Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Wiosny Roberta Biedronia za rok 2019. Przyjęła natomiast sprawozdania Nowoczesnej, Porozumienia i Solidarnej Polski ze wskazaniem na uchybienia.

PKW kontrolowała sprawozdania finansowe partii politycznych za rok 2019. Dotychczas bez zastrzeżeń przyjęte zostały sprawozdania partii PiS i PSL.

Ze wskazaniem na uchybienia przyjęto zaś sprawozdania finansowe SLD, PO i Inicjatywy Polskiej.

Odrzucono zaś sprawozdania Konfederacji i Zielonych, do których właśnie dołączyła Wiosna Roberta Biedronia.

Powodem odrzucenia sprawozdania było naruszenie przez partię art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którym partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

PKW wskazała, że w 2019 r. Wiosna przyjęła z naruszeniem wymienionego przepisu kwotę co najmniej 430 zł, co stanowi bezwzględną przesłankę do odrzucenia sprawozdania finansowego.

- Wpłaty te nie zostały zwrócone darczyńcom, a po ich wpływie na rachunek partii z rachunku tego dokonywane były wydatki przez partię, jak i pozyskiwane środki finansowe na ten rachunek - czytamy w uchwale PKW.

PKW podkreśliła ponadto istotne rozbieżności pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną przez partię kwotą wpłat dokonanych z naruszeniem przepisów. Wiosna zadeklarowała, że z naruszeniem przepisów na rzecz partii dokonano wpłat w łącznej kwocie 53 182,00 zł. Kwota to podlegałaby następnie zwrotowi. Zgodnie jednak z udzielonymi przez partię najbardziej aktualnymi wyjaśnieniami, rzeczywista kwota wynosi aż 231 925,86 zł.

- Z udzielonych przez partię ostatnich wyjaśnień w tej sprawie wynika natomiast, iż kwota darowizn i składek przeznaczonych przez partię do zwrotu, a zatem przyjętych przez nią niezgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych, wynosi nie 53 182,00 zł (jak wykazała partia w sprawozdaniu), ale 231 925,86 zł. Oznacza to, że partia w okresie sprawozdawczym przyjęła znacznie wyższą kwotę środków finansowych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, których nie zwróciła we wskazanym w tej ustawie 30-dniowym terminie - czytamy w uchwale PKW.

jkg/tvp info