Wczoraj w nocy Senat przyjął ustawę o trzynastych emeryturach. Wprowadził jednak poprawki, które powodują, że nie wiadomo z jakich funduszy mają być wypłacane te świadczenia. Usunięto bowiem zapis, który jako źródło finansowania wskazywał Fundusz Solidarnościowy.

Ostro prowadzenie obrad i nieporadność marszałka Grodzkiego skomentował wicemarszałek izby Stanisław Karczewski, który powiedział:

- posiedzenia Senatu, wbrew zapowiedziom senackiej większości, odbywają się w nocy. Senatorowie PO nie radzili sobie z obradami, głosowaniami i z przygotowaniem

Z kolei senator Włodzimierz Biernacki stwierdził, że marszałek Grodzki „gubi się w prowadzeniu obrad”.

Dodał też:

– Widać brak znajomości regulaminu, poprawki totalnej opozycji wykraczają poza zakres procedowanych projektów 

 

mp/Twitter/Senat/Polskie Radio/300polityka.pl