Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa stołecznych decyzji reprywatyzacyjnych. Zakłada on m.in. usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. O szczegółach projektu mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

-„Zgodnie z nowelą ustawy, środki na wypłatę odszkodowań dla lokatorów zostaną przeniesione do rządowego Funduszu Reprywatyzacji, który wypłaci należne świadczenia; m.st. Warszawa straci prawo do kwestionowania decyzji o przyznaniu odszkodowań” – powiedział poseł Sebastian Kaleta.

-„W związku z tym, że Rafał Trzaskowski blokuje wypłatę odszkodowań dla mieszkańców pokrzywdzonych reprywatyzacją, konieczna staje się zmiana w zakresie procedury wypłaty tych odszkodowań” – dodał.

Jak wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości, toczące się obecnie sprawy sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich, zainicjowane wskutek wniesienia sprzeciwu wyłącznie przez m.st. Warszawa, zostaną umorzone. Skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej o przyznaniu odszkodowań lub zadośćuczynienia będzie mogli składać mieszkańcy.

Sebastian Kaleta zapewnia, że wkrótce po uchwaleniu noweli mieszkańcy otrzymają wreszcie należne im odszkodowania.

kak/PAP, niezależna.pl