O dzisiejszym święcie Podwyższenie Krzyża Świętego

14 września w Kościele wspominamy Podwyższenie Krzyża Świętego. Dzisiejsze święto wiąże się z konkretnymi wydarzeniami z historii Kościoła. Po wielkich prześladowaniach chrześcijan, które miały miejsce od około roku 70, kiedy Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian do roku 300 trwały wielkie prześladowania chrześcijan, zakończone nawróceniem na chrześcijaństwo cesarza rzymskiego Konstantyna. Wówczas św. Helena, jego matka pojechała do Jerozolimy, aby tam szukać prawdziwego Krzyża, tego na którym umarł Pan Jezus. 13 września 335 r. odbyło się w Jerozolimie pierwsze publiczne uczczenie tego krzyża, wystawienie go na widok publiczny i adoracja jego relikwii przez lud. Na tę pamiątkę obchodzi się w Kościele co roku 14 września święto Podwyższenie Krzyża Świętego. Święto to wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego (brewiarz.pl)

 O naszym codziennym podwyższaniu Krzyża 

Podwyższenie Krzyża Świętego to także, w szerokim sensie, każdy gest wyznania wiary w Krzyż i zbawcze wydarzenie śmierci Jezusa, które na nim miało miejsce. Podwyższenia Krzyża możemy dokonać we własnym domu, wieszając krzyż na ścianie, możemy nosząc na łańcuszku mały krzyżyk. Formą oddania czci Krzyżowi jest też codzienny znak Krzyża, który czynimy na swoim czole, ramionach i piersiach, okazując w ten sposób, że cali należymy do Chrystusa. W związku ze świętem podwyższenia Krzyża warto zadać sobie pytanie: czym naprawdę jest ten znak dla mnie? Czy potrafię go czynić w sposób godny? I czy wiem kiedy i w jakim celu należy go czynić ? Jednym z powodów dla których czynimy znak Krzyża jest walka duchowa.

Znak Krzyża to realna ochrona przed demonami
Kiedy czynimy ten znak, jest on źródłem łaski wyzwalającej, chroniącej nas przed złem, a ma to swoje bezpośrednie źródło w Piśmie Świętym. W liście do Efezjan powiedziano o Jezusie: „On pojednał z Bogiem obie części w jednym ciele przez krzyże, zabijając tę wrogość w sobie” (Ef. 2,16). Głęboką teologię znaku Krzyża rozwijali także pisarze wczesnochrześcijańscy i święci wszystkich epok. Na przykład Św. Hipolit Rzymski radził :

Starajcie się zawsze osłaniać swoje czoło znakiem krzyża. Jest to bowiem znak męki, dany przeciwko szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dla dogodzenia ludziom, ale żeby przez znajomość używać go jako pancerza. Wróg bowiem widząc duchową cnotę wychodzącą z serca – tak jakby dokonało się jawne obmycie – drżąc poczyna uciekać, kiedy nie ustępujesz mu, a pobudzasz samego siebie do Bożej służby”.*

 - Św. Nil z Ancyny:

Jeżeli często będziesz swoje ciało i serce znaczył znakiem Krzyża Pańskiego, uciekną od Ciebie z drżeniem demony, ponieważ bardzo boją się tej świętej pieczęci”.

 - Św. Jak Klimak:

Odpędzajcie swoich nieprzyjaciół imieniem Jezusa – poza Nim nie ma bowiem mocniejszej broni na niebie, ani na ziemi”

Dlaczego znak Krzyża jest skuteczny? Ponieważ przypomina o naszej przynależności do Pana Boga, przypomina, że jesteśmy dzieckiem Bożym. Tego demony bardzo nie lubią i zaraz uciekają !Mamy wiele codziennych okazji aby czynić znak Krzyża !

* Źródło cytatów: Bożena Kaczorowska, Znak-Krzyza-Swietego 2015-04-03 11:27

http://apchor.pl/2015/04/03/Znak-Krzyza-Swietego

 

Maria Patynowska