Polskie Stronnictwo Ludowe chce, aby toczący się w Polsce spór dot. aborcji rozstrzygnąć na drodze referendum. Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza przygotowało nawet propozycje pytań.

- „Dwa kroki do powrotu do normalności. Racjonalne rozwiązanie. Mamy plan, mamy propozycję. Rozmawiamy i przekładamy to na konkretne rozwiązania. Tym się różnimy od gadaczy, którzy tylko potrafią mówić. My konkretnie przedstawiamy. Ustawa ratunkowa zgłoszona, przywracająca kompromis” – mówił dziś lider PSL.

Drugim krokiem ma być referendum. Miałoby zostać w nim zadane jedno pytanie oraz trzy możliwości odpowiedzi. Polacy mieliby określić, które z poniższych rozwiązań popierają:

  1. Całkowity zakaz aborcji.
  2. Utrzymanie trzech obowiązujących do tej pory przesłanek.
  3. Aborcja na życzenie do 12. tygodnia ciąży.

W ub. środę w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub. roku. Sędziowie orzekli, że przepisy pozwalające na przeprowadzenie aborcji w przypadku podejrzenia choroby dziecka są niezgodne z ustawą zasadniczą, która każdemu gwarantuje prawo do życia. Od tej pory w polskim prawie obowiązują jedynie dwie przesłanki aborcyjne: zagrożenie zdrowia lub życia matki i ciąża będąca skutkiem przestępstwa.

kak/300polityka.pl, DoRzeczy.pl