Bóg zbawił wszystkich ludzi, a Duch Boży działa w wielu miejscach na świecie, gdzie żyją ludzie, gdyż Bóg pragnie każdemu człowiekowi okazać swoje miłosierdzie. Działając w swoim Kościele, Bóg pewność zbawienia daje katolikom, ludziom innej wiary - nadzieję zbawienia. Są jednak sytuacje, gdy człowiek, bez względu na wyznawaną wiarę - świadomie odrzuca Bożą miłość i zbawienie, zdradza Boga lub zapisane w naturze prawo moralne, wybiera zło, nienawiść, grzech i śmierć... Zapis homilii wygłoszonej przez ks. Sławomira Kostrzewę w Weybridge, w Anglii, 30 sierpnia 2019 r.

dam/Youtube - RCTV