TSUE przekazało, że wpłynęła już skarga Komisji Europejskiej dot. sądownictwa w Polsce. KE staje w obronie tzw. „kasty sędziowskiej” i sprzeciwia się dyscyplinowaniu łamiących prawo sędziów.

Skarga KE dot. prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i kilku innych kwestii dot. polskiego sądownictwa.

- „Do Trybunału wpłynęła skarga @EU_Commission dot. ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o SN oraz niektórych innych ustaw (C-204/21) wraz z wnioskiem o zarządzenie środków tymczasowych (C-204/21 R)”

- napisał dziś na Twitterze Ireneusz Kolowca z TSUE.

Rzecznik rządu Piotr Müller przypomina, że wniosek Komisji jest bezzasadny.

- „Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów. Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE”

- napisał polityk na Twitterze.

kak/Twitter