Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków - zdjęcie
18.03.20, 08:15

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków

7

PIERWSZE CZYTANIE

Wezwanie do zachowania przykazań

Pwt 4, 1. 5-9

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.

Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?

Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Mt 5, 17-19

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (7):

Stani2020.03.18 14:11
Tym zapisem Katolicy strzelają sobie w samo sedno stopy. :D
anonim2020.03.18 8:41
Boga i tylko Boga się nie poprawia i nie "dostosowuje" do świata, bo zna go lepiej niż my.
anonim2020.03.18 8:38
Przykazania i Prorocy.
BOGAnieMA2020.03.18 8:29
Ok, czyli mogę żonę ukamienować, super :D
Bóg JEST2020.03.18 8:55
Tyle z tego zrozumiałeś co napisałeś :)
BOGAnieMA2020.03.18 9:05
Przeczytaj "Słowo Boże" od dechy do dechy to też zrozumiesz ;)
Bóg JEST2020.03.18 9:17
Nadal twierdzę że nie rozumiesz co piszesz :) Czytanie Słowa Bożego wymaga dobrej pracy rozumu i wiary. Twój nick jest twoją deklaracją a pismo święte mówi że Głupi w swym sercu mówi że Boga nie ma. Więc nie spodziewaj się że coś z pisma świętego zrozumiesz.