Na wirtualnym posiedzeniu rady ONZ jednogłośnie przyjęto wprowadzenie szczepionki na koronawirusa jako powszechnie dostępnej we wszystkich krajach. Za przyjęciem takiego rozwiązania wszyscy członkowie (193 kraje) głosowali jednomyślnie.

Jak podaje polsatnews.pl:

- W rezolucji wezwano wszystkie państwa członkowskie ONZ, a także inne zainteresowane strony, do "niezwłocznego podjęcia kroków zapewniających zapobieżenie ewentualnej spekulacji i nieuzasadnionego gromadzenia zapasów mogących utrudnić powszechny dostęp do skutecznych leków, szczepionek, środków ochrony osobistej i aparatury medycznej, koniecznych w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19".

Rezolucję popały również Stany Zjednoczone, mimo że kilka dni temu prezydent Trump wstrzymał finansowanie USA dla tej organizacji.

 

mp/polsatnew.pl