Senat jednogłośnie przeciw kłamstwom Kremla - zdjęcie
18.01.20, 09:40Fot. Senat RP via Flickr, CC BY-ND 2.0

Senat jednogłośnie przeciw kłamstwom Kremla

2

Senatorowie w trakcie jednogłośnie sprzeciwili się wczoraj próbom rozpowszechniania przez Rosję i Władimira Putina kłamstw na temat rzekomej współpracy Polski z III Rzeszą i współodpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. Za przyjęciem uchwały zagłosowali wszyscy spośród 99 obecnych na sali senatorów

W senackiej uchwale czytamy

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głęboki sprzeciw wobec podejmowanych przez Prezydenta Władimira Putina i inne władze Federacji Rosyjskiej prób rozpowszechnienia w międzynarodowej opinii publicznej nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą i była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej – wojny, która przyczyniła się do spustoszenia nie tylko naszego kraju, lecz również Europy i świata, śmierci wielu milionów ludzi, i doprowadziła do tragedii Holokaustu, czystek etnicznych, przesiedleń, zniszczeń i ludzkich tragedii”

Zauważano, że mamy do czynienia z próbą rozgrzeszenia Federacji Rosyjskiej, która uznaje się za spadkobierczynię Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.

dam/PAP,Fronda.pl

Komentarze (2):

anonim2020.01.20 23:20
Cieszymy się na tę jednomyślność. Jednoczmy się zamiast się dzielić i kłócić.
jula2020.01.18 9:56
Jednak można razem . Jak Polak z Polakiem