Karol Wojtyła urodził się w oddalonych o ok. 50 km od Krakowa Wadowicach, jako najmłodsze z trojga dzieci Karola i Emilii Kaczorowskiej.

Matka przyszłego papieża, Emilia Wojtyła (z domu Kaczorowska) zajmowała się domem dorabiając jako szwaczka. Ojciec, Karol Wojtyła, służył w armii cesarza Franciszka Józefa, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., został urzędnikiem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach, będąc oficerem tamtejszego 12. Pułku Piechoty.

Kiedy Karol miał niespełna 9 lata zmarła jego matka, 3 lata później umarł również jego starszy brat Edmund, a gdy Wojtyła miał 20 lat do wieczności odszedł również jego ojciec. Wcześniej tuż po swoim urodzeniu w roku 2016 zmarła także starsza siostra – Olga.

W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie, które przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Jesienią 1942 roku Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do krakowskiego seminarium duchownego, mieszczącym się w pokojach abp Adama Stefana Sapiehy w jego pałacu arcybiskupim. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 z jego rąk w katedrze wawelskiej i wkrótce potem wyjechał na dalsze studia do Rzymu.

Po powrocie do kraju w 1948 roku był wikariuszem w wiejskiej parafii Niegowici oraz św. Floriana w Krakowie.

4 lipca 1958 roku został nominowany przez papieża na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a 13 stycznia 1964 roku został metropolitą krakowskim. Natomiast 26 czerwca 1967 roku abp Wojtyła został powołany w skład Kolegium Kardynalskiego. Brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II.

16 października 1978 roku podczas konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie kardynałowie wybrali niespełna 59-letniego arcybiskupa krakowskiego 264. Biskupem Rzymu. Był to pierwszy od 1523 roku, niebędący Włochem hierarcha na tym urzędzie.

Podczas jednego z najdłuższych pontyfikatów papieskich w całej historii Kościoła Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, odbył aż 104 podróże zagraniczne, w trakcie których odwiedził aż 129 krajów. Do Polski papież przybył z podróżą apostolską aż ośmiokrotnie. Szczególnie jego pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny w 1979 roku wywarła ogromny wpływ na polską rzeczywistość i „odmieniła oblicze polskiej ziemi”.

Ponadto Jan Paweł II przeprowadził 148 beatyfikacji i 51 kanonizacji, podczas których 1343 osoby ogłosił błogosławionymi, a 482 świętymi.

Polski papież przekroczył próg wieczności 2 kwietnia 2005 roku.

1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 roku ogłoszony przez Kościół świętym.