Sąd przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił dziś skargę spółek Nord Streamu na przyjętą w ub. roku nowelizację dyrektywy gazowej, zgodnie z którą podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego.

Zgodnie z unijnymi przepisami, podmioty eksploatujące gazociąg są zobowiązane do zapewnienia rozdziału pomiędzy systemami przesyłowymi a ich operatorami oraz do dostaw gazu na podstawie publikowanych taryf.

Spółki Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG w złożonym do sądu UE w Luksemburgu wniosku domagały się stwierdzenia nieważności części dyrektywy oraz uchylenia jej w całości. Sąd uznał jednak, że nowelizacja dyrektywy nie dotyczy bezpośrednio skarżących spółek, a oddziaływać na nie będą dopiero przepisy przyjęte przez państwa członkowskie.

kak/PAP, tysol.pl