„Białoruskie służby zabierają migrantom pieniądze i dokumenty oraz zmuszają ich do nielegalnego przekraczania polskiej granicy” – podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej. Twierdzenie to potwierdza opublikowany przez resort film, na którym sami migranci opowiadają o szokujących działaniach białoruskiego reżimu.

Sprowadzani na Białoruś w ramach operacji „Śluza” migranci opowiadają w jaki sposób są traktowani przez białoruskie służby. Migrantom odbierane są dokumenty.

- „W tej chwili nie mamy paszportu, policja zabrała nasze paszporty, oni przechwycili nasze paszporty”

- opowiada mężczyzna z Iraku.

Podkreśla, że białoruskie służby zmuszają migrantów do przekroczenia granicy Unii Europejskiej i nie pozwalają na powrót do kraju.

- „Tak i my zaświadczymy o tym. Jeśli chcesz, my zaświadczymy o tym dla telewizji. Możemy to wyjaśnić w telewizji”

- mówi imigrant.

Straż Graniczna opublikowała natomiast nagranie, na którym Irakijka przestrzega swoich rodaków.

- „Przekraczanie granicy w ten sposób jest bardzo ciężkie, niebezpieczne”

- przekonuje kobieta.

Wskazuje, że oszukuje się ich wmawiając, że Polska chętnie przyjmuje migrantów zmierzających przez Białoruś.

Jak wyjaśnia Straż Graniczna, kobieta przebywa w ośrodku dla cudzoziemców, nie chce jednak ubiegać się o azyl w Polsce, ponieważ celem jej podróży były Niemcy. W związku z tym planuje wrócić do swojego kraju.

Inne nagranie pojawiło się na profilu Wojsk Obrony Terytorialnej. Widzimy na nim migrantów eskortowanych przez białoruskich pograniczników do puntu poboru wody.

kak/Twitter, Wprost.pl