Wyjątkowe proroctwo Bł. Anny Katarzyny Emmerich o masonerii i ataku na Kościół katolicki - zdjęcie
01.01.16, 10:35

Wyjątkowe proroctwo Bł. Anny Katarzyny Emmerich o masonerii i ataku na Kościół katolicki

16

TAJEMNICA BEZBOŻNOŚCI 

Widziałam różne części ziemi. Mój przewodnik wskazał mi Europę i pokazując mi piaszczyste miejsce, wyrzekł te znaczące słowa: «Oto wrogie Prusy». Pokazał mi następnie punkt najbardziej wysunięty na północ mówiąc: «Oto Moskwa niosąca ze sobą wiele zła.» (A III.133)* 

Mieszkańcy odznaczali się niesłychaną pychą. Zobaczyłam, że zbrojono się i pracowano wszędzie. Wszystko było ciemne i zagrażające. Zobaczyłam tam świętego Bazylego i innych (przyp. wyd. franc.: na Placu Czerwonym jest katedra św. Bazylego). Ujrzałam pałac o lśniących dachach. Na nim stał szatan na czatach. Widziałam, że spośród demonów związanych przez Chrystusa w czasie jego zstąpienia do piekieł, kilku się niedawno rozwiązało i wskrzesiło tę sektę (masonerii). Zobaczyłam, że inne zostaną uwolnione... (19.10.1823) 

Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów „światła” wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego jak używane przez nich słowa: światło, miłość, duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swych przedsięwzięć, w których Bóg był niczym. (A. III 161) 

Mój przewodnik poprowadził mnie wokół całej ziemi. Musiałam przemierzać bez przerwy ogromne jaskinie pogrążone w ciemności. Widziałam w nich ogromną ilość osób błąkających się wszędzie, we wszystkich kierunkach i zajętych mrocznymi dziełami. Wydawało się, że przebiegłam wszystkie zamieszkałe miejsca globu, widząc w nich tylko ludzi pełnych wad. Widywałam coraz to nowe zastępy ludzi, wpadających jak gdyby z góry w to zaślepienie nieprawością. Nie widziałam żadnej poprawy... Musiałam wchodzić w te ciemności i patrzeć wciąż na nowo na złośliwość, zaślepienie, przewrotność, zastawione zasadzki, mściwe żądze, pychę, mamienie, zazdrość, chciwość, niezgodę, zabójstwo, rozwiązłość i straszliwą bezbożność ludzi, wszystkie rzeczy, które jednak nie przynosiły im żadnej korzyści, ale czyniły ich coraz bardziej zaślepionymi, nędznymi i pogrążały ich w coraz głębszych ciemnościach. Często miałam wrażenie, że całe miasta znajdowały się na bardzo cienkiej skorupie ziemi i grozi im wkrótce stoczenie się w otchłań. 

Zobaczyłam ludzi wykopujących dla innych rowy lekko zakryte: ale nie zobaczyłam dobrych ludzi w tych rowach ani nikogo, kto by do nich wpadał. Widziałam wszystkich tych złych, jak gdyby byli ogromną ciemną przestrzenią rozciągającą się od jednego krańca ziemi do drugiego. Widziałam ich w nieładzie. W hałaśliwym zamieszaniu, jak na wielkim jarmarku, zakładających różne grupy, podsycające się do zła. Ujrzałam masy ludzi, które mieszały się ze sobą, popełniając wszelkie rodzaje czynów grzesznych. Każdy grzech pociągał za sobą inny. Często wydawało mi się, że pogrążam się jeszcze głębiej w noc. Droga prowadziła stromo w dół. Była przerażająca. Oplatała całą ziemię. Widziałam ludy wszystkich ras, noszących najróżniejsze szaty, wszystkie pogrążone w tych obrzydliwościach. (A II.154) 

Często budziłam się pełna przygnębienia i przerażenia. Księżyc świecił spokojnie przez okno, a ja modliłam się jęcząc, aby mi nie kazano więcej patrzeć na te przerażające sceny. Wkrótce jednak znów musiałam wejść w te straszne ciemności i patrzeć na popełniane w nich obrzydliwości. Znalazłam się raz w obrębie grzechu tak strasznego, że wydawało mi się, że jestem w piekle i zaczęłam krzyczeć i jęczeć. Wtedy mój przewodnik powiedział: ‘Jestem przy tobie, a nie może być piekła tam, gdzie ja jestem’. Wydawało mi się, że widzę miejsce bardzo rozległe, w którym więcej było światła dziennego. Było to jakby miasto należące do tej części świata, na której mieszkamy. Zostało mi tam ukazane straszliwe widowisko. Zobaczyłam ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zadrżałam aż do szpiku kości, bo byli tam tylko ludzie naszej epoki. Męczeństwo Pana było straszniejsze i bardziej krwawe niż to, które wycierpiał od Żydów. (A.II.157) 

Zobaczyłam z przerażeniem wielką liczbę ludzi znanych mi, nawet kapłanów. Wiele linii i ścieżek od tych ludzi, błądzących w ciemnościach, prowadziło do tego miejsca (Ukrzyżowania). (A.II.157) 

Kończąc opowiadanie tej strasznej wizji, której wspomnienie przyprawiało ją o ból serca i nic nie mogło skłonić jej do przedstawienia jej w całości, Katarzyna Emmerich powiedziała: 

Mój przewodnik rzekł do mnie: ‘Zobaczyłaś obrzydliwości, którym ludzie zaślepieni oddają się w ciemnościach’. Zobaczyłam niezliczony tłum prześladowanych, nieszczęśliwych, dręczonych i męczonych w naszych czasach, w różnych miejscach. I zawsze widziałam, że przez to dręczono Jezusa Chrystusa we własnej Osobie. Żyjemy w czasach godnych pożałowania, w których nie ma schronienia przed złem: gęsta mgła grzechu ciąży nad całym światem i widzę ludzi czyniących rzeczy najbardziej obrzydliwe spokojnie i obojętnie. Widziałam to wszystko w wielu wizjach, gdy moja dusza była prowadzona poprzez liczne kraje całej ziemi. (C. 89)** Potem ujrzałam męczenników nie czasu obecnego (r.1820), lecz czasów przyszłych. Jednak już widzę, jak się ich prześladuje. (A.III.112) 

BURZENIE KOŚCIOŁA 

Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki Kościół... (A. III.113) i zobaczyłam blisko nich obrzydliwą Bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury jak u lwa i liczne głowy, które otaczały jak korona jej największą głowę. Miała pysk szeroki i czerwony. Była w cętki jak tygrys i okazywała wielką zażyłość wobec burzących. Kładła się często pośród nich, gdy pracowali. Oni zaś często wchodzili do pieczary, w której czasami się chowała. W tym czasie widziałam tu i tam na całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych przede wszystkim duchownych znieważanych, więzionych i uciskanych i miałam wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami. (A. III.113) 

Kościół był już w dużej mierze zburzony, tak że pozostawało jeszcze tylko prezbiterium z ołtarzem. Ujrzałam burzących, jak weszli do niego razem z bestią. Wchodząc do Kościoła z bestią burzyciele napotkali tam potężną niewiastę pełną majestatu. Zdawało się, że spodziewała się dziecka, szła bowiem powoli. Nieprzyjaciół ogarnęło przerażenie na jej widok, a bestia nie mogła postąpić nawet o jeden krok. Wyciągnęła w powietrzu najbardziej wściekłą szyję w kierunku tej niewiasty, jak gdyby chciała ją pożreć. Lecz Ona się odwróciła i upadła na twarz. Zobaczyłam wtedy bestię uciekającą w kierunku morza, a nieprzyjaciele biegli w wielkim nieładzie. (A. III.113) 

Zobaczyłam Kościół św. Piotra i ogromną ilość ludzi pracującą by go zburzyć. Ujrzałam też innych naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tę dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat. Dziwiła mnie równoczesność tego, co się dokonywało. Burzyciele odrywali wielkie kawały (budowli). Byli to w szczególności zwolennicy sekt w wielkiej liczbie, a z nimi – odstępcy. Ludzie ci, wykonując swą niszczycielską pracę, wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. Nosili białe fartuchy, obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przyczepionymi do pasa. Mieli szaty wszelkiego rodzaju. Byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni w mundurach i z krzyżami, którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na murach miejsca, które trzeba było zniszczyć. Z przerażeniem ujrzałam wśród nich także katolickich kapłanów. Zburzono już całą wewnętrzną część Kościoła. Stało tam jeszcze tylko prezbiterium z Najświętszym Sakramentem. (A. II. 202-203) 

Kościół św. Piotra był zniszczony, z wyjątkiem prezbiterium i głównego ołtarza. (A. III. 118) Widziałam znowu atakujących i burzących Kościół św. Piotra. Zobaczyłam, że na końcu Maryja rozciągnęła płaszcz nad Kościołem i nieprzyjaciele Boga zostali przepędzeni. (A. II.414) Znowu miałam wizję tajnej sekty podkopującej ze wszystkich stron Kościół św. Piotra. Pracowali oni przy pomocy różnego rodzaju narzędzi i biegali to tu, to tam, unosząc ze sobą kamienie, które z niego oderwali. Musieli jedynie pozostawić ołtarz. Nie mogli go wynieść. Zobaczyłam, jak sprofanowano i skradziono obraz Maryi. (A. III. 556) Poskarżyłam się Papieżowi. Pytałam go, jak może tolerować, że jest tylu kapłanów wśród burzących. Widziałam przy tej okazji, dlaczego Kościół został wzniesiony w Rzymie. To dlatego, że tam jest centrum świata i że wszystkie narody są z nim na różne sposoby związane. 

Zobaczyłam też, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodku morza, gdy wszystko wokół niego obraca się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność. Posiadali wszelkie rodzaje maszyn, wszystko dokonywało się według pewnego planu. Nic nie waliło się samo. Nie robili hałasu. Na wszystko zwracali uwagę, uciekali się do wszelkich rodzajów podstępów i kamienie wydawały się często znikać w ich rękach. Niektórzy z nich ponownie budowali; niszczyli to, co było święte i wielkie, a to, co budowali było próżne, puste i powierzchowne. Np. wynosili kamienie z ołtarza i budowali z nich schody wejściowe. (A. III. 556) 

CIEMNOŚĆ W KOŚCIELE 

Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa w jej stanie przejściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. (A. II. 352) Wy, kapłani, wy się nie ruszacie! Śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron! Nic nie robicie! Och! Jakże płakać będziecie nad tym dniem! Gdybyście choć wypowiedzieli jedno ‘Ojcze nasz’. Widzę tak wielu zdrajców! Nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi: «Źle się dzieje.» W ich oczach wszystko idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. (A. III. 184) Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. (A. II. 414) Widzę ułomności i upadek kapłaństwa, widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. (A. II. 334) Słudzy Kościoła są tak gnuśni! Nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. (A. II. 245) 

Dla niezliczonej liczby osób dobrej woli, dojście do źródła łaski z serca Jezusa było zamknięte i utrudnione z powodu zniesienia pobożnych praktyk oraz z powodu zamknięcia i profanacji kościołów. (A. III.167) Cały ten głęboki zamęt, z powodu którego cierpieli wierni, wynikał stąd, że wielu z tych, którzy przyoblekli się w Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy Kapłaństwa. W tym wszystkim poznałam, że czytanie genealogii naszego Pana przed Najświętszym Sakramentem w święto Bożego Ciała zamyka w sobie wielką i głęboką tajemnicę. Poznałam bowiem, że nawet pomiędzy przodkami Jezusa Chrystusa – według ciała – liczni nie byli świętymi, a byli wśród nich nawet grzesznicy. Mimo to nie przestali być stopniami drabiny Jakubowej, po których Bóg przyszedł do ludzi. Tak więc nawet niegodni biskupi są nadal zdolni do sprawowania Najświętszej Ofiary i do udzielania sakramentu kapłaństwa wraz z wszelką mocą z nim związaną. (C. 175) 

Widziałam wielką liczbę kapłanów dotkniętych ekskomuniką, którzy wydawali się tym nie przejmować, a nawet o tym nie wiedzieli. A jednak byli ekskomunikowali od chwili, gdy wzięli udział w pewnych przedsięwzięciach, gdy weszli do pewnych stowarzyszeń i przejmowali opinie, na których ciążyła klątwa. Widziałam tych ludzi w takiej mgle, że byli jakby oddzieleni murem. Widać z tego jak bardzo Bóg liczy się z dekretami, postanowieniami i zakazami głowy Kościoła i podtrzymuje je, choć ludzie się nimi nie przejmują, przeciwstawiają się im lub wyśmiewają. (A. III. 148) Widziałam, jak smutne były konsekwencje przeciwstawiania się Kościołowi. Ujrzałam, jak ono rosło, a w końcu heretycy wszelkiego rodzaju przybyli do miasta (Rzym). (A. III. 102) 

Poznałam, że poganie adorowali niegdyś pokornie bóstwa odmienne od nich samych... Ich kult był lepszy niż kult tych, którzy sami siebie adorują w postaci tysiąca idoli, a pomiędzy nimi nie zostawiają żadnego miejsca Panu. (A. III. 102, 104) 

Ujrzałam, jak stawało się oziębłe duchowieństwo i zapadała wielka ciemność. Widok rozszerzył się i wtedy zobaczyłam wszędzie wspólnoty katolickie prześladowane, dręczone, uciskane i pozbawione wolności. Widziałam wiele zamkniętych kościołów. Ujrzałam wojny i rozlew krwi. Wszędzie widać było lud dziki, nieuczony, walczący przemocą. To nie trwało długo. Kościół św. Piotra był podkopywany, zgodnie z planem ułożonym przez tajną sektę. W tym samym czasie uszkadzały go burze. (A. III. 103) Widziałam, jak pomoc przyszła w chwili największego niebezpieczeństwa. (A. III. 104) 

Przekład z fr. E. B. Raoul Auclair. Prophétie de Catherine Emmerich pour notre Temps, Nouvelles Ed. Latines, Paryż 1974. 

Oznaczenia francuskiego wydawcy w tekście określają źródło cytatów: 

* A: Vie d’Anne-Catherine Emmerich (t. I-III) K. E. Schmoeger, Téqui 1950. 

** C: Vie de la Sainte Vierge d’apres les Méditations d’Anne-Catherine Emmerich, Téqui

Komentarze (16):

anonim2015.11.6 20:18
Masoneria buduje świat bez fundamentów. Nawet jeśli zewnętrznie jest to budowla okazała i olbrzymia, to nie będąc opartą o Boże fundamenty, rozpadnie się podobnie jak wieża Babel. Kościół natomiast jest zbudowany na skale i trwa już 2000 lat. Nie powinniśmy zatem brać przykładu z masonerii, przyłączać się do niej, albo wpuszczać do Świątyni.
anonim2015.11.6 21:05
"Wszędzie widać było lud dziki, nieuczony, walczący przemocą. To nie trwało długo. Kościół św. Piotra był podkopywany, zgodnie z planem ułożonym przez tajną sektę." wszystko jasne, masoneria i jej ślepe narzędzie Islam
anonim2015.11.6 21:50
@bielzz. Z tym "kultem człowieka" należy poczynić pewne rozróżnienie. Chrześcijanin nie powinien być wyznawcą kultu "człowieka naturalnego", czysto biologicznego, oderwanego od życia nadprzyrodzonego w Bogu. Inaczej jest z kultem Człowieka Chrystusowego, obdarzonego łaską Bożą i godnością dziecka Bożego. Pisał o tym Jan Paweł II w encyklice "Redemptor Hominis"
anonim2015.11.7 4:27
@bielzz. Sprawa jest jasna i nie podlegająca wątpliwościom - Człowiek w Chrystusie nie jest człowiekiem bez Chrystusa.
anonim2015.11.7 6:04
niebo dla białych , "szlachetniejszych " a piekło dla noszących "znamię Kaina" - z ciemniejszą karnacją - fajna święta rednecków , nie dziwota że nie wszystkie jej osiągnięcia pisarskie są eksponowane , ale cóż - to było 200 lat temu ...
anonim2015.11.7 10:17
Eccehomo Przestań mataczyć. Paweł VI wyraźnie powiedział, że na SWII zaistniała nowa religia - kult człowieka, który czyni się Bogiem. Jest to "nasz nowy humanizm". Dodał również: "Także my mamy, bardziej niż ktokolwiek inny, kult człowieka”.
anonim2015.11.7 11:44
Wizja podobna miejscami do wizji Wiaczesława Kraszennikowa szczególnie w zakresie zmian na ziemi.
anonim2015.11.12 6:54
Jak tak patrzę na to, co dzisiaj się dzieje w Kościele, na te wszystkie watykańskie szwindle, to wracam myślami do tych tekstów właśnie. Czy to nie dzieje się właśnie teraz...
anonim2015.11.12 9:30
Pewien ksiądz na "N", który tak bardzo lubi się posługiwać objawieniami i bardzo dobrze zna teksty bł. Katarzyny (posługuje się nimi często w kazaniach), sam powinien sobie przypomnieć te teksty, a zwłaszcza : A. III. 148, A. III. 102 Może wtedy spokornieje i wróci...
anonim2015.11.17 2:18
Ten tekst nie jest dosłownym zapisem tego, co przekazywała błogosławiona, tylko literacką oprawą Klemensa Brentano; co więcej, te pisma zostały wyłączone z procesu beatyfikacyjnego i została ona uznana błogosławioną wyłącznie na podstawie heroiczności cnót; w końcu, trudno powiedzieć, czy wizje błogosławionej były proroctwem, czy po prostu obrazami, jakie otrzymywała w (prywatnej) kontemplacji. http://americamagazine.org/issue/477/article/movie-mystic-spiritual-tradition
anonim2016.01.1 13:30
@Pess i podobnie myślący + czy myślicie że tzw media tzw nauko-przyrodnicze które nikt nie podejrzewa o szerzenie kłamstwa kłamią 29. Czy opis biblijny stworzenia świata i człowieka kłóci się ze zdrowym rozsądkiem? ++++ W okresie PRL TV emitowała film (Dot.) (po zmianach także był emitowany wielokrotnie na platformach cyfrowych) w którym przedstawiano walkę Darwinistów z kreacjonistami biblijnymi, ludźmi wierzącymi w Boga Stworzyciela świata i człowieka, o prawo do nauczania teorii ewolucji Darwina tj. „Ateizmu Przyrody”. Główny bohater wykładowca w szkole, zastał oskarżony że propaguje fałszywą teorię, która uczy że nie Bóg stworzył świat oraz Adama i Ewę pierwszych ludzi. Jak to Ameryce bywa sprawa trafiła do sądu. Należy zwrócić uwagę że: Wyroki sądowe są wydawane w różnych sprawach nawet w tych, które nie podlegają ocenie sądu, można by powiedzieć, nie tylko w Ameryce ale i w Unii Europejskiej, nabierają cech nieomylnych i jedynych w swoim rodzaju sprawiedliwych decyzji, prawdy w postępowaniu etycznym, moralnym i społecznym tak jakby były sądami Boga Sprawiedliwego i nieomylnego w swoich wyrokach. Jak należało przewidzieć wielu osobom zależało aby promować nauczanie Ewolucjonizmu w szkołach, dlatego obrony nauczania teorii Darwina w szkole podjął się cyniczny i inteligentny adwokat. A jak życie uczy im bardziej sławny i ceniony jest adwokat, tym większym lisem jest, czyli potrafi wykorzystać każdą lukę prawną, aby uwolnić od kary nawet, takiego który jest winien zarzucanego mu czynu przestępczego, lub zbrodni. Obrony prawdy, że Bóg stworzył świat i człowieka podjął się znany ze znajomości Pisma św. ale nie prawnik z zawodu. Jak można było przewidzieć, Sąd wydał zgodę prawną, że można nauczać teorii Ewolucji w szkole. Co zadecydowało o takim wyroku. Otóż ten słynny adwokat użył argumentacji z Pisma św. i tym pogrążył swego oponenta, który nie miał kontrargumentu „ rzekł Jozue w obecności Izraelitów: Stań słońce, nad Gibeonem. I ty księżycu, nad doliną Ajjalanu! I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. (Joz. 10, 12-13) w argumentacji: że gdyby ziemia zatrzymała się, na niebie, przestała krążyć wokół Słońca, wtedy by spadła na słońce, i podobnie, księżyc na ziemię. Taka argumentacja jest nieprawdziwą argumentacją, oczywistym kłamstwem. Dowodzi, że ani ów słynny adwokat, także sąd orzekający w tej sprawie wykazują „ignoratio elenchi” (nieznajomość dowodu), czyli są ludźmi niedouczonymi, ignorantami. Nie znają się na mechanice Nieba, wykazują brak znajomości Astronomii i Kosmologii. Ten dowód nie jest żadnym dowodem, znamy to słynne powiedzenie, „co ma piernik do wiatraka”. Tak jest i w tym przypadku, co ma obrót ziemi dookoła własnej osi, z obiegiem dookoła Słońca, czy układu Słonecznego z obrotem wobec środka naszej Galaktyki, itd. Czas obrotu wobec własnej osi jest różny u różnych gwiazd, planet czy księżyców, Np. czas obrotu Księżyca wobec własnej osi, równy jest jego czasowi obiegu Ziemi, dlatego z ziemi widzimy patrząc tylko jego jedną stronę, druga jest niewidoczna. Czas trwania doby ziemskiej, czyli dnia i nocy, jest uwarunkowany czasem obrotu Ziemi wokół własnej osi. Jej ruchem wirowym. Dlatego zmiana czasu obrotu ziemi dookoła własnej osi. nie ma wpływu na obrót ziemi dookoła Słońca, tzn. nie spowoduje tego co sugeruje adwokat, sądowi. Obrót dookoła własnej osi służy do utrzymania planety w jednakowym, tj. stabilnym położeniu w stosunku do gwiazd: oś obrotu Ziemi obecnie jest skierowana na gwiazdę polarną z jednej strony z drugiej na krzyż południa, ta sama zasada jest zastosowana w praktyce także w żyrokompasach. Dlatego Ziemia nie kolebie się w swoim obiegu koło Słońca, i na Ziemi są stabilne warunki życia. Stąd i pory roku jakie panują na Ziemi. Możliwy jest przekaz satelitarny, itd. Na pory roku ma również wpływ obieg Ziemi wokół Słońca, jak i na oś Ziemi obrót Słońca dookoła własnej osi. Jednocześnie nie należy się dziwić nieznajomości mechaniki nieba, eksperta od Pisma św., który studiował Słowo Boże a nie nauki przyrodnicze. Można też przyjąć tezę, uznając że adwokat znał zasady mechaniki nieba i celowo wykorzystał brak wiedzy sądu tym przedmiocie wiedzy, co jest przestępstwem, nie można w sądzie przedstawiać fałszywych dowodów, oszukiwać sądu, co jest karane wyrokiem sądowym. Już na podstawie tego przykładu widać, że zwolennicy teorii Darwina, nie liczą się z opinią innych ludzi, jeżeli chodzi o propagowanie tej szkodliwej dla zbawienia wiecznego ludzi hipotezy, i każde argumenty są dobre, nawet argumentując; aby ateizm propagować na ziemi, korzystając z Pisma św.. Należy tu dodać że, hipotetyczne zatrzymanie tj. zwolnienie obrotu ziemi w dzień jw. nie oznacza że tzw. ilość sekund jako stałej jednostki w okresie doby uległa zmianie, ponieważ energia zwolnienia obrotu ziemi w dzień zastałaby zmagazynowana w jądrze ziemi w postaci energii siły grawitacyjnej i magnetyczno-elektrycznej. Która oddając ją spowodowałaby wyrównanie czasu obrotu doby ziemskiej w nocy. Należy równie dodać, dopowiedzieć, że sprawa dot. nauczania Ewolucjonizmu Darwina nie podlegała ocenie Sądu. Kompetentnymi do wyrażenia zgody na naukę swoich dzieci byli tylko rodzice wydając indywidualną zgodę, bo to rodzice a nie sąd są odpowiedzialni przed Bogiem za zbawienie wieczne swoich dzieci. Także obecne szerzenie tej Teorii – Hipotezy odbywa się z naruszeniem podstawowych praw rodziców do indywidualnego kształtowania opinii światopoglądowych swoich dzieci. Tym wyrokiem przekracza Sąd swoje kompetencje. Od tego orzeczenia Sądu rozpoczyna się proces odwrotu od Praw Dekalogu w orzecznictwie Sądów w Ameryce. Nie są mile widziane stojące Tablice Dekalogu w bram Sądu. A także są usuwane orzeczeniami Sądu, gdy tam już były lub próbuje się je tam umieścić. Jaka to jest przyczyna? Dzieje się tak, bo w ławach Sądu zasiedli sędziowie wychowani na według zasad słynnej w pedagogice socjalistycznej teorii wychowawczej Lenina „Wychowywanie przez pracę”. Tę myśl leninowską przeniósł na grunt Zachodu „John Dewey” i zastosował w pedagogice jako „Naukę przez działanie” (progresywizm) oderwał tym sposobem naukę od wychowania chrześcijańskiego, przyczynił się do oderwania od wychowania moralnego, do prawdy i miłości. Zrealizowano to tzw. „Wolnej szkole”, stosując kolektywizm wychowawczy, manipulując się uczniem a nie wychowując. Celem takiego wychowywania było wychować posłuszne narzędzia pracy a nie ludzi myślących, w której uczono „Ewolucjonizmu” Darwina, myślenia że, Bóg nie istnieje. Bo rządzącym są potrzebne narzędzia a nie ludzie myślący, tacy bowiem zagrażają politycznym koncepcjom „Liberalizmu” i „Socjalizmu”. Świat polityki nie chce ludzi wierzących w Boże Objawienie, bo jest Ateistyczny. Nie zapominajmy również że, prasa jest głównie na usługach „Ateizmu” W imię wolności zabija się, w imię wolności szerzy się zepsucie, w imię wolności dokonuje się czynów najbardziej zbrodniczych. Dlatego walczy z wszelką prawdą o Bogu, z wiarą w życie wieczne, z człowiekiem wierzącym w istnienie duszy nieśmiertelnej Np. „Świadkowie Jehowy”. To są źródła walki z Prawem Bożym we współczesnym świecie, nie tylko w Ameryce, ale także w ONZ, Unii Europejskiej, gdzie orzeczenia Trybunału w Strasburgu wprost sprzeciwiają się Prawu Bożemu i wychowaniu chrześcijańskiemu. A znakiem totalnego upadku moralności ludzi, walce z „Etyką” jest to że, ustanawia się normy prawne przeciwne nie tylko Prawu Bożemu obecnemu w Piśmie św. ale nawet i „Prawu Naturalnemu”. Te zasady wychowawcze najpierw przyszły do nas ze Wschodu, a obecnie jak bumerang wracają z Zachodu. Przypisy: Prawda o Prawdzie dot tego filmu; (Dot.) Filmu „Kto sieje wiatr”. Słynnego procesu w jaki toczył się w Tannessco dot., uczenia o Ewolucji. Film ujawnia bezbożne intencje zwolenników tej demonicznej teorii. I ma na celu zdyskredytować, uczynić wszystko, aby Chrześcijanie wyszli na głupców, tj. na nie rozumiejących prawd naukowych tego świata. (tych tzw. pseudonaukowych prawd) Właśnie w Tannessco Ewolucjoniści wbrew przedstawianych w ww. filmie tezie: o swoim wielkim zwycięstwie nad kreacjonistami, przegrali ten proces. Jest on dokładnie udokumentowany w „The Word Most Fernaus Court Trial Tennessce Ewolucjon Core” jak również aktach sądowych wspomnianego Sądu w Tannessco.
anonim2016.01.2 12:53
Św. Elżbieta Seton otrzymała w 1800r. wizję, w której zobaczyła: „w każdym amerykańskim domu stało czarne pudło, przez które do domu wchodził diabeł„
anonim2016.01.2 12:55
Każdy dobrze wie, że dzieci często mogą uniknąć zagrożenia chorobą, która pochodzi z zewnątrz, nie mogą niestety uciec od zła, które czai się wewnątrz ich własnego domu. Błędem jest wprowadzanie ryzyka w jakiejkolwiek formie do świętości domowego ogniska.” – Papież Pius XII, Miranda Prorsus, Encyklika o filmie fabularnym, radio i telewizji.
anonim2016.01.2 18:45
"spośród demonów związanych przez Chrystusa w czasie jego zstąpienia do piekieł, kilku się niedawno rozwiązało" To niepokojące, że demony potrafią się wyzwolić nawet z Boskich więzów. Na szczęście wiadomo przynajmniej, gdzie owi demoniczni zbiegowie się ukryli - siedzą otóż w opętańcu Radzim, generując opętańcze słowotoki!
anonim2016.01.2 22:18
@Redux + już ci pisałem, że masz zredukowane do małego dziecka rozumowanie, świadomość twoja bowiem nie przyjmuje jako Prawdy oczywistych normalnym ludziom Prawd Bożych. + Znany fakt jeżeli dokona się aborcji tj zamorduje człowieka nienarodzonego, to myślisz że pod wpływem tego grzechu nie ma prawa wyjść na ziemię kusić jeden demon z piekła, - każdy grzech ludzi uwalnia demony, wprawdzie są związane mocą Bożą, ale grzech ciężki popełniony dobrowolnie przez ludzi, uwalnia je gdyby ludzie nie grzeszyli byłyby dalej związane i byłoby mniej kusicieli do grzechu na świecie. Może zrozumiałeś teraz dlaczego promuje się Np Ideologię GENDER, czy Aborcję Eutanazję, Sataniści składają krwawe ofiary z ludzi w określone dni Np w dzień Najkrótszej nocy zrównania dnia z nocą w nocy 30 na 1 maja Noc Walpurgii ect. Czy muzułmanie dżihad nie składają swojemu Allahowi z piekła krwawych ofiar, ect.
anonim2016.01.4 11:52
bielzz: za bardzo się przejmujjesz i widzisz zło tam gdzie go nie ma. Święty Synod jest najwyższym organem decyzyjnym Kościoła, ma władzę związywania i rozwiązywania jeżeli zaprzeczysz temu, i wjedziesz w jałowe łapanie za słowa ogarnie Cię zwątpienie i rozpacz, więc odpuść sobie