W poznańskiej katedrze rozpoczęły się dziś w południe uroczystości pogrzebowe śp. kard. Zenona Grocholewskiego. Homilie pogrzebową wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Kard. Zenon Grocholewski w swoim życiu odwoływał się szczególnie do św. Jana Chrzciciela, obierając go sobie jako patrona i uciekając się do jego wstawiennictwa. Biblijne słowa świętego: „Potrzeba, by On wzrastał” (J 3, 30), duchowny umieścił zarówno na swoim obrazku prymicyjnym, jak i biskupim oraz kardynalskim herbie. Do tego nabożeństwa ku św. Janowi Chrzcicielowi nawiązał w swojej homilii Wiceprzewodniczący KEP abp Marek Jędraszewski:

- „Przejawiała się w tym niezwykła stałość prezbitera, biskupa i kardynała Zenona Grocholewskiego w wiernym kroczeniu drogą wyznaczoną przed wiekami przez św. Jana Chrzciciela” – mówił.

- „Nie dać się oderwać od Chrystusa, ulegając głosom tego świata i osobistym słabościom; wręcz przeciwnie, cieszyć się i radować z czci i chwały, jaką On odbiera od ludzi; znajdować, na koniec, fundament dla tej wierności i dla tej radości w żarliwej wierze w Jezusa Chrystusa Syna Bożego – oto postawa św. Jana Chrzciciela. Oto postawa, którą u progu swego kapłańskiego życia obrał diakon Zenon Grocholewski i którą starał się wiernie urzeczywistniać poprzez 57 lat wiernej służby Kościołowi” – dodawał.

Kard Zenon Grocholewski zmarł w wieku 81 lat 17. lipca. Uroczystości pogrzebowa hierarchy rozpoczęły się dzień później, Mszą świętą, której przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, wicedziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Leonardo Sandri z Argentyny. W Eucharystii brał też udział Ojciec Święty Franciszek, który następnie modlił się przy trumnie zmarłego. Teraz doczesne szczątki kard. Grocholewskiego spoczną w poznańskiej katedrze, w której w 1963 roku przyjął on święcenia prezbiteratu.

kak/diecezja.pl