15:00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - zdjęcie
07.01.21, 14:00

15:00 – Godzina Miłosierdzia Bożego

5

Wobec targającego światem niepokoju, chcemy w Godzinie Miłosierdzia Bożego prosić Boga, aby Jego pokój, z którym przyszedł do świata rodząc się w ludzkim ciele, urzeczywistnił się w życiu każdego współczesnego człowieka. Módlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia o ustanie wojen, konfliktów i wszelkich sporów. Niech dzięki Jego łasce wszędzie tam, gdzie panuje nienawiść - zapanuje pokój, gdzie zniewaga – przebaczenie, a gdzie niezgoda – jedność.  

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebią. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

Fronda.pl


Komentarze (5):

Anonim2021.01.7 16:16
Boże mniej miłosierdzie dla nas i całego świata i dla tych niedowiarków na Frondzie,żeby się nawrócili.
Natalja Siwiec2021.01.7 14:58
już się kończy.
Ile godzin będziesz dzisiaj napierrdalał?2021.01.7 15:12
Siedziałeś do 3-4 rano, starcza bezsenność, poczucie, że jest się s k u r w y s y n em spać ci nie daje? A moze "pracujesz" nad nowym - s k u w y s y ń s t w i e?
Natalja Siwiec2021.01.8 8:26
gdybyś dostawał tyle, ile ja to też byś tu przesiadywał po 16 godzin.
Anonim2021.01.7 14:48
czemu osobnik na zdjęciu ma taką jasną karnacje i niebieskie oczy? przecież wiadomo że Jezus był ciapaty a oczy miał brązowe!