Założyciele nowego Bractwa chcieli powrócić do całkowitej jedności ze Stolicą Apostolską. W ten sposób Bractwo św. Piotra stało się tzw. Wspólnotą Ecclesia Dei.

Celem Bractwa było i jest zachować związek z dawnym rytem mszalnym w regularnej, zatwierdzonej przez Kościół formie, oraz ów ryt wspierać i popularyzować.

W zwiążku z 25. rocznicą założenia Bractwa, wszyscy przynależący doń kapłani spotkali się w mieście Wigratzbad nad Jeziorem Bodeńskim. Znajduje się tam międzynarodowe seminarium Bractwa na Europę.

Po odprawieniu świątecznej liturgii, biskup Vitus Huonder z Chur wygłosił wykład na temat istoty kapłaństwa.

Bractwo św. Piotra zrzesza obecnie 245 kapłanów i 150 seminarzystów. Generałem Bractwa jest Amerykanin, ojciec John Berg. Główna siedziba Bractwa znajduje się we Fryburgu w Szwajcarii.

PCh/katholisches.info