki jesteś genealogicznie obcykany, a zapomniałeś o Leninie, Stalinie i Mao. 😁 Mam tez twoją genealogię przetoczyć, czy niekoniecznie?
Anonim2021.06.24 16:12
Prorokowanie wojny w 1938 roku to jak obstawienie, że Polacy nie wyjdą z grupy na ME - pewniak!😁😁😁
hehe2021.06.24 17:30
dobre
Anonim2021.06.24 12:21
Gdyby ktoś szykując się na koniec świata chciał się pozbyć majątku (te pieniadze, źródło i przyczyna grzechu...), to chętnie pomogę, wezmę na siebie to brzemię. Są chętni? 😁😁😁😁
Anonim2021.06.24 14:31
źródłem i przyczyną grzechu nie są pieniądze, ale Twoja zachłanność.
Anonim2021.06.24 14:47
A nie twoje skąpstwo?
Anonim2021.06.24 12:13
Zwarzywszy, że terminów końca świata było bez liku (i wszystkie błędne), to nie robiłbym afery. Ale jak kogo to bawi, to czemu nie.😁😁😁😁
Darek2021.06.24 14:18
Kościł Katolicki "nie wyznaczał" nigdy takich terminów. To specjalności Świadków Jechowy i innych pomniejszych sekt.
Jawny2021.06.24 14:54
Zwarzyć to możesz warzywa. My, Polacy, piszemy zważywszy. Jak was tam szkolą w KGB?
Anonim2021.06.24 16:27
Buhahahhahaa, tak się głupio składa, że Polacy warzywa też ważą, gamoniu po Wyższej Szkole Tańca Góralskiego w Gdyni. Warzą piwo.
Andrzej2021.06.24 11:56
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen
Anonim2021.06.24 17:33
właśnie !! dobrze napisane ! Andrzej popraw sie koniecznie ,zwłaszcza po każdym artykule