„Chciałbym zachęcić was do kontynuowania tego pięknego, prawdziwie chrześcijańskiego ducha chrześcijan walczących. Jest to cecha charakterystyczna Kościoła na ziemi – bycie Kościołem walczącym i brak lęku” – powiedział bp Athanasius Schneider w krótkim wywiadzie udzielonym Fundacji Lepanto.

Biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie zauważył, że w zsekularyzowanym świecie, w którym tłumi się w coraz bardziej to, co nadprzyrodzone, „musimy kontynuować naszą dobrą walkę, by szerzyć nadprzyrodzoną rzeczywistość w społeczeństwie”. Zdaniem hierarchy potrzebna jest nam ufność, że po naszej stronie jest Chrystus, że jest on obecny w naszej pracy i że „to On jest zwycięzcą”. Dlatego też nie powinniśmy „być przerażeni tymi oznakami utraty tego, co nadprzyrodzone”.

Bp Schneider przywołał myśl starożytnych ojców Kościoła, że tym, „czym dusza jest dla ciała, chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie są dla świata. A więc naszą misją jest bycie duszą dla tego zeświecczonego świata. A jak powiedział św. Paweł, musimy świecić jak jasne gwiazdy pośród ciemności i w naszym zdemoralizowanym społeczeństwie”.

Biskup chciałby też zachęcić każdego do tego, by wniósł swój własny wkład tam, gdzie się znajduje, do szerzenia rzeczywistości nadprzyrodzonej, co oznacza wiarę i dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, wcielonym Bogu.

 

jjf/LifeSiteNews.com, YouTube.com