Zgromadzenie Ogólne ONZ w drodze konsensusu (bez głosowania) zatwierdziło rezolucję potępiającą negowanie Holokaustu. W dokumencie uwzględniono zgłoszone przez Polskę poprawki.

W rezolucji wskazano, że negowanie Holokaustu odnosi się do „dyskursu i propagandy, które zaprzeczają rzeczywistości historycznej i rozmiarowi eksterminacji Żydów przez nazistów i ich wspólników podczas II wojny światowej”, „wszelkiej próby twierdzenia, że Holokaust nie miał miejsca” oraz podważania faktu, że celowe ludobójstwo zostało popełnione na narodzie żydowskim.

W dokumencie zaznaczono, że zniekształcanie lub negowanie Holokaustu to również próby usprawiedliwienia lub zminimalizowania roli nazistowskich kolaborantów oraz ich sojuszników a także „próby obwiniania Żydów za spowodowanie własnego ludobójstwa”.

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ podkreśla, że Polska „zdecydowanie wsparła tę ważną i bardzo potrzebną inicjatywę”.

W rezolucji uwzględniono zgłoszone przez Polskę poprawki m.in. na temat docenienia roli ruchów oporu i osób ratujących Żydów.

Rezolucje Zgromadzenia Ogólnie nie są prawnie wiążące.

kak/Euronews, DoRzeczy.pl