19.02.19, 13:45

Doradca Biedronia: Polacy współodpowiadają za Holocaust

Portal ,,Wirtualna Polska'' opublikował we wtorek ,,artykuł'' pióra Jakuba Bierzyńskiego, który jest doradcą Roberta Biedronia. Bierzyński ,,pochylił się'' nad problemem relacji polsko-żydowskich. W swoim tekście przekonuje, że Polacy są ,,współodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu''. 

Bierzyński próbuje przekonać czytelnika, że antysemityzm, tak jak twierdzi Israel Katz, jest czy też był w Polakach głęboko zakorzeniony.

Autor opisuje najpierw, jak to polska szlachta wyzyskiwała chłopstwo w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przekonuje, że Polaków od Polaków ,,wyzwolili'' dopiero zaborcy...  ,,W momencie odzyskania niepodległości 100 lat temu ponad 70 proc. społeczeństwa to synowie i córki wyzwolone z niewolnictwa w pierwszym lub drugim pokoleniu. Wyzwolone przez zaborców - naszych narodowych ciemiężycieli'', pisze Bierzyński.

Według Bierzyńskiego w czasie II wojny światowej polskie chłopstwo miałoby odreagowywać swój gniew na szlachtę właśnie na Żydach.

,,Po inwazji niemieckiej przyszedł czas przyzwolenia na zemstę za wieki ucisku. Za niewolniczą egzystencję, wiekową deprywację, za upodlenie. I nie skupił się na szlachcie i panach, lecz na ich reprezentantach, na bezpośrednim narzędziu ucisku – Żydach'' - pisze autor.

Według autora w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN brakuje dziś... ,,sali wstydu''. 

I dodaje: ,,Polacy są poczwórnie współodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu''. Bierzyński stwierdza, że Polacy są ,,współodpowiedzialni za zbrodnie Holocaustu'' jako ,,granatowapolicja, sprawcy, donosiciele, szabrownicy''. 

Opisuje dalej krótką informację zamieszczoną w POLIN o Natanie Grossie, który uciekł z krakowskiego getta i udał się do Warszawy, bo tam ,,nie groziło mu rozpoznanie przed przedwojennych znajomych''. ,,W tym krótkim cytacie zawiera się prawda o polskim współudziale w tej zbrodni. Pomagający Żydom Polacy najbardziej bali się sąsiadów'' - pisze Bierzyński.

Wreszcie autor stwierdza, że ,,finałem'' antysemityzmu było wypędzenie Żydów z Polski Ludowej w 1968 roku... ,,Mam nadzieję, że narodowa dyskusja o współudziale Polaków w zbrodni Holocaustu, wywołana uchwaloną nowelizacją ustawy o IPN, pozwoli nam rozliczyć się z tym ciemnym okresem własnej historii'' - stwierdza Bierzyński.

bb/wp.pl

Komentarze

Hanna2019.05.20 23:48
Czy to historia jego rodziny? Czy byli wydawani czy wydawali?
robot2019.05.6 13:02
Człowieku i ty myślisz że podłączysz się pod żydowską kasę? Oni są do brania a nie do dawania. Oni są naród samowybranay i ona im się należy z przyrodzenia. Tako rzecze talmud.
Adam2019.04.20 17:07
Niemiaszki Biedroniem usiluja znalezsc kolesiow do wykanczania zydow,oj szwaby szwaby.
poldek2019.02.21 21:54
ochydny rodzaj zdrady wlasnego narodu , .plugawe paszkwile....
Jan Radziszewski2019.02.20 18:24
A wiesz duraku żydowski że żydzi trzymały kasę żydowską nie Niemcy ot żydowscy, niemieccy bankierzy Oppenheimowie udzielali cały czas wydatnej pomocy Hitlerowi, który zrewanżował się im, mianując ich honorowymi aryjczykami. Nie tylko mieli oni do swej dyspozycji dwa gabinety w gmachu Reichbanku, którego prezesem był mason Hjalmar H. Greeley Schach, i agent Rockefellerów, ale jak wynika z akt procesu norymberskiego, trzymali w latach wojny pieczę nad depozytem srebra i biżuterii skonfiskowanej Żydom po 1937 r. Trzeba pamiętać, że zagłada żydów przez hitlerowski reżim nie obejmowała żydowskiej arystokracji, która - przeciwnie - była jej gwarantem, Np. żydowscy, niemieccy bankierzy Oppenheimowie udzielali cały czas wydatnej pomocy Hitlerowi, który zrewanżował się im, mianując ich honorowymi aryjczykami. Nie tylko mieli oni do swej dyspozycji dwa gabinety w gmachu Reichbanku, którego prezesem był mason Hjalmar H. Greeley Schach, i agent Rockefellerów, ale jak wynika z akt procesu norymberskiego, trzymali w latach wojny pieczę nad depozytem srebra i biżuterii skonfiskowanej Żydom po 1937 r. Na najwyższych szczytach dowództwa wojskowego i administracji widzimy wielu żydów, jak: Heydrich, gen. Luftwaffe Milch, admirał Canaris, Eichmann, Streicher czy dr Mengele. W Wermachcie służyło 130 generałów pochodzenia żydowskiego i 150 tysięcy żołnierzy. Znamieniu są stwierdzenia Adolfa Hitlera zawarte w spisanym przez niego testamencie politycznym: Jest nieprawdą że ja lub ktokolwiek inny w Rzeszy chciał wojny w 1939. + Wyłączną przyczyną było to, że międzynarodowi dygnitarze; Byli żydami, lub działali w ich interesach. (...) Trzy dni przed rozpoczęciem wojny z Polską - poprosiłem ponownie ambasadora brytyjskiego, aby rozwiązać problem Polsko-Niemiecki podobnie jak to było z okręgiem Sary - czyli pod międzynarodową kontrolą. Tej oferty nie można było nie przyjąć , Została odrzucona tylko dlatego, że koła partyjne w Anglii chciały wojny częściowo pod naciskiem i propagandą międzynarodowego żydostwa (…) Powziąłem też mały plan, jeżeli narody Europy omamione zostaną przez tych międzynarodowych konspiratorów w bankowości i finansach, tj żydowską elitę bankowości wtedy ta rasa, żydostwo które jest rzeczywistym sprawcą tej morderczej walki będzie wzięta do odpowiedzialności Jak żydzi w czasie przed II wojną światową do niej pchali to potem ponieśli tego konsekwencję - oczywiście wówczas - nie ci prowokatorzy to jednak skupiło się jednak na żydach
Jan Radziszewski2019.02.20 18:15
A wiesz duraku żydowski że żydzi trzymały kasę żydowską nie Niemcy ot żydowscy, niemieccy bankierzy Oppenheimowie udzielali cały czas wydatnej pomocy Hitlerowi, który zrewanżował się im, mianując ich honorowymi aryjczykami. Nie tylko mieli oni do swej dyspozycji dwa gabinety w gmachu Reichbanku, którego prezesem był mason Hjalmar H. Greeley Schach, i agent Rockefellerów, ale jak wynika z akt procesu norymberskiego, trzymali w latach wojny pieczę nad depozytem srebra i biżuterii skonfiskowanej Żydom po 1937 r. Trzeba pamiętać, że zagłada żydów przez hitlerowski reżim nie obejmowała żydowskiej arystokracji, która - przeciwnie - była jej gwarantem, Np. żydowscy, niemieccy bankierzy Oppenheimowie udzielali cały czas wydatnej pomocy Hitlerowi, który zrewanżował się im, mianując ich honorowymi aryjczykami. Nie tylko mieli oni do swej dyspozycji dwa gabinety w gmachu Reichbanku, którego prezesem był mason Hjalmar H. Greeley Schach, i agent Rockefellerów, ale jak wynika z akt procesu norymberskiego, trzymali w latach wojny pieczę nad depozytem srebra i biżuterii skonfiskowanej Żydom po 1937 r. Na najwyższych szczytach dowództwa wojskowego i administracji widzimy wielu żydów, jak: Heydrich, gen. Luftwaffe Milch, admirał Canaris, Eichmann, Streicher czy dr Mengele. W Wermachcie służyło 130 generałów pochodzenia żydowskiego i 150 tysięcy żołnierzy. Znamieniu są stwierdzenia Adolfa Hitlera zawarte w spisanym przez niego testamencie politycznym: Jest nieprawdą że ja lub ktokolwiek inny w Rzeszy chciał wojny w 1939. + Wyłączną przyczyną było to, że międzynarodowi dygnitarze; Byli żydami, lub działali w ich interesach. (...) Trzy dni przed rozpoczęciem wojny z Polską - poprosiłem ponownie ambasadora brytyjskiego, aby rozwiązać problem Polsko-Niemiecki podobnie jak to było z okręgiem Sary - czyli pod międzynarodową kontrolą. Tej oferty nie można było nie przyjąć , Została odrzucona tylko dlatego, że koła partyjne w Anglii chciały wojny częściowo pod naciskiem i propagandą międzynarodowego żydostwa (…) Powziąłem też mały plan, jeżeli narody Europy omamione zostaną przez tych międzynarodowych konspiratorów w bankowości i finansach, tj żydowską elitę bankowości wtedy ta rasa, żydostwo które jest rzeczywistym sprawcą tej morderczej walki będzie wzięta do odpowiedzialności Jak żydzi w czasie przed II wojną światową do niej pchali to potem ponieśli tego konsekwencję - oczywiście wówczas - nie ci prowokatorzy to jednak skupiło się jednak na żydach /ot mały plan Hitlera/ tzn wierzące żydy - Bogu - poniosły tej polityki żydowskiej konsekwencję Ocalała jednak żydowska elita na zachodzie tj. w USA Anglii i Szwajcarii - . i teraz podobnie stanie się z kastą Talmudystów tą przewrotną elitą która podobnie jak dawna żydowska elitą czeka wieczna kara w jeziorze ognia i siarki (Ap 20,15) oczywiście będą karani przez tego któremu bałwochwalczo służą w nadziei złudnych obiecanek swojego cezara /J 19,15) tj. panowania żydowskiego po wymordowaniu goji
Jan Radziszewski2019.02.20 15:37
Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata 6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów Środa, 6 czerwiec 18. 03 Pisz dziecko Nie lękaj się. Zapisz Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów. Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili. Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg. Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami. Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli. Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie. Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny? Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga. Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie. Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem. - Chwała Tobie Chryste. - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i też na obczyźnie) dobrej woli.
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.20 13:24
Pełna zgoda nie istnieje kryształowy naród z pewnością Polacy takowym również nie są
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.20 13:23
Pełna zgoda nie istnieje kryształowy naród z pewnością Polacy takowym również nie są
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.20 13:23
Pełna zgoda nie istnieje kryształowy naród z pewnością Polacy takowym również nie są
Polak Ateista Dumny Gej2019.02.20 13:22
Pełna zgoda nie istnieje kryształowy naród z pewnością Polacy takowym również nie są
Andrzej 2019.02.20 7:59
A może temu panu wytoczyć proces sądowy za zniesławianie narodu Polskiego. Należy skończyć z tym bredzeniem i szkalowaniem Polaków.
Tylko prawda sie liczy.2019.02.20 3:28
Zaskakujace i ohydne twierdzenia,pomagiero Biedronia.I to jest nowa partia, ktora jakims cudem jest popierana przez -zboczencow.Nie mozna ich nazwac inaczej. Wrogowie polakow i Polski.
Katarzyna2019.02.20 0:36
Przyczyna tych antypolskich 'faktów' jest jedna: Biedroń potrzebuje dużo kasy na kampanię. A niektórzy Żydzi ją mają. Tak jak mieli ją dla Lenina czy Hitlera. Dlatego tak liże.
and2019.02.19 23:50
Tak oczywiście. Wiadomo przecież nie od dziś, że zaborcy zatroskani losem polskich chłopów postanowili zaopiekować się nimi poprzez zajęcie Polski. :))
nikt2019.02.19 23:04
Lubię pana Biedronia , gdyż to " dusza-człowiek " , ale przeważnie nie zgadzam się z jego poglądami . Patrzy na świat poprzez " różowe okulary " . A jakich Polaków ma na myśli ? Polaków --Żydów czy Polaków -- Słowian ? Polacy Słowianie to przeważnie ludzie wsi , czyli rolnicy i pokrewne zawody , Polacy Żydzi przeważnie mieszkają w miastach . Znów pokazał mi się " weryfikator " . Jestem głupia jak robot , czy mądra jak robot ? Dziękuję za jedno i drugie porównanie . Jestem tylko lub aż człowiekiem .
kalikst2019.02.19 22:44
Czyżby ten Biedrzyński z mlekiem matki wyssał żydowskie , rasistowskie mleko?
figo2019.02.19 22:02
Czy zydzi mogli by sie przeniesc z Fronda.pl np. na jeruzalem post albo inna zydowska gadzinowke ? Taka prosba.
matis892019.02.19 20:10
Sodomici są antypolscy i ich ideologie są od obcych.
sct2019.02.19 20:06
A to ch..!!!
Niemiec2019.02.19 19:58
Dziwie sie dzieciom Davida ,ze sa tacy ograniczeni na umysle ? .. czy te "wybrane" dzieci Davida zdaja sobie sprawe z kwestii historycznej ,ze gdyby nie bylo by Miedzy Moskwa i Berlinem paktu podpisanego w nocy z dnia 23 na 24 sierpnia 1939 roku - zwanego Paktem Ribbentrow - Molotow nigdy by nie doszlo do ludobojstwa obywateli Europy pochodzenia Zydowskiego ! .. Jako ciekawostke dla moich debilowatych przyjaciol Zydow podam ,ze w Katyniu w dniu 12 marca 1940 roku Armia Czerwona - sekcja NKWD zamordowala kula w potylice Naczelnego Rabina Wojska Polskiego majora Barucha Steinberga i prawie 5500 oficerow Wojska Polskiego ( takze rezerwa ) pochodzenia zydowskiego .. Nieznajomosc faktow historycznych powoduje glupote wsrod narodu Davida ! .. Wiedza historyczna to granica ,ktorej zadne klamstwo ,czy manipulacja nie przeskoczy ... Z Panem Bogiem .
zxz2019.02.19 19:43
to może niech ten pan poda swoje nazwisko rodowe czyżby się wstydził?
Jan2019.02.19 18:02
żebyś zdechł
Tomek 3.202019.02.19 17:32
Nowe oblicze faszyzmu wg. Biedronia i jego wyznawców.
Roberrto2019.02.19 16:18
Niech lepiej się nie pochyla, bo może być od zachrystii w kitniak zapakowany.
Jahu2019.02.19 15:37
dumny gaj pierdnął i powyżej mamy same pryki dumnego gaja. Przestań zaśmiecać to forum
Zibi2019.02.19 15:30
żeby tak twierdzić trzeba być zwykłym śmieciem, a nie Polakiem. Hańbą byłoby dla Polaków, gdyby taki śmieć zaistniał w polityce. To że jest doradcą zboczeńca wcale mnie nie dziwi
Yes2019.02.19 15:18
czy to co pisze o chłopach wynika z jego środowiska pochodzenia, to niech pisze o sobie, a Polaków niech zostawi w spokoju
Jahu2019.02.19 15:13
Panie Żyd czemu was w Polsce tak dużo było jak wam tak źle było?
Jack Em2019.02.19 15:12
To co z tą odpowiedzialnością karną za takie brednie ?
dzwonek2019.02.19 15:10
I wszyscy szmalcownicy, sprawcy holokaustu, szabrownicy, zdrajcy rodzili się z takiej mentalności jaką reprezentuje pan Jakub Bierzyński. I dzięki takim Jakubom Bierzyńskim Polska jest 100 lat za murzynami. I kto go uczył historii?
Jan Radziszewski2019.02.19 15:03
Wkrótce żydów NIET i NIE BUIET Pan 13 11,2016 + co chcą wrogowie Moi, by ludzi było mniej, was „nie Żydów” ( goji ) 500 milionów (najwięcej) ziści się, tylko, że miejsca nie będzie dla nich. Ani jeden nie prześliźnie się przez oko sprawiedliwości. Ani jeden z nich nie posiądzie Ziemi. Nigdzie się nie schowa. Ani na Ziemi, ani pod Ziemią, ani w oceanie, ni pod oceanem. Ni w jaskiniach, ani nawet poza Ziemią. Zostaną zniweczone wszystkie ich dobra i to w czym pokładali nadzieję. Zginą i pójdą w ogień, jak plewy na spalenie. Będą służyć za chrust i ściółkę dla złych duchów. Zobaczą wtedy czym byli: błotem nierządnym, a dufali, że są panami świata. Kto nie chce królować wraz ze mną, nie będzie nawet królował, jak myśli, w królestwie ciemności. Im bardziej służył demonowi za życia, tym większą wzgardę okaże (on - cezar J 19,15) mu w swoim królestwie. Nawołuję i napominam. Nawołuje, napomina, prosi przede wszystkim moja Matka. Obraziliście ją i obrażacie. Nic sobie nie robicie z jej napominań, z jej łez. Będziecie wołać i prosić jej wstawiennictwa, wy którzy nią wzgardziliście, ale będzie za późno. Wy, którzy to zrobicie nie ocalicie ciał. Ocalicie jednak dusze. Nieszczęścia od was nie odejdą i nie ominą waszych domów i waszych doczesnych „powłok” na tej Ziemi. Zginiecie, ale ocalicie dusze. Mała trzódka jednak ocali i ciało i dusze i zobaczy nowe Niebo i nową Ziemię. Pan 636 Plany tego Narodu, jak również plany czarnej bestii – Masonerii, będą unicestwione, a ci, co pójdą za ułudą demona, oddani będą w szpony tego, któremu tak wiernie służyli 584 Przekląłem naród z którego się wywodzę. Z tej nacji uratują się jedynie ci, co uwierzą, że JA JESTEM. + Czyściec spotka jedynie garstka oszukanych i zwiedzionych, nie świadomych do końca swojego grzechu. - Ci z Mojego narodu, co nie przyjęli Mnie, jako Mesjasza, walczyli i nadal ze Mną walczą, ci sami wybrali swój los i to bezpowrotnie 645 -+++ Izrael wbił się w potężną pychę, nad którą nie umie zapanować. Jeszcze raz dam szansę temu narodowi, tak by uznał Mojego Boskiego Syna. Ci, którzy się nawrócą, będą ocaleni. + Ci, co pozostaną pyszni, krnąbrni, butni, sami wybrali swój wieczny los. Dzień Sprawiedliwego Gniewu Bożego usunie ich z powierzchni ziemi to i tego mądrego inaczej żyda również
Isaak2019.02.26 11:20
Ty faszysto wstretny
zamek2019.02.19 14:57
Biedroń to bolszewicki internacjonalista jest. Nie wie i nie rozumie co to znaczy być Polakiem. Jako wytwór komunistycznej idei niszczenia Polski przedkładanego przez lata komunistycznego radzieckiego ustroju nie rozumie czym jest historia należąca do narodu polskiego. Pytanie tylko ? Po co prowadzi tak antypolską politykę . Kto mu za to płaci. Jaka organizacja i skąd. Nie ujawnił pochodzenia pieniędzy na kampanię promowania się na Torwarze i Polsce. Odrzućmy tego typu ludzi i ugrupowanie , które jest tak anty Polskie. Osoby lub organizacje głoszące tego typu tezy powinny być natychmiast relegowane ze społeczności. Mówi i pisać o winie Polaków w sprawie holokaustu to może tylko osobnik o niezwykle złych intencjach wobec kraju w którym żyle Polsce.
słowiczek poznański2019.02.19 14:54
@Grzegorz Zien Więc masz długie, rodzinne tradycje kolaboracji z bandytami. Tyś w pocie czoła budował PRL, byłeś czerwonym pionierem, należałeś do TPPR-u, PZPR-u, innymi słowy "niedaleko pada jabłko od jabłoni".
Olej2019.02.19 14:41
ŚWIŃSKI RYJ !!! Produkcję tego typu mord rozpoczęła caryca Katarzyna II W rozmowie ze swoim ministrem Paninem; Trzeba ten naród zdeprawować, pozbawić go woli istnienia, napuścić synów przeciw ojcom, podsycać łajdactwo i przekupstwo. PROCES TRWA !!!!! Polacy obudźcie się za nim będzie za późno, oni przyjdą zabrać wam tę namiastkę dobrobytu i względnego spokoju. Nie wolno trwać w ułudzie i zalewie kłamstwa. Oni tym kłamstwem chcą znieprawić nasze dzieci, młodzież, zbuntować ją przeciw wszystkiemu co jest wartością ludzką, co trzyma człowieka w pozycji pionowej. To są świnie uwiązane powrozem do naszych wrogów i przez nich opłacane.
słowiczek poznański2019.02.19 14:40
Dumny pedofilu nie Polaku, nie strasz, nie strasz bo sie zesr...... i nie będziesz miała chętnych na kakałko. klik, klik cioteczko 80-letnia, conajmniej 100.
anonim2019.02.19 14:55
on pewnie się tylko śmieje jak mu fronda nieporadnie usuwa komenty, ale tobie też usuwa i tobie już nie jest do śmiechu pedofilu z Poznania
słowiczek poznański2019.02.19 15:03
jeszcze mi się nie zdarzyło Dwie malutkie babskie rączki i komputer was wykończą. A to dopiero początek. Twoje blogowe wyczyny dobiegają końca. I'm your worst nightmare faggots !
anonim2019.02.19 15:14
Kilka razy już cię usunęli, nie jesteś lubiany nawet wśród swoich zwyroli to musi być super uczucie :) Gej ma program do wszystkiego, nic nie musi robić raz kliknie i automat za niego robi teraz włączysz nieustanne dodawanie tego samego komentarza. Jedyne komu się rąsia zmęczy jest palant z redakcji frondy :)
słowiczek poznański2019.02.19 15:25
Nie masz pojęcia kim ja jestem, co potrafię, jak "daleko i wysoko" moje małe babskie rączki mogą sięgnąć. Możesz cocksucker tylko o takich możliwościach pomarzyć. I'm your worst nightmare faggots !
anonim2019.02.19 15:34
Gej jest prgramistą i robi z frondą co chce taka jest rzeczywistość, a tobie tylko płakanie pozostało ruskie trolicho
słowiczek poznański2019.02.19 15:45
Marnujesz swój "cenny" czas, zamiast klikać, trzep jak masz co strzepać, suck dicks. I'm your worst nighmare faggots !
Grzegorz Zien2019.02.19 14:39
https://www.facebook.com/P3X439/posts/329388187548678 Przecież nawet w słynnej "nowelizacji" ustawy o IPN było powiedziane, że karani mają być ci, którzy "wbrew faktom" oskarżają Polaków o współudział w Zagładzie. Co ja mam powiedzieć, skoro w mojej najbliższej rodzinie miał miejsce przypadek kolaboracji z Niemcami? W dodatku mający formę przyłożenia ręki do rozbudowy jednego z hitlerowskich obozów zagłady? Mam milczeć, zagłuszać wyrzuty sumienia powtarzaniem truizmów o "nielicznych przypadkach", "przemyśle holocaust" i "obronie prawdy historycznej" ? Być jak komunistyczni aparatczycy w szeregach PiS, wypierający się dzisiaj własnej przeszłości?
kalif2019.02.19 15:10
Na kolan bolszewiku i błagaj o przebaczenie POLAKÓW
Lebowsky2019.02.19 15:16
Powinieneś się wstydzić a twoja kolaborująca rodzina powinna ponieśc konsekwencje! ...POwinieneś też odróżnić godne potępienia przypadki kolaboracji i zdrady od stanowiska Polski i Polaków jako Narodu i Państwa! ... A przypominam ci, że Państwo Polskie jako jedyne w okupowanej Europie nie kolaborowało z Niemcami co więcej! ... prawo polskie za kolaboracje ścigało z największa surowością! ... P.s. NIE MIERZ WSZYSTKICH SWOJA MIARĄ! ... GENETYCZNY KOLABORANCIE!!!
dzwonek2019.02.19 18:16
Czy twoja rodzina to wszyscy Polacy? Czy twoja rodzina uważała się wtedy za Polaków? Biedny jesteś z historią swojej rodziny... Jest jednak nadzieja dla twojej rodziny w następnych pokoleniach, które mogą tą skazę wymazać... Przykładów w historii jest dużo ...
słowiczek poznański2019.02.19 14:35
Towariszcz Biedroń, może dostaniesz kilka szekli na kampanie, ale tym właśnie pogrzebałeś swoje szanse wyborcze. Nawet etatu sprzątaczki w Sejmie nie dostaniesz, bo choć ty baba, ale nieuczciwa.
anonim2019.02.19 14:47
psycholu jedynym co jesteś w stanie ocenić jest stan techniczny twojej zgnuśniałeś PiSDY
słowiczek poznański2019.02.19 14:56
Dumny pedofilu nie Polaku.... putin's daily cocksucker
Waldi2019.02.19 14:31
Skoro jest reakcja na słowa Katza to żądamy zadziałania prokuratury w sprawie wroga Polski - Bierzyńskiego.
kso2019.02.19 14:24
Takiemu Biedrzyńskiemu tylko w ten durny łeb napluć i naszczać.
UWAGA PLAKOFOB O PSEUDONIMIE "STACHU" GRASUJE2019.02.19 14:03
Uwaga od kilku dni pojawia się i grasuje na forum antypolak i lewacki trol oraz jurgieltnik o pseudonimie "Stach", który rozsiewa propagandę jakoby w gettach mordowała policja granatowa oraz polska straż pożarna, która nie miała wstępu do żadnego getta. Ten antypolski trol i jurgieltnik udaje, że nie było żydowskiej policji która wysyłala do NIEMIECKICH obozów zagłady swoje siostry i braci, a potem jak przyszła kolej na nich to zrobili wielkie mi powstanie w getcie warszawskim (co zresztą jest bardzo dobrze pokazane w filmie "Pianista" R.Polańskiego - jakby nie było również z pochodzenia Żyda). Udaje również, że nie było w getcie łodzkim niejakiego Chaima Rumkowskiego, przewodniczącego Judenratu, który żył jak król podczas gdy inni w tym getcie masowo umierali z głodu i który w czasie tzw. Wielkiej Szpery wysłał na śmierć tysiące dzieci żydowskich mieszkańców tego getta, a który finalnie sam również został wywieziony do obozu zagłady (Auschwitz). Po przybyciu do obozu został rozpoznany na rampie i za kolaborację żywcem przez rodaków z Sonderkomando wrzucony do dołu spaleniskowego
Skorpion2019.02.19 14:37
Ten Stachu to jakaś zaraza z Tel Awiwu. Takich jak on jest tu więcej. Napisz coś o żydach lub homoseksualistach to wypełzają z każdej dziury internetu. Ci pseudo Polacy którzy donosili to ludzie z naszych intelektualnych nizin. A Żydzi współpracujący z Niemcami pochodzili z arystokracji i inteligencji żydowskiej.
Bawełna Polityczna2019.02.19 14:01
Najwięcej Żydów wydali Niemcom sami Żydzi. W gettach łódzkim i warszawskim Niemcy czekali na rampach kolejowych na Żydów, których doprowadzała tam żydowska policja za którą stał cały zarząd getta. W Warszawie grupka Żydów uratowała honor rzucając się do szaleńczej walki z hitlerowcami. W Łodzi sytuacja była o wiele trudniejsza ponieważ miasto zostało wcielone do Rzeszy i Żydzi nie mieli wsparcia ze strony Polaków. Ocalało kilkuset pomagierów niemieckich. Tych Niemcy oszczędzili w nagrodę za lojalność. Brawo Biedroń. Polacy będą cię za takie wypowiedzi twoich ludzi kochać i szanować
UWAGA PLAKOFOB O PSEUDONIMIE \"STACHU\" GRASUJE2019.02.19 14:10
"W Warszawie grupka Żydów uratowała honor rzucając się do szaleńczej walki z hitlerowcami". Nie prawda. powidzmy wreszcie prawdę o tym p[owstaniu. Otóż powstanie zrobiła żydowska policja ich rodziny i znajomkowie, którzy byli bogaci i stać ich było na wykupienie sie żydowskiej policji. Najpierw żydowska policja wysyłala do NIEMIECKICH obozów zagłady swoje siostry i braci, a potem jak przyszła kolej na nich oraz ich znajomków, to zrobili wielkie mi powstanie w getcie warszawskim. Jest to zresztą bardzo dobrze pokazane w filmie "Pianista" R.Polańskiego - jakby nie było również z pochodzenia Żyda). W filmie tym jest taka dobrze obrazujaca to scena, w której Żyd pomagier z żydowskiej policji, która dopiero co zapakowała do transportu innych Żydów (w tym rodzinę Szpilmana) służalczo pyta sie esesmana: "Wszyscy na przemiał ?" Ja ! (Tak)" - jowialnie odpowiada mu eseman. Taka to jest przemilczana prawda o powstaniu w getcie.
kalif2019.02.19 13:58
Aresztować bolszewika i do kamieniołomów
michu2019.02.19 13:58
Ciekawe z czego oni wszyscy się utrzymują i czy przypadkiem na ich godne życie (w znaczeniu dostatku materialnego) nie składają się Polacy?
W I O S N A2019.02.19 14:16
Z dobrowolnych wpłat od Polaków serdecznie zapraszamy wiosnabiedronia.pl/wesprzyj
wania bolszewik2019.02.19 15:15
odemnie takiego wala
OZ2019.02.19 13:55
I jest to rzeczywiście " własna historia " Biedronia i ferajny jako przedłużenie PRL-u.
Tadeusz2019.02.19 17:19
Polacy są odpowiedzialni za istnienie pedalstwa w Polsce