W rzeczywistości pewne jest jedynie to, że Bobola urodził się między sierpniem a grudniem 1591 roku. Fakt jednak, że nadano mu imię Andrzej świadczyć może o tym, że urodził się on właśnie 30 listopada, bo w tamtych czasach dość powszechnym zwyczajem było nadawanie dziecku imienia patrona z dnia, w którym ono się narodziło, a 30 listopada Kościół obchodzi święto św. Andrzeja Apostoła.

W wieku niespełna 66 lat, należący do zakonu jezuickiego i gorliwie próbujący nawracać chrześcijan obrządku wschodniego na katolicyzm, Andrzej Bobola, został wydany oddziałowi kozackiemu przez prawosławną ludność wsi Mohyle (dziś Suswal na terenie Ukrainy), a następnie wleczony końmi do Janowa Poleskiego (dziś terytorium Białorusi), gdzie po długich, brutalnych torturach, nie wypierając się wiary, poniósł śmierć męczeńską 16 maja 1657 roku.

W miejscu narodzenia św. Andrzeja Boboli - Strachocinie, znajduje się dziś Sanktuarium poświęcone temu świętemu męczennikowi za wiarę katolicką.

Św. Andrzej Bobola jest jednym z dziesięciu Patronów Polski.