Wobec narastającego niebezpieczeństwa rozszerzania się w Polsce epidemii koronawirusa, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, wystosował specjalny komunikat. Wzywa on, aby w miarę możliwości, zwiększyć liczby niedzielnych Mszy św., i w ten sposób uczynić zadość zaleceniom GIS do zrezygnowania z dużych zgromadzeń osób.

Na samym początku komunikatu abp Gądecki przypomina, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”.

Osoby starsze i schorowane hierarcha zachęca do tego, aby pozostawały w domach i śledziły transmisje Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu. Zachęca to modlitwy za zmarłych w skutek zarażenia koronawirusem, chorych oraz za pracowników wszystkich służb, które podejmują wysiłek w jego zwalczaniu. Wskazując na Tradycję Kościoła, arcybiskup zachęca szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

kak/ episkopat.pl