Modlitwa za rządzących, atakowanych przez siły dawnej bezpieki - zdjęcie
26.07.17, 14:30Fot. Pixabay, CC0

Modlitwa za rządzących, atakowanych przez siły dawnej bezpieki

Modlitwa za rzadzacych których atakują bezpardonowo siły dawnej bezpieki i ich aktualni mocodawcy

Modlitwa za Ojczyznę i tych, co nią rządzą

(ks. Piotr Skarga)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.