Jak oceniła policja, straty poniesione w związku ze zniszczeniem zabytkowej elewacji Kościoła Św. Krzyża w Warszawie przekraczają 100 tys. zł. Wandal, którym okazał się Jakub B. został zatrzymany 31 grudnia ub.r.

Na fasadzie kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu sprejem w kolorze czerwonym zostały napisane hasła "Tu będzie techno", "PiS won" i "Świeckie państwo" .

Mężczyźnie przedstawiono zarzut uszkodzenia zabytku. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przychylił się do wniosku prokuratury i zasądził dla podejrzanego areszt, do którego zostało złożone zażalenie.

Jak informuje PAP, warszawski Sąd Okręgowy postanowił jednak uchylić postanowienia sądu I instancji i nie zastosował innych środków zapobiegawczych.

 

mp/pap