Sejm odrzucił dziś uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, określaną przez opozycję mianem „lex Czarnek”. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 233 posłów, 220 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przygotowana przez resort edukacji i nauki nowelizacja przewiduje rozszerzenie kompetencji kuratorów oświaty i wprowadzenie kontroli nad zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi przez organizacje pozarządowe. Sejm przyjął ją 13 stycznia. 4 lutego projekt w całości odrzucił Senat.

Teraz o przyszłości ustawy zdecyduje prezydent. Andrzej Duda pod koniec ub. miesiąca spotkał się z prof. Przemysławem Czarnkiem, aby omówić założenia projektu.

- „Myślę, że na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy tak, że te wszystkie wątpliwości są rozwiane. Ale ostatecznie to pan prezydent podejmuje decyzje co do używania swoich prerogatyw”

- mówił po tym spotkaniu szef MEiN.

O nowelizacji z posłankami opozycji rozmawiała też małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, która miała podzielać obawy opozycji.

kak/PAP