Dziś wieczorem Senat odrzucił przyjętą w piątek przez Sejm ustawę dotyczącą podwyżek dla najważniejszych osób w państwie i parlamentarzystów.

Za odrzuceniem zakładającej podwyżki nowelizacji głosowało 48 senatorów. 45 było przeciwko, a żaden się nie wstrzymał.

Wcześniej przyjęty przez Sejm projekt negatywnie zaopiniowała Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Odrzucenie ustawy rekomendował przewodniczący PO Borys Budka, mimo że wcześniej większość posłów KO poparła projekt w Sejmie.

Przewidywane w projekcie zmiany miały wiązać wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie z wynagrodzeniem sędziów Sądu Najwyższego. Dotychczas wynagrodzenia te są powiązane z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej.

kak/Twitter, tvp.info.pl