MODLITWA ŚW. HILDEGARDY DO DUCHA ŚWIĘTEGO - zdjęcie
18.06.15, 08:33

MODLITWA ŚW. HILDEGARDY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

0

O ogniu Ducha Pocieszyciela,
O życie życia wszelkiego stworzenia
Jesteś święty namaszczając niebezpieczne złamania
Jesteś święty oczyszczając cuchnące rany.
O tchnienie świętości,
O płomieniu miłości,
O słodki smaku w piersiach
I wylewność serc w aromacie cnót.
O źródło przeczyste,
w którym ukazuje się , że Bóg
Gromadzi błądzących
I szuka zagubionych.
O pancerzu życia
I nadziejo  zespolenia  wszystkich członków,
O pasie honoru:
Ocal błogosławionych.
Uchroń tych, którzy uwięzieni przez nieprzyjaciela
I rozwiąż więzy tych, których moc Boża chce uwolnić.
O drogo najpotężniejsza,
Która wszystko przenikasz
Na wysokościach niebios i ziemi
I we wszystkich otchłaniach.
Ty wszystko jednoczysz i gromadzisz.
Dzięki Tobie płyną chmury, unosi się eter,
Kamienie mają wilgoć,
Wody tworzą potoki,
A ziemia wydaje zieleń.
Ty zawsze kształcisz uczonych,
Uszczęśliwiasz dzięki inspiracji mądrości.
Niech będzie Ci chwała, który jesteś dźwiękiem chwały
I rozkoszą życia, nadzieją  i honorem potężnym
Ofiarowany darze światła.

Tłum.: Dr Małgorzata Kowalewska