26.08.18, 17:00

Dechrystianizacja Irlandii w dwóch wymownych ujęciach