Oto, co powiedział papież do władz Kenii - zdjęcie
25.11.15, 20:01

Oto, co powiedział papież do władz Kenii

7

Podczas swojego przemówienia skierowanego do władz Kenii papież Franciszek podziękował za gorące przyjęcie, z jakim spotkał się w Afryce oraz podkreślił jak wielki potencjał tkwi w tym kontynencie. 

Franciszek podkreślał, że Kenia odegrała i wciąz odgrywa znaczącą rolę w rozwoju Afryki:

„Kenia jest państwem młodym i żywotnym, ma głęboko zróżnicowane społeczeństwo i odgrywa znaczącą rolę w tym regionie. Pod wieloma względami wasze doświadczenie w kształtowaniu demokracji podziela wiele innych krajów afrykańskich. Także i one, podobnie jak Kenia, pragną budować na solidnych fundamentach wzajemnego szacunku, dialogu i współpracy społeczeństwo wieloetniczne, które byłoby prawdziwie zgodne, sprawiedliwe oraz integrujące"

Dał też do zrozumienia, że podczas swojej pielgrzymki, chce być blisko tamtejszych ludzi: 

"Jesteście także narodem ludzi młodych. Pragnę w tych dniach spotkać się z wieloma z nich, rozmawiać z nimi, aby ich wesprzeć w ich nadziejach i aspiracjach na przyszłość. Młodzież jest najcenniejszym bogactwem każdego narodu. Troska o nią, inwestowanie w nią i podanie pomocnej ręki to najlepszy sposób, w jaki możemy zapewnić jej przyszłość godną mądrości i wartości duchowych drogich jej przodkom; wartości, które stanowią istotę i duszę narodu".

Ojciec Święty podkreślał, że Kenia posiadająca wiele bogactw naturalnych, powinna szanować dary, jakie otrzymała od Boga: 

„Poważny kryzys ekologiczny zagrażający naszemu światu wymaga coraz większej wrażliwości na relacje między ludźmi a przyrodą. Naszym obowiązkiem jest przekazanie przyszłym pokoleniom nieskażonego piękna przyrody oraz sprawiedliwe zarządzanie darami, jakie otrzymaliśmy. Wartości te są głęboko zakorzenione w duszy afrykańskiej. W świecie, który nadal wyzyskuje nasz wspólny dom, zamiast go chronić, muszą one inspirować wysiłki rządzących na rzecz promowania odpowiedzialnych modeli rozwoju gospodarczego” – zaznaczył Papież.

Franciszek wskazał też na inny problem kenijskiego społeczeństwa, jakim jest budowanie sprawiedliwego i uczciwego porządku społecznego.

„Dopóki nasze społeczeństwa doświadczają podziałów, czy to etnicznych, czy też religijnych albo ekonomicznych, dopóty wszyscy ludzie dobrej woli są wezwani do pracy na rzecz pojednania i pokoju, przebaczenia i uzdrowienia ran. W dziele budowania solidnego ładu demokratycznego, umacniania spójności i integracji, tolerancji i szacunku dla innych, głównym celem musi być dążenie do dobra wspólnego. Doświadczenie pokazuje, że przemoc, konflikt i terroryzm karmią się strachem, nieufnością i rozpaczą, rodzącymi się z ubóstwa i frustracji. W ostatecznym rozrachunku walkę z tymi wrogami pokoju i dobrobytu muszą prowadzić mężczyźni i kobiety, którzy nieustraszenie wierzą, dając o tym konsekwentne świadectwo, w wielkie wartości duchowe i polityczne, które zainspirowały zrodzenie się narodu” – powiedział Franciszek.

emde/pl.radiovaticana.va

Komentarze (7):

anonim2015.11.25 20:59
A już myślałem że w końcu będzie o Ewangelii ... cóż, zawiodłem się... wg franka drogą dla świata jest ekologia oraz masoński zrównoważony rozwój. Ciekawe
anonim2015.11.25 21:25
A, gdzie w tym wszystkim Bóg, Kościół, Zbawienie ?
anonim2015.11.26 2:05
Tutaj jest pełen tekst papieskiego przemówienia: http://gosc.pl/doc/2842483.Franciszek-Niech-Bog-blogoslawi-Kenii/2 Nie widzę, aby zabrakło tam odniesienia do Boga: Ewangelia mówi nam, że od tych, którym wiele dano, wiele wymagać się będzie (por. Łk 12,48). W tym duchu zachęcam was do uczciwego i transparentnego działania na rzecz dobra wspólnego oraz promowania ducha solidarności na każdym poziomie społeczeństwa. " Drodzy przyjaciele, powiedziano mi, że tutaj, w Kenii istnieje tradycja, aby dzieci szkolne sadziły drzewa dla potomności. Niech ten dany przez Boga wymowny znak nadziei na przyszłość i ufności w rozwój, wspiera was w wysiłkach dbania o społeczeństwo solidarne, sprawiedliwe i pokojowe na terytorium tego kraju i na całym wielkim kontynencie afrykańskim. Raz jeszcze dziękuję wam za wasze serdeczne przyjęcie i modlę się o obfite błogosławieństwo Pana dla was, dla waszych rodzin i całego umiłowanego narodu kenijskiego. Mungu abariki Kenii! Niech Bóg błogosławi Kenii! *** Pozwolę sobie zauważyć, że jest to oficjalne przemówienie do władz kraju, a nie homilia.
anonim2015.11.26 11:52
Masońska ekologia, środowisko, demokracja - tutaj Franciszek kładzie nacisk, a wszystko to nieprawda. Kiedy świat, narody odrzucają Boga, grzech się pleni na ziemi jak nigdy dotąd i żyjemy u progu 3 wojny światowej (o czym sam Franciszek mówi), tak mocno akcetowana ekologia po masońsku w wykonaniu Franciszka jest niczym inny jak zwodzeniem ludzi. Tak samo zwodzi Franciszek demokracją która stała się masońską fasadą podszystą komunizmem, i narzędziem podbijania państw o innym ustroju, ustanawiania tam masońskiej demokratycznej fasady przy jednoczesnym podscycaniu konfliktów, zamieszek i destabilizacji. Podczas gdy na zachodzie w USA czy EU demokracja jest już ułudą, to tylko zasłona za którą stoją rządy masonerii.
anonim2015.11.26 12:55
Bog dal nam swiat i mamy go szanowac i przekazywac nastepnym pokoleniom, czego tu nie rozumiecie?
anonim2015.11.26 12:56
@bielzz zestawienie słów Bóg i cytuję: "rzygać mi się chce" to już się prosi o kontakt z egzorcystą w Twoim przypadku! Ty się w ogóle zorientowałaś, czym było WCIELENIE Chrystusa i czym jest tajemnica NIEPOKALANEGO POCZĘCIA?
anonim2015.11.26 14:15
Chiara ,,Bog dal nam swiat i mamy go szanowac i przekazywac nastepnym pokoleniom, czego tu nie rozumiecie?'' Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu u ludzi, kiedy narody nie zapierają się Boga, kiedy człowiek widzi w drugim człowieku dziecko Boga, kiedy zachowuje się Prawo Boga, a grzechowi nie nadaje się znamion dobra.... wtedy problem ekologii,środowiska rozwiązuje się sam, bo to jest rzecz wtórna samoistnie idącą w tyle za rzeczami znacznie ważniejszymi. Natomiast wpływowi ludzie, wielkie organiazje, politycy, ONZ i razem z nimi Franciszek, wywracają to wszystko do góry nogami i chcą działać od d.... strony. Wyciagają ekologię, rzecz wtórną na piedestał, podczas gdy rzeczy pierwszo planowe zwalczają. Dlatego to jest oszustwo masońskie, i pranie mózgów. Jak to wielkie oszustwo widać na przykładzie masońskiego ONZ używającego ekologii do zniewalania ludzi, a na tym polu z tą bezbożną oragnizacją współdziała Franciszek. Nie ma żadnej ekologii i żadnego dążenia do dobra przez wielkie orgazniacje i wpływyowych ludzi, na ma żadnego dbania o środowsiko w mainstreamie bo obok tego te same siły dążą do zabijania globalnego dzieci w aborcji i invitro, narzucają sodomskie prawa, i zwalczają Boga w narodach na wielu polach. Ci właśnie ludzie i te siły mówią jednocześnie najgłośniej o ekologii. Dlatego to jest jedno wielkie oszustwo.