Jak wynika z badania pracowni Social Changes dla portalu wpolityce.pl już tylko mniej niż 1/3 Polaków odrzuca możliwość zamachu jako przyczynę Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

Niemal połowa, bo 48 proc. Polaków jest zdania, że tragedia, jaka wydarzyła się w Smoleńsku, a której 12. rocznicę będziemy jutro wspominać, mogła być efektem przeprowadzonego zamachu.

Znacznie mniejsza ilość ankietowanych, wynosząca 33 proc., nie bierze pod uwagę zamachu jako przyczyny śmierci 96 polskich obywateli znajdujących się na pokładzie prezydenckiego samolotu wiosną 2010 roku.

Natomiast 19 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Co ciekawe, zamach w Smoleńsku bierze pod uwagę nawet co dziesiąty wyborca Koalicji Obywatelskiej i co czwarty wyborca Polski 2050 Szymona Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 1 do 4 kwietnia 2022 roku. Przeankietowano ogólnopolską, reprezentatywną (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbę Polaków. W badaniu wzięło udział N=1067 osób.

 

ren/wpolityce.pl