W Warszawie zakończyło się dwudniowe szkolenie dla dowódców i kierowników jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji, kierowników zespołów minersko-pirotechnicznych w zakresie prowadzenia podoperacji antyterrorystycznej w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO – informuje Komenda Główna Policji.

Przeprowadzono zakres standaryzacji szkoleń, prowadzonych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu prowadzenia działań bojowych z uwzględnieniem technik wysokościowych i z wykorzystaniem śmigłowców. Omówiono przygotowanie pododdziałów antyterrorystycznych Policji do przeprowadzenia zabezpieczenia imprez: Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży i Woodstock 2016" – czytamy w komunikacie KGP.

Jak wyjaśnia, podczas ćwiczeń wskazano priorytety realizacji zadań pod kątem zabezpieczenia tych imprez oraz standaryzacji taktyki uzbrojenia i wyposażenia do prowadzenia działań bojowych. "Poddano dyskusji bieżącą analizę ryzyka ww. uroczystości, z uwzględnieniem punktów pozwalających na jego zmniejszenie" – tłumaczy KGP.

JJ/Republika