Wstrząsający życiorys ojca Aleksandra Kwaśniewskiego - zdjęcie
25.07.20, 08:22fot. yt/tomasz lis

Wstrząsający życiorys ojca Aleksandra Kwaśniewskiego

156

WSTRZĄSAJĄCY ŻYCIORYS OJCA ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO - IZAAKA STOLZMANA

W NKWD TORTUROWAŁ, BIŁ SŁUCHAJĄC KRZYKÓW TORTUROWANYCH LUDZI

Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD, „wcielony” w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i Północnego.

Pod koniec lat czterdziestych zmienił imię i nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski. NKWD zaopatrzyła go w dyplom ukończenia wyższych studiów medycznych na uniwersytecie w Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu lekarza medycyny.

Izaak Stolzman oskarżony jest o mordowanie patriotycznej ludności polskiej na Kresach Południowo - Wschodnich II RP i w Małopolsce Wschodniej oraz grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w gettach w okresie okupacji niemieckiej Wileńszczyzny i Białorusi.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Izaak Stolzman dowodzący oddziałem NKWD w latach 1945-1947 – dopuścił się zbrodni ludobójstwa na jeńcach niemieckich, marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych.

Dokonał egzekucji w okolicach Borne, Sulinowo (Gross Born), w nie istniejącej obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło Bornego Sulimowa, po którym zostały szczątki fragmentów zniszczonych domów. Na terenie tym, będącym poligonem wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje ofiary, których kości jeszcze obecnie są odnajdywane.

Izaak Stolzman vel Zdzisław Kwaśniewski, pod koniec lat 40-tych i na początku

50-tych, z rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność powiatowych i miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w Drawsku, Białogardzie, Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył również w zbrodniach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i Elblągu.

Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez rozstrzeliwanie, wieszanie, a także gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD i przez wstrzykiwanie trucizny, co było wyłączną jego specjalnością.

Płk Izaak Stolzman dał się też poznać w 1947 r. uczniom gimnazjum w Wałczu. Nadzorował z ramienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego sprawę założenia nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, której przywódcą konspiracyjnym był Bogdan Szczucki.

Działalność tej grupy polegała m.in. na zdejmowaniu flag wywieszanych z okazji komunistycznych rocznic, rozrzucaniu ulotek, głośnym skandowaniu :”Precz z komuną!!!” lub „Pachołki Rosji”. Próbowali oni zwrócić uwagę na stalinowskie zbrodnie, których m.in. dopuszczał się Izaak Stolzman.

Poczynania Izaaka Stolzmana vel Zdzisława Kwaśniewskiego były częścią działań sowieckich grup operacyjnych w likwidacji członków polskiego ruchu oporu. Były to grupy kontrwywiadu sowieckiego, działające na terenie Polski zawsze i przede wszystkim przez przydzielonych specjalnie agentów.

W czasie okupacji niemieckiej wywiad sowiecki rzucił na teren Polski tysiące swoich agentów, wśród których był Izaak Stolzman.

Zadaniem ich było ustalenie osób oraz danych o polskim ruchu podziemnym po to, aby mieć adresy i nazwiska osób do likwidacji po wkroczeniu wojsk sowieckich. Byli oni nazywani „łowcami AK - owskich głów”.

Izaak Stolzman vel Zdzisław Kwaśniewski podjął się zacierania swojej zbrodniczej działalności zamykając usta świadkom pod groźbą utraty życia.

W roli lekarza medycyny zamieszkał w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie Dworcowej).

Przeobraził się w katolika, co wynika z księgi zawartego małżeństwa w kościele parafialnym w Białogardzie, w którym 6 lutego 1954 r. zawarł związek małżeński. Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Pałasz, ur. 28 grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu przy ówczesnej ul. Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r. Aleksander – były prezydent Polski i jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że jest w Szwajcarii dyrektorem banku. Aleksander Kwaśniewski nie mówi o niej nic. W miejscowym kościele NMP nie ma ich metryki chrztu. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że nie zostali oni ochrzczeni.

Ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego zmarł w 1990 r. i bez rozgłosu został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Matkę pochowano w 1995 r. przed wyborami prezydenckimi.

Miała ona pogrzeb katolicki na cmentarzu warszawskim, dzięki uzyskaniu zaświadczenia od proboszcza kościoła parafialnego w Białogardzie. Fakt ten Aleksander Kwaśniewski, bez zachowania prywatności, sprytnie wykorzystał w kampanii prezydenckiej, by zyskać na wiarygodności jako katolik.

Były kierownik UB w Drawsku Pomorskim, Wacław Nowak, wyjawił, że Zdzisław Kwaśniewski, ojciec byłego prezydenta R.P., to sowiecki zbrodniarz wojenny winny zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.

Wacław Nowak mieszkał jako emeryt w Koszalinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22. Kilka miesięcy przed śmiercią w 1994 roku wyznał, że UB i NKWD zamordowało AK-owców, NSZ-owców i uczestników ruchu oporu na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku, do czego on sam się przyczynił.

Wacław Nowak kierował operacjami UB w rejonie Drawsko, Czaplinek, Jastrowie, Połczyn, Białogard i Kołobrzeg.

Otrzymywał rozkazy bezpośrednio od NKWD z placówek w Gross-Born (Borne-Sulinowo), Białogardzie i Rawiczu. Występował on pod przybranym nazwiskiem „Wacław Nowak” nadanym mu przez NKWD w trakcie nominowania go na stanowisko kierownika UB w Drawsku w 1945 roku. Jego prawdziwe nazwisko zdradzało jego rodowód żydowski.

Z nakazu NKWD Wacław Nowak wychwytał żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i organizacji antysowieckich, ukrywających się na podległym mu terenie. Uczestniczył w obławach na grupy żołnierzy Wileńskiej 5-tej Brygady AK oddziału majora Zygmunta Siendzielerza ps. „Łupaszka” (wcześniej należącego do 4-tej Brygady), które przedostawały się do lasów Pomorza Zachodniego. Złapanych odstawiał do obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewo) koło Gross-Born Borne (Sulimowo).

(Wacław Nowak znał tylko niemieckie nazwy miejscowości.) Był to obóz przejściowy. Stamtąd były dla AK-owcóow tylko dwa wyjścia: do Rosji albo na „rozwałkę”.

Enkawudzistą, który nadzorował zbrodniczą działalność UB, w tym zbrodnie Wacława Nowaka, był Izaak Stolzman. AK-owców rozstrzelano we wsi Doberlage położonej około 5 km na północ od Nadarzyc.

Wieś ta jest opuszczona od tamtego czasu, nawet jej nazwa wyszła z użycia. Zostały po niej tylko resztki murów i fundamenty. Zwłoki zakopano w okolicznych lasach. Jedne przykryto niewypałami, inne także minami i zasypano ziemią.

Nowak zapamiętał tylko trzy nazwiska spośród zamordowanych żołnierzy AK: Jerzy Łoziński, Stanisław Subotrowicz i Witold Milwid, (ich przesłuchiwano najdłużej). UB-owcy zastrzelili ich w Doberlage w obecności Wacława Nowaka i Izaaka Stolzmana.

Stolzman przygotowywał również procesy polityczne młodzieży szkolnej.

W Wałczu doprowadził do skazania uczniów Bogdana Szczuckiego, Mariana Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego, a w Białogardzie Pszczółkowskiego i Tracza na więzienie i pracę w kopalniach węgla.

Wacław Nowak spotkał Izaaka Stolzmana kilka lat później w Urzędzie Bezpieczeństwa w Białogardzie, ale on nazywał się już inaczej. Zmienił nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski.

http://www.chwalewski.pl/ (link is external)

 

ŻYCIORYS MARKA CHWALEWSKIEGO

CAŁOŚĆ http://www.chwalewski.pl/

"Życiorys mój jest krótkim wycinkiem historii, której byłem świadkiem i uczestnikiem, a który oparty jest na dokumentach". Marek Chwalewski Liga Polskich Rodzin - Życiorys

PONIŻEJ FRAGMENT http://www.chwalewski.pl/page22.html (link is external)

"(...)Las brzozowych krzyży około 12 – 15 tysięcy Polskich „Wyklętych Żołnierzy" zamordowanych po wojnie strzałami w tył głowy przez żydowskie NKWD i żydowski UB! Jest to miejsce najbardziej ponure, najzacieklej ukrywane i przemilczane. Zachodzi pytanie – dlaczego oficjalne władze polskie nadal pokrywają zmową milczenia tą potworną zbrodnie na narodzie polskim? Myślę że mordercy jeszcze żyją, i do niedawna byli jeszcze u władzy! Poza tym okrągłostołowi zdrajcy nie mogą obciążyć odpowiedzialnością za tę zbrodnię ludobójstwa Rosję i wykorzystać to propagandowo. Za kilka, najpóźniej kilkanaście lat krzyże zbite z brzozowych gałęzi zgniją, zapadną się i staną się prochem, jak ciała tysięcy zamordowanych tam Polaków.

A może by tak zbudować choćby ogrodzenie? A może skromny obelisk, krzyż na nim?

Przed śmiercią o tej strasznej zbrodni tak mówił UB-ek Wacław Nowak, który zmarł w roku 1994. Był on kierownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Drawsku Pomorskim od roku 1945. Ostatnio mieszkał w Koszalinie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 22, emeryt. Kilka miesięcy przed śmiercią opowiedział ze swego życia parę szczegółów, które spisano i nagrano na taśmę magnetofonową. Był on pochodzenia ukraińsko-rosyjskiego. Nominację na kierownika UB w Drawsku, na nazwisko Wacława Nowaka otrzymał od NKWD.

Jego teren działania obejmował Drawsko, Czaplinek, Jastrowie, Połczyn, Białogard, Kołobrzeg. Placówki NKWD znajdowały się w: Gross-Born (Borne Sulimowo), Białogardzie i Rawiczu. Z placówkami tymi utrzymywał ścisły kontakt. Zadaniem Wacława Nowaka było wyłapywanie żołnierzy AK, NSZ i innych organizacji antysowieckich, ukrywających się na podległym terenie Pomorza Zachodniego. Złapanych odstawiał do obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewo) koło Gross-Born. Wacław Nowak pamiętał tylko niemieckie nazwy miejscowości.

Pracę Wacława Nowaka i UB nadzorował i koordynował z ramienia NKWD Żyd Izaak Stolzman. Nowak brał udział w obławach na grupy żołnierzy wileńskiego oddziału AK majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

Oddziały te przedostały się w lasy Pomorza Zachodniego. Obóz koncentracyjny NKWD Barkenbryge (Barkniewo) był przejściowy. Z tego obozu albo wywożono do Rosji albo rozstrzeliwano. Egzekucji dokonywano około 5 km na północ od Nadarzyc we wsi Doderlage. Miejscowość ta już nie istnieje. Istnieją tylko resztki murów i fundamenty budynków. Ciała zakopywano w okolicznych lasach, przykrywając je niewypałami, a nawet minami, następnie zasypywano groby ziemią. W. Nowak pamięta tylko trzy nazwiska zamordowanych żołnierzy AK.

Najdłużej ich przesłuchiwano i zrobiono im proces pokazowy. Byli to: Jerzy Łozinski, Stanisław Subortowicz i Witold Milwid. Rozstrzelano ich w Doberlege w obecności W. Nowaka i towarzysza Izaaka Stolzmana. Towarzysz Izaak Stolzman z ramienia NKWD „opiekował” się również procesami politycznymi młodzieży szkolnej. W Wałczu odbył się proces uczniów: Bogdana Szczuckiego, Mariana Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego. W Białogardzie zaś proces Przczółkowskiego i Tracza. Skazano ich na pobyt w więzieniu i pracę w kopalni węgla.

Wacław Nowak spotkał po kilku latach jeszcze raz towarzysza Izaaka Stolzmana w UB w Białogardzie, ale nazywał się on już inaczej. Nowe nazwisko Izaaka Stolzmana brzmiało Zdzisław Kwaśniewski. Jako lekarz mieszkał w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie Dworcowa). Pod tym samym adresem mieszkał w Białogardzie były prezydent RP pan Aleksander Kwaśniewski(...)"

Marek Chwalewski - Liga Polskich Rodzin - Pabianice

DOMINIK DZIMITROWICZ - ZEZNANIE ZŁOŻONE POD PRZYSIĘGĄ

"Gdzieś w połowie 1945 r. wraz z rodzicami przyjechałem do Gdańska.

W domu rodziców mieściła się Komorka Kontrwywiadu w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wallenroda 4. Do Komórki przychodziły wiadomości, że w kierunku Gdańska są kierowani więźniowie, którzy nie docierają do miejsca przeznaczenia tzn. do więzienia.

Aby rozpoznać „sprawę” ojciec mój postanowił pójść do pracy UBP Gdańsk jako kierownik warsztatu krawieckiego, a mnie wziął jako ucznia. Podjęto szczegółową penetrację UBP w Gdańsku. Rzeczywistość okazała się koszmarem.

Do gdańskiego UB przywożono tygodniowo od jednej do dwóch grup żołnierzy AK. Przesłuchiwania prowadzili NKWD-ziści w formie łamania rak, nóg, wyrywanie paznokci itd.

Ww. przesłuchania były nadzorowane przez Izaaka Stolzmana. Następnie przesłuchanych „więźniów” wysyłano transportem samochodowym w kierunku Słupska. Od 1947 r. zaczęto stopniowo likwidować obóz Barkniewo, gdzie byli rozstrzeliwani żołnierze Armii Krajowej.

W związku z tym część więźniów była kierowana do podziemi przy ulicy Jaracza w Słupsku, gdzie była mordowana, następnie zasypywana wapnem, gdzie do tej pory leżą ich prochy. W związku z tym, że Izaak Stolzman znał mego ojca, z którym uzgodnił, że w rezerwie zawsze będzie wyprasowany mundur. Gdy był w Gdańsku, dzwonił do Konsumu, żeby wysłać mundur, wtedy ojciec posyłał mnie z mundurem do Stolzmana.

Wziąłem mundur i poszedłem do urzędu bezpieczeństwa w Gdańsku. Niosąc mundur dla Stolzmana nie spodziewałem się, ze w przeciągu 48 godzin znajdę się w przedsionku piekła. Gdy wszedłem do pomieszczenia, gdzie znajdował się Lejbe Bartkowski, który przygotował narzędzie do torturowania ludzi, zamiast zameldować swoje przybycie, to ja stanąłem i przyglądałem się, co Bartkowski robi. Tenże nie zastanawiając się uderzył mnie w twarz. Natychmiast odwzajemniłem się Bartkowskiemu. Z opresji wybawił mnie Stolzman, który wszedł prowadząc dwie kobiety, jedna młodszą, drugą starszą.

Okazało się, ze to była żona i córka jednego z uciekinierów, który przyznał się, że u niego w domu przechowywana jest część narkotyków – zabrano narkotyki i obie panie. Przez pół dnia Szwedzi i Polacy byli przesłuchiwani przez Izaaka Stolzmana i Lejbe Bartkowskiego.

Interesowało ich, kto i skąd dostarczył opium na statki, gdzie znajduje się miejsce składowania na terenie Trójmiasta, Ustki, Słupska. Gdy skończono ustne przesłuchiwanie i Stolzman nie dowiedział się, skąd brano tak duże ilości narkotyków, wtedy przystąpiono do fizycznego przesłuchania. „Na tapetę” wzięto więźnia, który na piersi miał zawieszony krzyż.

Bartkowski kazał zdjąć krzyż, lecz przesłuchiwany odmówił. Stolzman kazał Bartkowskiemu powiesić go na haku na łańcuszku od krzyża. Postawiono delikwenta na taborecie i ręce i nogi miał związane, głowę przełożono za łańcuszek powieszony na haku.

Następnie Bartkowski raptownie wyrwał ławkę spod nóg. Łańcuszek pękł pod naprężeniem i jednocześnie przeciął prawdopodobnie tętnicę. Krew zaczęła lać się jak z „kranu”. Po kilku minutach człowiek nie żył.

Kazano mi pomóc wynieść zwłoki oraz zmyć podłogę. Krzyż zmywał NKWD-zista. Osobiście słyszałem jak Stolzman mówił do Bartkowskiego, ze krzyż ten weźmie do domu na pamiątkę.

Następnym do przesłuchania był młody Polak. Związano mu ręce i nogi oraz powieszono jak świniaka na haku. Obnażono dolną część ciała i Bartkowski szczypcami zaczął ściskać mu genitalia.

Nastąpił niesamowity krzyk bólu torturowanego człowieka. Stolzman kazał przerwać tortury i zapytał czy już sobie przypomniał, skąd mieli na statku narkotyki. Młody człowiek wskazał na małżeństwo z córką, którzy prawdopodobnie mieli się zajmować transportem narkotyków na statki.

W pierwszej kolejności wzięto seniora rodu. Żonę i córkę ze związanymi rękoma posadzono w bliskiej odległości od ojca i męża. Zaczęto mu zrywać paznokcie z rak i nóg, żeby nie krzyczał zaplombowano mu usta.

Torturowany człowiek kilkakrotnie mdlał. Łamano mu palce u rąk i nóg, i ręce. Gdy zdjęto opaskę z ust Bartkowski zapytał go czy będzie zeznawał, odpowiedział, że tak.

Narkotyk – opium został przywieziony do Ustki samochodem MO, a eskortę stanowili milicjanci. Gdy samochód podjechał pod statki, żołnierze, którzy pilnowali statków szwedzkich zniknęli na czas rozładunku towaru. Izaak Stolzman zagroził, ze jeżeli nie będzie mówił prawdy, to żona i córka zostaną zgwałcone a później zastrzelone.

Torturowany mężczyzna "przypomniał sobie", że narkotyk był przywieziony z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Stolzman jak to usłyszał, to się wściekł, zawołał dwóch NKWD-zistow, również Żydów, którzy zgwałcili 15-letnią córkę oraz żonę.

Po zgwałceniu kobiet, Stolzman wziął ze stołu aparat, rozerwał pochwę, a Bartkowski wepchnął nagrzany pręt do czerwoności w skrwawioną pochwę dziewczyny.

Nastąpił niesamowity krzyk bólu. Tak samo postąpiono z matką dziewczyny. Niepotrzebne kobiety wyniesiono do następnego pomieszczenia, gdzie zostały zastrzelone.

Stolzman w dalszym ciągu prowadził śledztwo w stosunku do torturowanego mężczyzny, nie wierzył jego zeznaniom, że ten z uporem maniaka powtarzał, że narkotyki zostały przywiezione z UB w Szczecinie.

W pewnym momencie kazał nagrzać pręt, a Bartkowski z cała siła wepchnął w odbytnicę, powtórzył sie ten sam scenariusz – ryk człowieka mordowanego. Po zakończeniu „eksperymentu” został zastrzelony, w tył głowy. Wykonawcą był Lejbe Bartkowski.

Stolzman zarządził przerwę na obiad. Gdy chciałem opuścić przybytek zbrodni zapytałem czy mogę pójść do domu. Stolzman powiedział, że zostanę i pójdę, gdy przyjdzie czas. Po jakimś czasie powrócił z obiadu Lejbe Bartkowski, stanął w rozkroku i powiedział do mnie: „Nu ty goj, czy wiesz, że nasze kamienice a wasze szubienice, za chwile zawiśniesz na tym haku !!!”

Po chwili przyszedł Izaak Stolzman i zarządził przesłuchanie pozostałych Polaków przez Lejbe Bartkowskiego, a mnie kazał pozostać w pokoju. Natomiast Stolzman wziął dwóch pomocników i rozpoczął przesłuchania marynarzy szwedzkich, zastosował stopniową metodę torturowania, zaczęto od zdzierania paznokci z rąk i nóg oraz łamania palców. Następnie rozgrzany pręt, ciągnięto po całym ciele, plecach, nogach, brzuchu, piersiach itd.

Krzyki bólu, rozpaczy męczonych marynarzy szwedzkich. Gdy torturowano Szwedów i Polaków, Izaak Stolzman stał i przyglądał się, gdy torturowani ludzie krzyczą. On uśmiechał się, wydawało się, że Stolzman znajduje się w jakiejś „ekstazie”, która dawała mu niesamowitą przyjemność.

Lejbe Bartkowski podczas przesłuchania uciekinierów polskich nie uzyskał żadnych dodatkowych wiadomości. Stolzman kazał odprowadzić i rozstrzelać. Dla mnie dano siennik i koc do spania i tak przesiedziałem całą noc do następnego ranka.

Rano następnego dnia Izaak Stolzman kazał Lejbe Bartkowskiemu załadować do samochodu rozstrzelonych Polaków, zawieźć do Brzeźna i zakopać. Sam natomiast przy pomocy dwóch NKWD-zistow rozpoczął kontynuację wczorajszych przesłuchań marynarzy szwedzkich, dochodzenie przeprowadzone było w języku niemieckim tak, że nic nie rozumiałem. Tyle mogłem zrozumieć, że gdy nie było po myśli Stolzmana, to wzmogło się znęcanie.

Gdy przyjechał Bartkowski, polecił, aby przygotować do drogi samochód, jeżeli będą pytać, dokąd zabiera – powiedzieć, że Szwedzi są wiezieni na statek, który ich zawiezie do Królewca-Kaliningradu. Było to kłamstwo i wyprowadzenie wszystkich „zainteresowanych” w pole.

Następnie wszystkich porwanych Szwedów wsadzono do samochodu uprzednio wiążąc ręce i nogi. Konwojenci siedli razem z więźniami. Natomiast Naczalstwo w Gaziku, a ja z nimi ruszyliśmy w stronę Gdyni - Lęborku - Słupska. W Słupsku po kilku minutach pojechaliśmy pod budynek. Na zewnątrz budynku kształty półokrągłe, od podwórka wklęsłe. Po chwili stania na zewnątrz wyszło kilku ludzi. Bartkowski na czele ze swoimi ludźmi zaczął wyładowywać Szwedów. Po wyładowaniu ustawiono ich „gęsiego” i poprowadzono do budynku. Gdy ostatni zniknął w drzwiach, Stolzman kazał mi przejść na siedzenie obok niego.

Dominik” – zwrócił się do mnie: „Przekroczyłeś próg swojego bezpieczeństwa. Zobaczyłeś i usłyszałeś to, co nie powinieneś… widzieć i usłyszeć. W związku z tym musiałbym ciebie zabić, ale tego nie zrobię. Zawdzięczasz swoje życie Dyrektorowi Konsumu, panu Kamińskiemu, który wstawił się za tobą. Jeżeli zaczniesz rozpowiadać, co słyszałeś i widziałeś, to zginie cala twoja rodzina i ty w podziemiach. Teraz zejdziemy na dół do podziemi to zobaczysz, ze ja ciebie nie okłamuję.”

Rozkazał, abym szedł za nim, tak mnie sprowadził do podziemia. W pierwszej kolejności poczuło się niesamowity zapach rozkładających się ciał ludzkich oraz zobaczyłem leżących pokotem marynarzy szwedzkich, którzy przed kilkoma minutami zeszli do podziemi.

Dobijano z pistoletów tych, którzy dawali oznaki życia. Gdy chciałem opuścić przedsionek piekła, Stolzman złapał mnie za ramię, mówiąc mi, że muszę jeszcze zobaczyć krematorium i zwłoki, które są zasypane wapnem: „Jak ty nie będziesz posłuszny, to spotka ciebie to samo co tamtych.”

Podszedłem bliżej do zwłok zasypanych wapnem. Widok był straszny, usta otwarte, powieki nie zamknięte, wyraz twarzy wykazywał grymas – obraz był niesamowity. Do tej pory mam obraz tego nieboszczyka. Gdy tak przyglądałem się twarzy nieboszczyka, która mnie zafascynowała, do Stolzmana podeszło dwóch ludzi, którzy okazali się prokuratorami prokuratury powiatowej w Słupsku.

Przyszli do Stolzmana, aby uzgodnić ilu mają przysłać więźniów do zamordowania, spalenia lub zasypania wapnem. Po uzgodnieniu z nimi, ilu ludzi-więźniów mają dostarczyć, pociągnął mnie za NKWD-zistami, którzy ciągnęli zwłoki szwedzkiego marynarza. Raptownie trafiliśmy na kotłownie, piece krematoryjne.

Widok wkładającego ciała do pieca oraz drugiego palącego ciała marynarza szwedzkiego spowodował, że straciłem przytomność, dopiero odzyskałem ją w samochodzie, w drodze powrotnej do Gdańska"

Synem Zdzisława Kwaśniewskiego - Izaaka Stolzmana jest Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stolzman.

W okresie PRL działacz komunistycznej PZPR (od 1977) aż do jej upadku w 1989 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.

OPRACOWANIE

Opracował dla "Kuriera Codziennego" Chicago 12.12.2013 r. mgr Jerzy Korzeń prezes Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/2218/wstrzasajacy-zyciorys-ojca-aleksandra-kwasniewskiego

 

Komentarze (156):

adam2020.07.28 10:32
powinno to być powiedziane otakiej szui wniedziele w tvp
Walter2020.07.27 13:19
Dlaczego we Frondzie nikt nie napisze artykułu o Stanisławie Piotrowiczu, który jako prokurator w PRL-u oskarżał opozycjonistów. Dostał za to nawet medal. Media pisowskie chcąc go wybielić przekłamują fakty. Dlaczego nie we Frondzie o rodzicach i dziadkach polityków z PiS-u, którzy służyli w UB. Dziadek Centkiewicza służył w UB.
majka2020.07.27 8:19
przerażające , ścierwa nie ludzie
opty2020.07.27 6:37
Żydo - Komuno wróć????.....Olek na prezydenta???....
Marco Bresalviano2020.07.26 22:31
Autor tego artykułu musi być naprawdę niezłym cymbałem, skoro pisze o "wkroczeniu" wojsk ZSRS do Polski.
Tylko PO Prawdziwe Polskie2020.07.26 21:45
Dla ANONIMA, SOWIECKIEJ SWOŁOCZY z 22.10. Ten "GOŚĆ z ŻOLIBORZA", PAN Premier JAROSŁAW KACZYŃSKI jest równy wielkim WODZOM i KRÓLOM, jest jak BOLESŁAW CHROBRY, KAZIMIERZ WIELKI, WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, STEFAN BATORY, JAN III SOBIESKI, jest jak JAREMA WIŚNIOWIECKI, JAN KAROL CHODKIEWICZ, STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI, JAN ZAMOJSKI, STANISŁAW KONIECPOLSKI, STEFAN CZARNIECKI. Jest jak TADEUSZ KOŚCIUSZKO, ROMUALD TRAUGUTT, jak JÓZEF PIŁSUDSKI, jak generałowie ANDERS, MACZEK, SOSABOWSKI, gen "BÓR"-KOMOROWSKI, gen. "NIL"-FIELDORF, "WILK-KRZYŻANOWSKI, jak ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI, "ŁUPASZKA, "BARTEK", "ŻELAZNY","RAJS", jak WIELKI PRAWDZIWY POLAK PATRIOTA LECH KACZYŃSKI, jest jak BOHATEROWIE "SOLIDARNOŚCI", ANDRZEJ GWIAZDA, ANNA WALENTYNOWICZ, ANTONI MACIEREWICZ, KORNEL MORAWIECKI, a na koniec jest jak WYBITNY PRAWDZIWY POLAK PATRIOTA gen. RYSZARD KUKLIŃSKI. Pod takim WODZEM JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM SŁUŻYĆ to WIELKI ZASZCZYT i HONOR.
violencja2020.07.26 21:37
U nas było AK i jednocześnie NKWD , nie mogłam tego zrozumieć.To bardzo trudne , te wątpliwości wyjaśnił mi w prosty sposób nasz bard -Leszek Czajkowski : " W jednym narodzie , narody dwa"....................Prawda bardzo bolesna.
Anonim2020.07.26 20:10
A jakie są życiorysy ojca Terleckiego czy obojga rodzicow sk syna z Żoliborza? Bardzo ciekawa lektura następnym razem wkleję
Marek2020.07.26 19:35
Gdzie mieliście oczy do tej pory
ala2020.07.26 19:25
PO nie ma honoru. PO znana jest z licznych fałszerstw wyborczych w Polsce. Wstyd. Przegrywać też trzeba umieć panie Trzaskowski. Te wybory organizowała PKW, a nie rząd, czy Prezydent. Jak mają jakieś uwagi, to niech im PKW wyjaśnia. Do opozycji nic nie dotrze, są zaślepieni w nienawiści, wiedzą co tracą, ich celem jest władza za wszelką cenę, zdrada, sianie nienawiści.
Marek2020.07.26 18:56
Dlatego ze wstydem patrzę na Krzyż Armii Krajowej mojego śp. wujka Bodana, bo na legitymacji widnieje podpis "Aleksander Kwaśniewski"
XYZ2020.07.26 18:14
Kwaśniewski już w polityce nic nie znaczy,jeżeli chcecie prześwietlać ojców to może ojciec Kaczyńskiego byłby ciekawostką.
Tylko PO2020.07.26 21:47
Ten "GOŚĆ z ŻOLIBORZA", PAN Premier JAROSŁAW KACZYŃSKI jest równy wielkim WODZOM i KRÓLOM, jest jak BOLESŁAW CHROBRY, KAZIMIERZ WIELKI, WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, STEFAN BATORY, JAN III SOBIESKI, jest jak JAREMA WIŚNIOWIECKI, JAN KAROL CHODKIEWICZ, STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI, JAN ZAMOJSKI, STANISŁAW KONIECPOLSKI, STEFAN CZARNIECKI. Jest jak TADEUSZ KOŚCIUSZKO, ROMUALD TRAUGUTT, jak JÓZEF PIŁSUDSKI, jak generałowie ANDERS, MACZEK, SOSABOWSKI, gen "BÓR"-KOMOROWSKI, gen. "NIL"-FIELDORF, "WILK-KRZYŻANOWSKI, jak ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI, "ŁUPASZKA, "BARTEK", "ŻELAZNY","RAJS", jak WIELKI PRAWDZIWY POLAK PATRIOTA LECH KACZYŃSKI, jest jak BOHATEROWIE "SOLIDARNOŚCI", ANDRZEJ GWIAZDA, ANNA WALENTYNOWICZ, ANTONI MACIEREWICZ, KORNEL MORAWIECKI, a na koniec jest jak WYBITNY PRAWDZIWY POLAK PATRIOTA gen. RYSZARD KUKLIŃSKI. Pod takim WODZEM JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM SŁUŻYĆ to WIELKI ZASZCZYT i HONOR.
Szybka Randka2020.07.26 16:28
Szukam miłego i kulturalnego faceta Homo na sex spotkania lub stały zwiazek w wieku od 21 do 45lat. Mam na imię Adam lat 27, Zainteresowany? wiecej o mnie znajdziesz tutaj www.lexlale.com.pl Wyszukaj mnie po niku: Adams napisz do mnie i spotkajmy sie!
...2020.07.26 15:55
I taka osoba kiwała się nad grobami Polskich Bohaterów. Wstyd.
Twój pan Święty Israel2020.07.26 17:56
milcz goju
ada2020.07.26 19:16
Chyba Usrael! Milcz, mendo ludzka.
ALEKS.2020.07.26 23:21
To ty milcz pedziu, a nie on..! CO PRAWDA W OCZY KŁUJE? .... NIE ZAKRZYCZYSZ PRAWDY, ŻYDZIE
PO - polityczny, cuchnący trup w stanie rozkładu2020.07.26 15:33
I co pan na to, panie "profesorze" Gross? A pan, panie redaktorze Michnik? Wywlekanie takich przykrych faktów, to pewnie polski antysemityzm, nuuu?
Precz z 🌈 zarazą!2020.07.26 15:22
Nawet "katolicką kretynizację" zatkało!... Bo żeby i w takim przypadku odwracać wieprza ogonem, to trzeba być czortem wcielonym. A on jest tylko pachołkiem czorta.
Karma wraca2020.07.26 13:19
ZNACZY TAK SZWABSKICH ŚWIŃ TO NIE ZAL SZWEDÓW TEŻ NALEŻY IM SIE ALE CO DO ŚWIŃ TO WIADOMO ZE ŻYD PRZY PIERWSZEJ OKAZJI SZWABÓW BY WYMORDOWAŁ ALE ZE ZYD OKRADAŁ MORDOWAŁ ŻYDÓW .... TU WYCHODZI ICH PRAWDZIWA NATURA ...
Janusz Barwinek2020.07.26 13:09
Jednym słowem: SZOK!!!
Mirek2020.07.26 11:27
Tak się składa że my wyborcy wybieramy na wysokie urzędy ludzi o których nic albo niewiele wiemy . Kwaśniewski był przez dwie kadencje prezydentem Polski ale my wyborcy prawie nic nie wiedzieliśmy że jego ojciec był Żydem , enkawudzistą i zbrodniarzem . A to powinno być wszystkim wiadome skąd takiemu rogi wyrosły . Wielu Żydów potomków tych co przyszli ze wschodu po wojnie pozmieniali sobie nazwiska na polskobrzmiące i udają patriotów . Po prostu władze robią nas w wała uniemożliwiając poznanie kandydatów na ważne stanowiska w Polsce .
Chory kraj2020.07.26 13:15
To jest właśnie demokracja cala kłamstwo obłuda utajnienia zakłamanie , tak zakręcą byś sam zagłosował na swego wroga !
ktoś2020.07.27 11:17
Nigdy nie hańbiłem się oddaniem głosu na lewicę i im PO dobnym.
Twój pan Święty Israel2020.07.26 11:22
To jest antysemityzm i wychodzi łajdactwo europejczykow nienawidzących Zydów , ale taka jest wasza mentalność glupich goji którzy i tak są spisani na starcie z kart historii wraz ze swym chrześcijaństwem .
stan2020.07.26 13:48
Bezskutecznie walczycie już 2 tysiące lat i nie zwalczycie chrześcijaństwa, bo walczycie z samym Bogiem. Wasi przodkowie żądając ukrzyżowania niewinnego krzyczeli "krew Jego na nas i na nasze syny". Macie pretensje do całego świata, ale nie do swoich przodków, którzy dobrowolnie ściągnęli na was klątwę.I gdzie ta wasza mądrość i inteligencja? A swoje łajdactwa przypisujecie innym. Wstyd i hańba być wyznawcą religii wojującej z samym Bogiem.
Urszula2020.07.26 14:10
Zapoznaj się z Biblią i pomyśl kto wojuje z Bogiem. Czy przypadkiem i ty nie jesteś na liście przeciwników Boga.
Waarnemer2020.07.26 17:24
A czy ich nazwa nie oznacza czasem "wojujący z Bogiem?"
akolet2020.07.26 23:51
"Urszulo"..Lechu K.?... A ty napewno znasz Biblię, zapoznałeś się z Nią?...Czy może tylko znasz trochę TALMUD...! Nie pomyliłeś się LEchu.....!
Mejer2020.07.26 14:18
Będziecie sie tuać, bedziecie w wiecznej wojnie bo odrzuciliście Syna Bożego... aż do stania sie chrześcijanami hehehehe..... o ironio losu hehehe...
ada2020.07.26 19:21
Znów USRAEL się odezwał? Bóg was, gnoje, nie wybrał do mordowania innych. Zresztą, dawno z was zrezygnował, plemię żmijowe.
JAGODA2020.07.26 23:36
Czytałam tu jeden z waszych życiorysów...o Kwaśniewskim! .. Tacy przeważnie jesteście ...! Dziwisz się, że możemy was nie lubić?? Mamy za co?... Gościliśmy was Żydów w Polsce przez ponad 500 lat, z innych krajów was wyganiali! A wy się nam odwdzięczacie! DLACZEGO WY SAMI NIE DAJECIE SIE LUBIĆ! ..PODAJ CHOCIAŻ JEDEN KRAJ W ŚWIECIE, KTÓRY WAS LUBI, TAK BEZSTRONNIE....? CZY JEST TAKI?? NIE PYTAM ZE ZŁOŚCI...! ALE KIEDYŚ O TYM MYŚLAŁAM..! CHYBA NIE MA ?! WIĘC O CZYMŚ TO ŚWIADCZY!?.. NIE MOŻE BYĆ CAŁY ŚWIAT ZŁY, ...TYLKO WY "CACY" !! Umiesz odpisać?
trzaska2020.07.27 11:28
Jezus rzekł ,,nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko prze zemnie", powiedział również ,, nie lękajcie się Jam zwyciężył świat". Zastanów się kto ma rację ,bo od czasu kiedy Twój naród zabił Syna Jedynego Boga w waszym narodzie nie pokazał się żaden prorok,myślisz,że to przypadek ,że Bóg milczy tak długo. Polecam Nowy Testament ,tam Jest opis losów waszych , wszystko się sprawdziło i nadal spełnia.
Twoje imię to czterdzieści i cztery2020.07.26 8:12
To może ja wam nieświadomi ludzie wyjaśnię jak to było, że Kwaśniewski wygrał wybory z konfidentem SB TW Bolkiem. Otóż ci, którzy podzielili Polskę między siebie jak tort po 1989 roku, czyli WSW a potem WSI (wojskowa bezpieka ludzie Jaruzelskiego), SB Kiszczaka oraz wszelkie inne przekrętasy z PRL-u dawni urzędnicy, cwaniacy reprywatyzacyjni itp. To właśnie oni "zalegendowali" i namaścili donosiciela TW Bolka na prezydenta RP. Sugestię, żeby wpiąć Matkę Boską w klapę swojej marynarki Wałęsie przekazała Służba Bezpieczeństwa PRL (SB). Przekaz był jasny - głupi katolicki naród polski pójdzie za tobą, bo masz jasny przekaz do katolickiego narodu. Postkomuniści z SLD pozwolili rządzić tej marionetce przez całą kadencję (to była cena uwiarygodnienia się lewicy). Następnie dali jasne ultimatum Wałęsie, że ma wygrać ich kandydat, czyli postkomunista Kwaśniewski. TW Bolek dostał wytyczne, że ma znieważyć kontrkandydata Kwaśniewskiego. Wtedy powiedział słynne słowa: "Ja panu mogie podać nogie". Naród polski jest ogólnie przekorny, Wałęsa przez cały czas swojej kadencji okazywał butę i arogancję - więc dostał kopa od wyborców. Ale ten kop był zaplanowany przez KGB, SB, WSI i inne tajne służby trzęsące wtedy Polską. Stare Kiejkuty są do tej pory aktywne, bo to z nich się wywodzą wszystkie mafie wyłudzające VAT.
Urszula2020.07.26 14:12
Ani jedno twoje słowo nie polega na prawdzie. Ale pisz dalej - ciemny, pełen nienawiści lud pisowski to kupi. Ich strata.
Kamil2020.07.26 23:45
"Urszulo"..! Jeżeli on kłamie, to udowodnij to? ... Każdy może tak jak ty napisać! Jesteś "cienki bolek....! Napisz jak właściwie było....No!...Słucham, Lechu....!
Szybka Randka2020.07.26 7:27
Szukam miłego i kulturalnego faceta Homo na sex spotkania lub stały zwiazek w wieku od 21 do 45lat. Mam na imię Adam lat 27, Zainteresowany? wiecej o mnie znajdziesz tutaj www.lexlale.com.pl Wyszukaj mnie po niku: Adams napisz do mnie i spotkajmy sie!
Marek2020.07.26 6:38
Katolicki suweren wybrał Aleksandra Kwaśniewskiego. Dwa razy.
Maria2020.07.26 6:44
To wynik braku wolnych mediów
Olo2020.07.26 8:32
Braku niezależnych dziennikarzy również
Marta2020.07.26 23:55
Marek, JA nie wybrałam go ani razu.......mam uczulenie do lewaków!
ol2020.07.26 6:32
to sa brednie bez dowodow
Kloster2020.07.26 6:22
PO, KO, N ... to partie tworzone z dzieci tych co mordowali Polaków.
czekista2020.07.26 1:44
Mysle, ze takich Kwasniewskich moze byc nawet ponad 50% wliczajac w to donosicieli dla chwilowego zadoscuczynienia. I ten procent jest nadal tak wysoki, wliczajac w to wierzcholek piramidy wladzy.
Anonim2020.07.26 0:24
To dlatego Izrael tak haniebnie bardzo nienawidzi Polski, ponieważ my bohatersko oddawaliśmy życie za ukrywanie ich rodaków przed SS, natomiast ich ziomkowie w czasach komuny bestialsko katowali polskich niezłomnych żołnierzy w ramach "podziękowania" za ich bohaterstwo i heroizm w walce z niemieckim i sowieckim okupantem.
Taka prawda2020.07.26 11:24
tak sie z z żydami wychodzi zawsze tak wszyscy na całym świecie zawsze maja
Małgorzata2020.07.27 0:06
POwiedzcie mi, może ktoś wie?...Jak to jest?... DLACZEGO ŻYDZI TAK BARDZO NIE DAJĄ SIĘ LUBIĆ DLA CAŁEGO ŚWIATA!? CO TO ZA NARÓD, CO ZA LUDZIE?....TUŁALI SIĘ PRAWIE 2 TYS. LAT, NIE MAJĄC NAWET SWEGO KRAJU. ? DOPIERO PO II WOJNIE MAJĄ! ...CIĄGLE MAJĄ PRETENSJĘ DO CAŁEGO ŚWIATA...? A MOŻE TO POWINNO BYĆ ODWROTNIE...!?
John2020.07.26 0:09
Dzieci tych zbrodniarzy tworzą dzisiejszą lewacką totalną opozycję, nadzwyczajną kastę i działaczy KOD, dlatego tak bardzo nienawidzą Polski i Polaków, i tylko nasuwa się pytanie, skąd bierze się te 50% głupiego społeczeństwa od lat głosującego na nich, no chyba nie z podobnych stalinowskich rodzin.
czekista2020.07.26 1:47
Nie tylko dzisiejsza lewacka opozycje. W mniejszym lub wiekszym stopniu caly wachlarz politycznych partii. Po prostu, nie dotarlismy do zrodel informacji.
Anonim2020.07.25 22:03
"Piotrze Nowaku"! Gdzie jesteś, kiedy nie ma Cię tutaj? Jak ma na imię Twój ojciec?
Piotr Nowak 🖐🏻2020.07.25 23:43
Pradziadek Yehuda, dziadek Mosze, ojciec już Jan! 🤣🤣🤣🤣
POM2020.07.26 9:54
bystry jesteś, odszczekujesz się wszędzie, jak kołchozowa szczekaczka, której zakładanie zlecił polskim komunistom twój dziadzio Nowak w kołchozach
Urszula2020.07.26 14:15
Widzę, że coraz więcej pisowskich lewaków ujawnia swoją wiedzę i kołchozowe doświadczenie. Byli tacy szpicle, donosiciele i wszelkiej orientacji łajdacy. Nie przyznawaj się do takiego doświadczenia bo to żadna chluba.
hans2020.07.25 21:34
Czy to adres siostry Alexa w CH? O'regan, Sylwia Malgorzata Grand-Montfleury 22, 1290 Versoix GE 022 779 06 77
Gaia2020.07.25 21:00
Dlaczego Nie wolno Polakom znać życiorysów ludzi kandydujących na prezydenta RP? Dlaczego nie wiedzieliśmy i nie wiemy w jakiej ideologi, wśród jakich wartości wychowywał się prezydent RP Kwaśniewski?
Jan Paweł II2020.07.25 20:57
Jak trzeba mieć nasrane w głowie, jak bardzo nienawidzieć ludzi, żeby wymyślać takie rzeczy.
Wiktor2020.07.25 21:34
"Janie....To ty masz nasr......! Nie widzisz, że podane są źródła..? To jest zbyt poważne, żeby kłamać! ....Sądzisz, że synek jego Aleksander, nie podałby wtedy o zniesławienie...? Widzisz jakie to ohydne....aż nie do uwierzenia...! Ale to prawda, dawno to słyszałam! Poczytaj o nim w IPNie, to się przekonasz!
Potfur2020.07.26 0:05
Gdzie są źródła? Ja widzę wyłącznie niepoważne wypociny jakiegoś Chwalewskiego. Facet pewnie ma żółte papiery i jest bezkarny.
stan2020.07.26 13:53
Pójdź do IPN, może Ci udostępnią. Poza tym jest masa innych źródeł dokumentujących poczynania żydowskich zwyrodnialców, trzeba tyko umieć szukać i chcieć dociekać prawdy. Dla ludzi, którzy są dalecy od prawdy, prawda jawi się jako fikcja, bo nie jest taka, jakby ją chcieli widzieć.
Glaudiusman2020.07.25 20:49
To w takim razie jak można było wybrać kogoś z takim rodowodem n prezydenta i to dwukrotnie. A to tylko świadczy jak silne były WSI. Dlaczego w takim razie nie ujawnia się aneksu z tymi paskudnymi typami ???
To zle dla ludzi.2020.07.25 20:18
Ja sie pytam. Dlaczego dzieci, czy wnuki maja odpowiadac za to co robil ojciec czy matka.ja osobiscie nigdy nie zgadzalem sie z dzialaniem i pogladami rodzicow. I co mam za nich dostawac w ryj?
Japa2020.07.25 20:36
Pewno że złe . Tylko ,że jak to ''potomstwo " jest dumne ze swojego drzewa genealogicznego , to też jest złe . Tow . Kwaśniewski nie zmienił swoich poglądów . PZPR trzymało sztamę z oprawcami , ukrywając prawdę . Mordowało też w różnej formie . Pozostaje tylko ustalić czyja to zasługa ,że dziś wspominamy tylko te draństwa . No czyja ? Czyja to zasługa ,że po 30 latach uśpienia wprowadzili , wyprowadzony przez Rakowskiego sztandar .
Maria2020.07.26 6:47
Ale nie pretendujesz na stanowisko prezydenta
stan2020.07.26 14:06
Oczywiście, że nie należy utożsamiać, jeśli syn odcina się od swoich niegodnych rodziców i wyznaje inne wartości. Tymczasem synowie naśladują ojców i idą tą samą drogą. Włodzimierz Cimoszewicz, tajny współpracownik obcych służb w Polsce, TW "Carex" był synem NKWDzisty, oficera Śmiersz i Informacji Wojskowej, z kolei jego syn jest działaczem PO, totalnej opozycji. To tylko drobny przykład. A sam Kwaśniewski też poszedł drogą ojca - awanse partyjne w aparacie Płatnych Zdrajców Pachołków Rosji były dla niego ważniejsze nawet niż ukończenie studiów. I wciąż wraca jak motto, przysłowie "Niedaleko pada jabłko od jabłoni" lub "Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn" . Przysłowia mądrością narodu.
Astm.2020.07.25 19:45
Komuchy zadziałały żeby syn mordercy został prezydentem Polski. Nie wszystkie morderstwa tego żyda podała fronda.A synalek ten czerwony sk-yn ma czelność pokazywać w środkach masowego przekazów i krytykować demokratycznie wybrany rząd Dobrze mu było za komuny i po ale było mało i razem z żonką kradli. trzeba pamiętać patrząc na tą tłustą mordę otłuszczoną na krzywdzie ludzkiej.
Szybka Randka2020.07.25 19:43
Chcesz się umówić na SZYBKI SEKS BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ? Legendarny portal otworzył ponownie rejestracje. To najstarszy portal erotyczny do umawiania. Tysiące zweryfikowanych profili i lata doświadczenia na rynku czynią serwis numerem jeden! www.exslove.com.pl
katolik2020.07.25 18:57
Jesli Boga stawi się na 1-wszym miejscu, to nie będzie nigdy problemu z wyborem, kto ma rządzić. Ale jeśli patrzreć się będzie na glupoty ktore np obecneie proponuje dno PO gender lgbt zabójstwo(eutanazja aborcja) to nie jest dziwne, że 10 mln ludzi nie ma db w głowie poukładane i głosuje na dno Po i pokrewne, czli na wlasna śmierć fizyczną i duchowa.
Jagoda2020.07.25 22:30
Masz rację "katoliku"....." JEŻELI BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU , TO WSZYSTKO INNE JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU..."! W przeciwnym wypadku zaczynają być problemy....
lucyferiana w KK2020.07.25 18:43
chrześcijański pochowek matki Olka kwaśniewskiego vel Stolzman'a na warszawskim cmentarzu to przedwyborcza (Olek kandydował na prezydenta) PODPUCHA! bo ona tak naprawdę zostala pochowana na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, a dlatego tam, bo pochowanie jej obok męża stolzmana na cmentarzu żydowskim w W-wie, obnażyłoby jej judaizm, co szkodziłoby kandydaturze Olka.
ale jaja !2020.07.26 11:06
zarezerwowana pusta kwatera na katolickim cmentarzu, na ktorym zostala rzekomo pochowana matka OLKA, czeka na niego, bo będzie chciał być pochowany w obrządku katolickim, a nawet i ochrzczony, tak jak jego guru i bolszewicki promotor Jaruzelski.
Polak2020.07.25 18:21
Przecież te wiadomości są powszechnie znane co najmniej od ćwierćwiecza!!!! Przez długi zas synuś oleś z zespołem goleni , też poliglota jak czaskoś zawsze je dementowal, wypierajac się ojca!!!!!!
Koniecznie !2020.07.25 18:12
Trzeba powielać te informacje aby dzisiejsi Polacy wiedzieli jak postępowali Żydzi z SB( choć nie tylko oni tworzyli SB) z polskimi patriotami !
i takie 'elyty'2020.07.25 18:11
nami rządziły...
oj, tam!2020.07.25 17:40
ten sort tak ma! skoro hołownia (kandydat na prezydenta) mimo, że ma wykształcenie społecznej(hi) szkoły licealnej bez matury - mieni się "dziennikarzem", publicystą" itp, to niby dlaczego enkawudowski Stolzman miałby nie skorzystać z awansu na "lekarza".
Ciekawy2020.07.25 17:08
A może tak byście napisali o ojcu Terleckiego czy wujkach kaczora z ubecji
parchu zydowski2020.07.25 18:27
teraz beda pisac o PiSdzie twojej matki ...
klio2020.07.27 0:18
"Ciekawy"...a coś taki ciekawy???Tak cię boli prawda?.... Chcesz temat zmienić? ...Aj..Waj..., Lechu!
Szybka Randka2020.07.25 16:57
Chcesz się umówić na SZYBKI SEKS BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ? Legendarny portal otworzył ponownie rejestracje. To najstarszy portal erotyczny do umawiania. Tysiące zweryfikowanych profili i lata doświadczenia na rynku czynią serwis numerem jeden! www.lexlale.com.pl
Irena2020.07.25 16:19
Może teraz coś o dziadku hrabiego samozwańcy.
MT(*)2020.07.25 16:23
O tak, "chrabia" bodaj też wywodzi się z "elyty". Mój Boże, i takie kreatury do dziś mają wpływ na losy udręczonej Polski. I na te kreatury nadal wielu oddaje swój głos.
Olaf2020.07.25 16:17
Jak znam życie, to za występki dziadka nagrodę odbiera wnuczka.
o la! puste jajo2020.07.25 17:31
a propos - jak się wabi synek wnuczki?
Anonim2020.07.25 16:13
Ubić tą swołocz i tą w Szwajcarii też poszukać. Stalin by wiedział jak rozwiązać ten problem i wysłał kogoś z czekanem.
Andrzej rocznik 532020.07.25 15:03
Mój Tata ze stryjem byli więzieni przez UB w Słupsku 1952/53.Cudem że ta bestia ich nie zabiła.Jak stalin zamienił się w padline zaczeli puszczać wiecej zatrzymanych Akowców.Im udało się.Ten okrąglak to szkoła podstawowa była.W latach 60tych mieszkało tam małżeństwo byli wożnymi.Coś o tym wiedzieli,ale bali się mówić.
MT(*)2020.07.25 16:32
Panie Andrzeju, niech Pan rozważy zgłoszenie swojej wiedzy o tych okropnych czasach i wydarzeniach do IPN. Niewątpliwie będzie to Pański wkład w pamięć o Tacie i Stryju oraz epoce bezgranicznego zła wobec Polaków. Zła i zbrodni popełnianej przez tych, którzy służyli Moskwie. A dziś pokolenia ich kłamliwych potomków robią wszystko by o tym zapomniano. Walką z takimi jest nasza pamięć o ofiarach.
Czyli jest to prawda2020.07.25 14:55
W NKWD i UB-SB istniała nadreprezentacja Żydów .
Maciej - Poznań2020.07.25 14:54
Towarzysz Stanisław M. był urzędnikiem. Towarzysz Stanisław M. skończył średnią szkołę. Towarzysz Stanisław M. był - SEKRETARZEM PODSTAWOWEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ - PZPR !!!!!!! Towarzysz Stanisław M. bierze emeryturze - CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH NETTO I ŚMIEJE SIĘ Z TEGO !!!! Kto jest - BENEFICJENTEM ??????
Foster2020.07.25 14:39
Ja to inaczej postrzegam: " taki zły czlowiek, a tak dobrze wychował swojego syna".
Anonim2020.07.25 16:15
coś ci się pod czaszką popiermandoliło
chachacha.....2020.07.25 17:27
tw.Olin Kwaśniewski omc ( o mało co ) magister - "dobrze wychowany", bo dał radę przyswoić sobie zastosowanie odpowiednich kieliszkow do danego rodzaju napoju alkoholowego i zapamiętać wyszukane nazwy tych napojów, o ktorych to nazwach "zaściankowy ciemnogród" nigdy nawet nie słyszał, a jego żona Jolanta - też "dobrze wychowana', bo m.in. wie jak należy jeść ciastko napoleonkę. Ot, "elita" szpagatowa.
astm.2020.07.25 20:02
Takiego skur..syna który wykorzystał prezydenturę do bogacenia się i ratowania czerwonych morderców kanalii, którzy zamordowali ponad 140 osób działaczy patriotów solidarności w tajemniczych okolicznościach. Jest wg mnie świnią wieprzem gnojem i czerwonym kmerem. Boga proszę, żebym go na ulicy nie spotkał, bo nie ręczę za siebie. Za dużo krzywd moja rodzina i ja również doznała przez tą czerwoną zarazę.
Jan2020.07.25 13:40
Nic dziwnego, że Aleksander chodzi napruty. Jak inaczej żyć z takim strasznym piętnem? Bestia to mało powiedziane.
nikt2020.07.25 20:17
Na trzeźwo jest to nie do zniesienia.
Jan Bogatko2020.07.25 13:26
Nie można być "Zydem rosyjskim", można być ałbo Zydem, albo Rosjaninem, można być natomiast żydem rosyjskim. Narodowość to "Zyd", wyznanie to "żyd".
Jurand2020.07.25 13:17
Jeżeli to prawda to w czyim interesie Pan Aleksander działał. Wiedząc , że ktoś ma pełną wiedzę o nim był w pełni sterowalny i tak jak Pan Lech/Bolek robił wszystko przeciw Polsce.Proponuję : pokutę , modlitwę i zadośćuczynienie pokrzywdzonym bo anielski orszak coraz bliżej obu Panów " prezydentów".
sowiecka padlina zwana kwasniewski2020.07.25 12:59
to scierwo nie zasluguje na kromke POLSKIEGO CHLEBA...
Oj giwałt!2020.07.25 12:36
Lech Keller-Krawczyk, żyd i homoseksualista tutaj pozuje na "oficyer LWP". Żyda i homoseksualistę by w "LWP" - zayeebaliby śmiechem.
Piotr Nowak 🖐🏻2020.07.25 23:44
🤣🤣🤣🤣
ty kürwo żydowska2020.07.25 12:34
Myślę Jasiu, że jest czas abym ja zaczął publikować twój życiorys - prawdziwy, NIE z wikipedia co sobie sam napisałeś.
JanP2020.07.25 12:21
Może coś o dziadku Kwaśniewskiego?
Klapaucjusz2020.07.25 12:10
Nie wypada oceniać człowieka po życiorysie ojca. Ojciec Jezusa wymordował większość ludzkości przy pomocy wielkiego potopu, ponad 99% mieszkańców Sodomy i Gomory przy pomocy ognia i siarki, tysiące niewinnych Egipcjan przy pomocy broni biologicznych itd., itp. Gdy Yahweh nie mordował osobiście, to zachęcał Izraelitów do popełniania masowych mordów i czystek etnicznych w Kanaan. Jak widać na przykładzie Jezusa, można mieć ojca ludobójcę i wyrosnąć na całkiem przyzwoitego człowieka.
ty kürwo żydowska2020.07.25 12:35
Myślę Jasiu, że jest czas abym ja zaczął publikować twój życiorys - prawdziwy, NIE z wikipedia co sobie sam napisałeś.
klapniety w potylice parchu...2020.07.25 12:42
doopczyles dzis siostre i mamusie ????
Jurand2020.07.25 13:10
Klapacjuszu jesteś wyjątkowym komunistycznym debilem.
Anna2020.07.25 14:13
Idiota..
Klapaucjusz2020.07.25 21:06
Czuje się porażony siłą i precyzją tych argumentów. Idę podyskutować z moim kotem – jest bardziej elokwentny niż wielu miłośników Frondy.
pat2020.07.26 7:56
"Ojciec Jezusa wymordował większość ludzkości przy pomocy wielkiego potopu, ponad 99% mieszkańców Sodomy i Gomory przy pomocy ognia i siarki, " itd. Zapewne byli wszyscy tak moralni, jak ty, nie miał innego wyjścia, musiał zrobić reset. Aaaaaa, obiecał jeszcze jeden, taki ostateczny, może go dożyjesz ? Będziesz świadkiem, że On jest Miłością, Miłosierdziem, ale nie lubi, gdy mu takie nędze moralne, karły duchowe i deprawatorzy, próbują niszczyć świat. I to będzie kolejny dowód, że On jest też Sprawiedliwy. Pyłkiem jesteś przed Jego obliczem, a myślisz, że Mu skoczysz, żałosny talmudyczny chazarku.
Karolina2020.07.27 0:46
Klapcjuszu"! Lechu..."! Czy ty wiesz co piszesz!? BLUŹNIERCO! PAN BÓG NIE MORDOWAŁ! BARDZO DŁUGO PROSIŁ O NAWRÓCENIE I ZAPRZESTANIE WIELKICH GRZECHÓW! ....A SODOWA I GOMORA, TO TEŻ SAMI HOMOSEKSUALIŚCI SOBIE ZGOTOWALI TAKI LOS! ... ILE MIAŁ CZEKAĆ NA POPRAWĘ !?... TO BYŁA TYLKO ---KARA--- ZA TO CO LUDZIE OGROMNIE GRZESZYLI ! ILE MIAŁ UPOMINAĆ ... ? Zabolało cię...? Bo to samo homosiu, robisz! ..." Jesteście plemieniem niewdzięcznym, które zabijało Proroków i Ukrzyżowało Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boga ! ...Biada Wam...!"
klaus2020.07.25 11:53
zastanawia mnie jedno co robi pion sledczy IPN, jak do tej pory nie ma się czym pochwalić, a jedynie co wychodzi Państwu Polskiemu to finansowanie swoich wrogów.
brak słów2020.07.26 16:43
IPN śpi i z troską pochyla się nad losem skrzywdzonych wysiedleńców w wyniku operacji ,,Wisła", dowodem ostatnio wydana książka przez IPN we Wrocławiu Jarosława Syrnyka
judy2020.07.25 11:44
Katopedofile z milosci do Zydow to pisza? Jakie to ma znaczenie w ocenie jego syna, katopedofile polskie w sutannach?
oficer LWP2020.07.25 12:22
żydzi uważają, że goje odpowiadają za grzechy ojców do 10 pokolenia
A RAJMUND KALKSTEIN?2020.07.25 11:34
YEBANY KOMUCH I OJCIEC MIŁOŚCIWIE PANUJĄCEGO NAM ŻOLIBORSKIEGO ŚMIECIA ?
jebany to twoj ojciec ...2020.07.25 12:44
...przez ubeckie scierwa
Gosc2020.07.27 11:59
Do pi,ęt mu nie dorastasz!!!
Judy2020.07.25 11:19
Najgorsze i hańbiace jest to że syn tego zbrodniarza był prezydentem Polski!!!!
Eustachy2020.07.25 11:21
Bo my POlszewicy kochamy bolszewików.
Olo2020.07.25 10:52
Dlatego żydzi próbują wrobić nas w holokaust bo sami są zbrodniarzami , i krzyczą łapać złodzieja , takich bękartów stalina jak stoltzman jest o wiele więcej . To że ten czerwony zbrodniczy znajduch był prezydentem Polski jest jej największą ujmą
olo2020.07.25 10:44
Potomkowie tych żydokomuszych oprawców - czerwone ryje, do dzisiaj opluwają zamordowanych polskich żołnierzy - patriotów. Mają media w swoich łapskach i manipulują do tego stopnia że 50% naszego społeczeństwa głosuje na nich. Wstyd i hańba, mało brakowało a mielibyśmy znowu prezydenta o podobnym rodowodzie.
ardo2020.07.25 10:35
Powinni nauczać na lekcji historii w podstawówce.
tulipan2020.07.25 10:34
Ciekawe czy synek tatusiowi sika na grob?
Styki2020.07.25 10:34
Dla takich ludzi jak ojciec Kwasniewskiego horror prawdziwego piekła polega na tym, że ma ono okno, z którego można zobaczyć raj.
Maciej Łagodny.2020.07.25 10:07
Nie będę się wypowiadał o Izraelicko--UB ODPADACH.Moim Zdaniem WSZYSTKICH którzy mają 1% Izraelickiej Krwi powinni być z Polski W-------------------. Nie jestem ANTYSEMITOM ,Nie POPIERAM POGROMÓW.ONI Po------------------------- Polskę.
Anonim2020.07.25 10:49
Tak od strony technicznej: jak chcesz to zrobić? Żydzi siedzieli tutaj kilkaset lat. W takim Tarnowie było 50:50. Myślisz, że mezalianse to były tylko w 1%, nie mówiąc o nieślubnych potomkach? W ramach teorii spiskowej, słuchy chodzą, że Biluś Clinton to nieślubne dziecko Rotschilda... Może prawda, może nie, ale poparcie globalistów ma do dzisiaj. Jesteś pewien, że masz tzw. "czystość rasową"? Zazwyczaj eksterminowani są ci najmniej szkodliwi. Hitler wyrżnął to co na Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1937 przywódcy syjonistyczni nazywali żydowskim chłamem moralnym i ekonomicznym. Natomiast przywódców i spryciarzy nawet nie musnął. Zatem: jak chcesz to zrobić?
Anonim2020.07.25 10:53
Ps. Zdaje się w książce F. Eger "Żydzi i masoni we wspólnej pracy" jest informacja o tym jak Żydzi Sefardyjscy zwrócili się w 1806 r. do Napoleona by wygnał z Francji Aszkenazich bo im przeszkadzają robić interesy.
Maciej Łagodny2020.07.25 11:50
@ Anonim NAJSMUTNIEJSZE że masz RACJE. Bo nawet metryki chrztu nie dają 100% pewności.Jak Mi kiedyś w podobnej dyspucie powiedział Przedwojenny Komunista ( NIE godził się z poglądami PZPR ,to Nawet 1 maja na trybuny Go nie Proszono): Macieju w Polsce to TYLKO 8-12% milionów może się poszczycić Słowiańskim Rodowodem.A reszta to BASTARDY >> Tatarsko---Szwecką---Prusko ,Czesko ,Niemiecko,Węgierskie.O Izraelickich Bastardach nie wspomnę.
stan2020.07.26 14:43
Co jest istotne? Krew czy serce? Pochodzenie mnie nie interesuje. Ważne jest nastawienie do kraju, w którym się mieszka. Znam opowieść autentyczną: gdy Polak, major dywizjonu, weteran wojenny mieszkający w Wielkiej Brytanii, przyjechał do rodziny w Polsce, zjawili się SBcy z propozycją werbunku na szpiega (grając na nucie patriotycznej), on odpowiedział, że teraz JEGO OJCZYZNĄ jest inny kraj, tam, gdzie on mieszka i pracuje i jego obowiązkiem jest lojalność wobec tego kraju.
W pośredniaku byłeś?2020.07.25 10:04
???
gosc2020.07.25 11:21
a ty BYLES ??z czego zyjesz z tego co rzuci soros??czy jakis wilczy trza koki pelniacy obowiazki polaka??
nina2020.07.25 9:59
Napiszcie coś o rodzinie Kalkstein, to może być ciekawe.
statystyk2020.07.25 10:02
Co to za Kalkstain?
...2020.07.25 10:55
Człowiek który 16 razy zmieniał nazwisko.
gosc2020.07.25 11:24
nie znasz swojej rodziny A PYTASZ O INNYCH ,to sie nazywa plotkarstwo!!!,wstydz sie ty jestes pelniacy obowiazki polaka wstyd!!!
mamusia Rafała T., TW Justyna :2020.07.25 9:56
Bronimy swoich za wszelką cenę , każdym kosztem .
onuca2020.07.25 10:55
TW Wolfgang popiera to!
sl_ko2020.07.25 9:51
Podobnych życiorysów znalazło by się więcej. Drukujcie je, Piszcie gdzie jest, co robi, jakie stanowiska zajmuje ich potomstwo. Pomoże to niektórym zrozumieć kto i dlaczego miesza nam w Polsce.
Piotr2020.07.25 10:03
Płk NKWD CIMOSZEWICZ
Olo2020.07.25 11:04
Borowski vel berman , jak mu pani Ogórek przypomniała z jakie zbrodniczej dynastii pochodzi to był krzyk że antysemityzm !
Mejer2020.07.25 9:47
Kwasu omc-magister, ojciec omc-lekarz, ojciec mordował polaków, kwasu w czerwonej młodzieżówce... tylko ludzie bez łaski uświecajacej czyli naturalnego duchowego antywirusa głosują na takich typów :D
Ben2020.07.25 9:43
Straszne ! Prawdziwy PRL-bis, ludzie wybierali prezydenta pomiędzy potomkiem żydowskiego zbrodniarza , a konfidentem służb. Jakiegokolwiek wyboru dokonali ONI byli na wierzchu.
sorry2020.07.25 9:30
a są tacy co głosuja na sort resortowy zwany PO,PSL .kim są ci ludzie ,chyba też potomkami resortowymi 2,3,4 pokolenia?nie wierze że są nieswiadomi.głosuja na potomków bandytów.
🤣🤣🤣🤣2020.07.25 23:45
🤣🤣🤣🤣
Rut2020.07.25 9:10
Zapewne do dnia dzisiejszego mamy potomków tych bandytów , I prawie połowa społeczeństwa głosuje na te resortowe dzieci chcąc żeby te dzieci tych kanali nami nadal rzadzili
aerghsdfg2020.07.25 9:07
a teraz ci co tak traktowali polaków drą ryje, że im emerytury zmniejszyli, a sługusy tych bandytów wrzeszczą i działają w ich obronie
ryszard2020.07.25 9:22
To jest prawda o krągłym stole, śmierci Bł. księdza Jerzego oraz setek tysięcy innych śmierci. Jak nie wnuk Waffen SS to syn beriowskiego parobka.
iga2020.07.25 9:05
Nic dziwnego, że totalni domagają się likwidacji IPN-u.
ps.2020.07.25 9:02
Mówiąc szczerze poPeeReLowska scheda wciąż czeka na dekomunizację. Dopóki nie odsuniemy komunistycznego robactwa od możliwości wpływania na życie polityczne w Polsce, dopóty lewactwo paraliżować będzie wszystkie przedsięwzięcia restytucji niepodległej Polski.
Anonim2020.07.25 8:49
Oto dlaczego z naszych obrońców i bohaterów zrobiono bandytów.
Pat2020.07.25 8:49
Makabra.Hannibal Lecter to przedszkolak przy tym sadyście
Arian2020.07.25 8:38
Przypominam lewakom wszelkiej maści, żeby dla kontrastu na silę nie doszukiwali się podobnego życiorysu ojca Jarosława Kaczyńskiego, bo to był patriota z tych wybitnych.
...2020.07.25 8:37
Przeklęta rodzina. Czytając nie można powstrzymać łez, a co dopiero to przeżywać.
sylwe2020.07.25 8:37
potomkowie takich żydowskich ścierwojadów rządzili polską ,pełno ich i teraz ,dlatego tak opornie idzie reformowanie kraju ,bo ścierwo ciągle się dobrze trzyma
MT(**)2020.07.25 8:31
Przerażające ale powszechnie od dawna znane. Ale kim była ta polsko-języczna tłuszcza, która synka tego mordercy Polaków dwukrotnie wybierała na najwyższy urząd rzekomo wolnej i suwerennej III RP?
jak to kim2020.07.25 8:36
to zmanipulowani pożyteczni idioci oraz chamo- i żydokomuna
Japa2020.07.26 14:46
Ja bym ich idiotmi nie nazywał .Jeśli my do tej pory ich tolerujemy , to co o nas powiesz . Zamieszczenie rozsądnego wpisu na Frondzie ,ma podobną wartość jak napis w latrynie . Miller , Czarzaty .Cimosiewicz, sami się nie wybrali I tak na pocieszenie . Nie takie to proste , to "wyczyszczenie " Dopóki Unia nie zostanie "wyczyszczona z tuskowatych . , nie tyko polskiego pochodzenia , w Polsce nie będzie wesoło . .