Wspólnym wrogiem Litwy, Polski i Ukrainy jest polityka Moskwy - zdjęcie
13.11.18, 18:45Zdj. Kremlinru, CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons, edytowane; CC0, Wikimedia Commons, edytowane

Wspólnym wrogiem Litwy, Polski i Ukrainy jest polityka Moskwy

W Wilnie 12 listopada 2018 r. rozpoczęła się IX sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

Rozmawiano o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym, bezpieczeństwie energetycznym oraz wsparciu Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. „Pozytywne emocje są pomocne, ale skuteczna polityka wymaga trzeźwego osądu. Ten mówi nam, że interesy Polski, Litwy i Ukrainy są zbieżne, często tożsame” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas pierwszego posiedzenia plenarnego.

Jego zdaniem ważne jest utrzymanie wspólnego stanowiska, jak choćby wobec działań ze strony Rosji, która stara się rozszerzać swoje wpływy w regionie. Marszałek wśród zagrożeń wymienił projekt Nord Stream 2. Jego zdaniem zagraża on bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Polski, Litwy czy Ukrainy, lecz całej Unii Europejskiej.

Marszałek Karczewski podkreślił, że istotnym zagrożeniem dla wzajemnych stosunków jest manipulacja informacją. „W stosunkach polsko-ukraińskich prowokacje te dotyczą pamięci historycznej, a w relacjach polsko-litewskich – problemów polskiej mniejszości na Litwie.

Tak historia, jak i kwestie mniejszościowe są realnie trudne, ale nie jest to powód, byśmy pozwalali komukolwiek na ich rozgrywanie w celu poróżnienia nas i skłócenia. Z radością przyjęliśmy otwarcie się Litwy na nadawanie pięciu kanałów Telewizji Polskiej na Wileńszczyźnie. To nasz wspólny sukces” – zaznaczył.

„Relacje polsko-ukraińskie w ich realnym wymiarze nigdy nie były tak dobre jak dziś i od dawna wyobrażenie o nich nie było tak złe jak dziś. Musimy przywrócić opinii publicznej prawdziwy obraz rzeczywistości. Nasza współpraca wojskowa, zbrojeniowa, energetyczna, polityczna na forum NATO, Unii Europejskiej i ONZ, komunikacyjno-transportowa, akademicka i edukacyjna, bankowa i w zakresie rynku pracy jest tak intensywna, jak nigdy po 1991 roku” – dodał marszałek.

„Historia jest ważna. Wpływa na rzeczywistość materialnie – przez swe skutki i moralnie – przez pamięć o niej. Wspólnym zadaniem Polski, Litwy i Ukrainy jest uczynienie wszystkiego, by nie przeszkadzała nam ona w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości. Na nas – parlamentarzystach ciąży w tym zakresie szczególny obowiązek. Parlamenty nie są instytutami badawczymi, rozstrzygającymi o prawdziwości tej czy innej wersji dziejów. Nie są też sądami moralnymi nad historią” – powiedział marszałek Karczewski.

Z tą opinia zgodził się wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. „Parlamenty nie są od tego, by ustalać wykładnię prawdy historycznej. Niestety były takie sytuacje, tu jestem w pełni zgodny z marszałkiem Karczewskim” – powiedział. Zaapelował, aby nie wikłać się w interpretacje, które mogłaby podzielić Polskę, Litwę i Ukrainę i negatywnie wpłynąć na ich wzajemne relacje. „To apel do nas wszystkich, do Polaków i strony ukraińskiej i litewskiej.

Musimy przerwać te dyskusje na stanowiska. Historii, nawet najmocniejszymi apelami, ani uchwałami, już zmienić nie możemy. Musimy myśleć o naszej przyszłości i o tym, co mamy przed sobą” – podkreślił wicemarszałek.

Marszałek Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis mówił, że obecna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego odbywa się w roku szczególnym dla Litwy, Polski i Ukrainy, gdyż wszystkie te kraje świętują w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości. Zaznaczył, że mimo, iż dotychczasowa współpraca była na wysokim poziomie, to należy myśleć o jej dalszym rozwijaniu, a nie osiadać na laurach. Marszałek litewskiego Sejmu zadeklarował dalsze wspieranie Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i otwartość na dzielenie się doświadczeniami oraz wsparcie w reformach dotyczących walki z korupcją, rozwoju gospodarczego i wspierania biznesu. Podkreślał znaczenie współpracy wszystkich trzech państw: Litwy, Polski i Ukrainy w tym zakresie. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij wspomniał, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej doceniają skalę takich zagrożeń, jak Nord Stream 2. Zaznaczył, że dotychczasowe działania wszystkich trzech państw, Polski, Litwy i Ukrainy przekraczały ich granice, jak choćby wspólna wizyta w kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie przeciwdziałania budowy gazociągu i agresji hybrydowej.

Przewodniczący zachęcał do dalszego prezentowania wspólnego stanowiska przeciwko zagrożeniom, nie tylko militarnym, lecz również działaniom hybrydowym. Jego zdaniem potrzebna jest wspólna polityka informacyjna i prezentowanie tego samego stanowiska w najważniejszych sprawach dla całego regionu.

Przewodniczący zaproponował, by kolejne spotkanie Trójstronnego Zgromadzenia zostało rozszerzone o kraje nadbałtyckie oraz Mołdawię i Gruzję, które spotykają się z tymi samymi zagrożeniami ze strony Rosji. Polska delegacja na czele z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim rozpoczęła wizytę w Wilnie od złożenia wieńca przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.

Drugiego dnia delegacje obradować będą w ramach komisji m.in. nt. hybrydowego zagrożenia, walki z propagandą, współpracy wojskowej, współpracy w dziedzinie energii, ws. uczczenia wspólnych ważnych rocznic – 5. rocznicy wydarzeń na Majdanie.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne zostało powołane 13 maja 2005 r. Jest konsultacyjnym organem międzyparlamentarnym, którego celem jest opracowywanie zagadnień i projektów, stanowiących przedmiot trójstronnego zainteresowania. W skład Zgromadzenia wchodzi po 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 7 posłów i 3 senatorów. Na jej czele stoi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Sesje plenarne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w każdym kraju po kolei. W 2017 roku Zgromadzenie obradowało w polskim Senacie. Prezydium Zgromadzenia zbiera się dwa razy w roku. W ramach Zgromadzenia pracują trzy komisje: ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu i Gospodarki, Współpracy Regionalnej i Lokalnej, ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej.

Źródło: Senat.gov.pl

Jagiellonia.org