Rzecznik Praw Obywatelskich staje po stronie ofensywy ideologicznej w Polsce. Adam Bodnar zaskarżył uchwały kilku gmin deklarujących przeciwdziałanie „ideologii LGBT”.

Pierwsza z rozpraw dotyczy uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września ubiegłego roku i dotyczyła „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. Rozprawa rozpocznie się 14 lipca. Druga rozpocznie się dzień później i będzie dotyczyła uchwały Gminy Klwów z 17 czerwca 2019 roku.

To nie koniec listy gmin, których uchwały Bodnar skarżył do sądów administracyjnych. Dotyczy to także uchwał z gmin Lipinki, Serniki i Niebylec oraz Rady Miejskiej w Osieku, Rady Powiatu Ryckiego, Rady Powiatu Tarnowskiego a także Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Uchwały te zdaniem Rzecznika „dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej” i co więcej, mają bezprawnie ograniczać prawa i wolności mieszkańców gminy.

Tymczasem wójt gminy Serniki Paweł Woźniak w piśmie, które przesłał do Bodnara podkreślił, że uchwała nie jest skierowana przeciw jakimkolwiek grupom społecznym ani nie nosi znamion dyskryminacji, a jedynie jest deklaracją, która daje mieszkańcom gminy zapewnienie, że "[...] wójt i Rada Gminy nie będą ingerowały ani narzucały jakichkolwiek ideologii".

dam/pch24.pl,rpo.gov.pl