Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny - zdjęcie
30.08.19, 10:35

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny

11

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 25, 1-13)

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 


Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 4, 1-8)

Bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, bo jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Pan jest mścicielem tego wszystkiego.

Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto te słowa odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.

Komentarze (11):

andrzejhahn32019.08.30 17:33
i kolejne idiotyzmy poganskiej sekty katolickiej .dlatego kupukcie katole pampersy i podpaski
Andrzej Ryszkiewicz2019.08.31 9:12
No,myślę,Panie Andrzeju,że samo Pismo Święte nie byłoby w sobie złe,gdybym tylko tym kościół się posługiwał i tylko na to się powoływał,tak,jak kościół ewangelicki.Chociaż też nie jestem pewny,czy Biblia nie została w późniejszych czasach zmieniana i przerabiana.Tylko w naszej katolickiej wierze jest tak,że oprócz Pisma Świętego są tak zwane dogmaty,czyli rzeczy podane do wierzenia znacznie później,można by to nazwać bajki i dyrdymały,trochę mi nie wypada tak pisać o tym,ale dogmaty to według mnie coś takiego jak bajki.
andrzejhahn32019.08.31 17:45
Ma Pan racje Panie Andrzeju
Wania bolszewik2019.08.30 13:57
Podmywajcie sie lewackie dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny
Jarek2019.08.30 14:41
O czymś takim pisałem. Fronda sama doprowadziła do tego, że ściągnęła największych kpiarzy i trolli do siebie, aby kpić i wyszydzać przeciwników PIS. Jak to się szybko sprawdziło "Kto mieczem wojuje, od miecza ginie"
Mikołaj 2019.08.30 13:21
A puentą do obu fragmentów niech będzie to : " Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym18 45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga", 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe go ćwiartować19 i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." .
nikt2019.08.30 11:09
Miałam coś ważnego napisać , ale znów przeczytałam niektóre komentarze we Frondzie a więc spasuję . Nie dla ludzi o takiej mentalności . Niech się ugotują we własnym sosie .
Jarek2019.08.30 10:59
Frondo, poważne tematy wśród hejtu i nienawiści. Moim zdaniem, to obraża Boga.
Mikołaj 2019.08.30 13:25
Nienawidzić złego to prawdziwa bojaźń Pańska , a hejt to inaczej mowa nienawiści , więc twoim " zdaniem " Boga obraża masło maślane .
Jarek2019.08.30 14:49
Masz problem z czytaniem ze zrozumieniem, to wróć do szkoły. Nie napisałem o nienawidzeniu zła. To Twoja fantazja. Wg słownika PWN: hejt «obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie» nienawiść «uczucie silnej niechęci, wrogości do kogoś lub do czegoś»
Mikołaj 2019.09.1 16:11
Wynajmij sobie pomocnika z polotem , aby ci tłumaczył biblijne skojarzenia . Jeden raz mogę to uczynić dla ciebie . To co nazywasz hejtem i nienawiścią , to napominanie i karcenie słowem bluźnierców , kłamców i postępujących w grzechu .Boga nie obraża walka z nimi , ale bierność którą zalecasz względem nich . " Głoś w porę i nie w porę" - to nakaz aby tak czynić jak mówię . A nienawiść wyrażona słowem (hejt ) to nie nienawiść? .