16.07.19, 17:18

Na Ukrainie zaczęła obowiązywać „ustawa językowa”

16 lipca na Ukrainie zaczyna obowiązywać ustawa „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”, podpisana przez prezydenta Poroszenkę.

Ustawa ta powołuje Krajową Komisję ds. Standardów Języka Państwowego i wprowadza stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony języka państwowego, który ma rozpatrywać skargi i karać podmioty gospodarcze za naruszenie wymogów ustawy o używaniu języka państwowego w dziedzinie usług konsumenckich.

Ustawa nakłada obowiązek znajomości i używania języka ukraińskiego podczas wykonywania obowiązków służbowych na: prezydenta, przewodniczącego Rady Najwyższej i jego zastępcy, premiera, członków rządu, szefów instytucji państwowych, departamenty, deputowanych, urzędników państwowych i urzędników wszystkich szczebli, szefów i pracowników Policji Narodowej, sędziów, adwokatów i notariuszy, szefów placówek oświatowych, wychowawców i pracowników usług medycznych.

Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów ma zadbać o propagowanie nauki języka ukraińskiego. Mówi się, że na poziomie państwowym planowane jest organizowanie kursów języka ukraińskiego dla dorosłych. Ponadto państwo powinno zapewnić możliwość swobodnego uczenia się języka państwowego przez ukraińskich obywateli, którzy nie mieli takiej możliwości.

Jednocześnie przewiduje się, że znajomość języka ukraińskiego stanie się obowiązkowa dla osób zamierzających uzyskać obywatelstwo ukraińskie. W tym celu konieczne będzie zdanie testu na poziom znajomości języka państwowego w porządku ustalonym przez rząd. Zgodnie z jego wynikami, osoba otrzyma odpowiedni certyfikat. Klasyfikacja poziomów znajomości języka państwowego zostanie opracowana i zatwierdzona przez Komisję Krajową z uwzględnieniem zaleceń Rady Europy w sprawie edukacji językowej (pol. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Zagraniczni wojskowi, którzy służą w Siłach Zbrojnych Ukrainy i posiadają odznaczenia państwowe, a nabycie przez nich obywatelstwa ukraińskiego leży w interesie państwa, będą mogli je uzyskać bez poświadczenia poziomu znajomości języka państwowego. Będą musieli je zdobyć w ciągu roku od daty nabycia obywatelstwa.

Prawo nie dotyczy sfery prywatnej komunikacji i obrzędów religijnych.

Prawo przewiduje, że przeprowadzanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na Ukrainie powinno odbywać się w języku państwowym. W przypadku, jeśli prowadzący taką imprezę go nie zna, organizator musi zapewnić tłumaczenie jego mowy na język państwowy.

Prawo określa specyfikę używania języka państwowego w sektorze kultury, telewizji i radia, prasy, usług konsumenckich i innych sektorów. Tak więc za pięć lat będzie obowiązywać norma prawa, zgodnie z którą kwota ukraińskiej treści w transmisji kanałów telewizyjnych powinna wynosić 90%.

Zgodnie z prawem, za 30 miesięcy ogólnoukraińskie media drukowane, a za pięć lat miejscowa prasa musi mieć wersję ukraińską. Jednak prawo zezwala na wydawanie wersji w innych językach – publikacje wydawane w językach UE i Tatarów krymskich mogą nie mieć wersji ukraińskiej. Ponadto wydawnictwa i księgarnie muszą mieć za dwa lata przynajmniej połowę asortymentu w języku ukraińskim.

Prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej za naruszenia. Jednak naruszenia praw obywateli do korzystania z usług w języku ukraińskim w instytucjach państwowych i publicznych, w określonych obszarach prawa, będą karane grzywnami. Maksymalna kwota grzywny wyniesie 11 tysięcy 900 UAH. Standardy te zaczną obowiązywać po trzech latach.

Przypomnijmy, 25 kwietnia Rada Najwyższa przyjęła ustawę „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego”. Za jej zatwierdzeniem głosowało 278 posłów.

Ustawa językowa dubluje przyjętą w 2017 roku ustawę o oświacie, która stanowi, że państwo ukraińskie gwarantuje swoim obywatelom prawo do uzyskania wykształcenia w języku ukraińskim na każdym szczeblu oświatowym. W przypadku mniejszości narodowych prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko w klasach od 1 do 4 wraz z nauką języka państwowego.

Źródło: Kresy24.pl

Komentarze

Zygfryd2019.07.17 10:16
Czas pomyśleć o Polsce. Na Suwalszyźnie, wg drogowskazów, pojedziemy do Kaunas (Kowno), Vilnius (Wilno), Alitus (Olita), Puńskas (Puńsk)
michu2019.07.17 12:06
Na to nam państwa poważne nie pozwolą. Tzn pomyśleć może tak, ale wykonać dla nas korzystnie to już nie ;).
Polak2019.07.17 9:29
Właśnie wyobraziłem sobie te kolejki ubiegających się o obywatelstwo Ukrainy :DDD
michu2019.07.16 19:58
Rozbijania Słowiańszczyzny ciąg dalszy. Brawo Niemcy i eskimosi ;). Skoro Niemcom udało się niegdyś na Połabiu, to dlaczego teraz nie ma się udać nieco dalej na Wschód? ;). Skutek może być przecież podobny ;).
Zdzich2019.07.16 19:47
Polsce tez by sie przydala. Zakompleksieni to do was: on sale, dealer, manager, open, closed, store.. wstyd
Tytus2019.07.16 19:12
To potwierdza, że Ukraina to sztucznie stworzone państwo, które musi na siłę obywateli uczyć języka ukraińskiego.
Irena2019.07.16 19:09
Prawo nauki w językach mniejszości (takie jak w ustawie) nie dotyczy szkół z polskim językiem nauczania (np. we Lwowie). Czytelników Frondy może to dziwić, ale wielu obywateli Ukrainy (chodzi także o osoby narodowości ukraińskiej) mieszkających za linią Dniepru nie zna języka ukraińskiego w mowie i piśmie nawet na poziomie dobrym. Do tej pory się nie uczyli języka w myśl zasady: "po co mi ukraiński, jak można po rosyjsku się dogadać".
twitter:@PromocjaPWS2019.07.16 17:20
Polecam Program Wiedzy Społecznej K. Karonia - na youtube.com/HISTORIASZTUKI2011 i jego stronę historiasztuki.com.pl. Zbiór wszystkich jego prelekcji na wiedzaspoleczna.pl.