Bodakowski: ateizm to toksyczna ideologia niszcząca życie społeczne - zdjęcie
28.07.21, 09:17Fot. via Pixabay

Bodakowski: ateizm to toksyczna ideologia niszcząca życie społeczne

87

W wydanej przez wydawnictwo Monumen (wydawcę miesięcznika Egzorcysta) książce „Bóg wygnany Ateizm i jego współczesne oblicza” ksiądz profesor Andrzej Zwoliński przedstawił to, jak toksyczna idea ateizmu, walcząc z katolicyzmem, niszczy życie społeczne.

 

Religia jest zjawiskiem powszechnym dla ludzi. Zjawisko wiary powszechnie występuje we wszystkich kulturach. Spowodowane jest to tym, że religia narzuca niezbędne dla życia społecznego normy moralne, bez których ludzie pogrążeni są w anarchii i nie potrafią ze sobą współpracować. Walka z religią to niszczenie tych podstawowych norm moralnych niezbędnych dla życia społecznego, czyli zbrodnicze cofanie ludzi do stanu pierwotnej anarchii, a przez to skazywanie ludzi na niewolę tyranów, którzy stan anarchii wykorzystują do narzucenia swojej tyrani.

 

Ateizm wyzwala od norm moralnych, pozwala cieszyć się egoizmem. Komuniści planowali, że dzięki ateizmowi uwolnią wszystkie żądze człowieka (głównie libido), co pozwoli zniszczyć burżuazyjny porządek społeczny. Dziś neomarksistom udało się zniszczyć zachodnią cywilizację poprzez promocję egoizmu i nihilizmu.

 

Dzięki katolicyzmowi powstała zachodnia cywilizacja, normalny moralne organizujące ludzi w organiczne społeczeństwo oparte „na własności prywatnej i podziale ról społecznych” i autonomii rodziny od państwa. Proces destrukcji zachodniej cywilizacji rozpoczął od destrukcji katolicyzmu protestantyzm — to właśnie z niego powstały takie zbrodnicze idee oświecenie, którego ukoronowaniem było ludobójstwo dokonane przez rewolucję francuską, z której idei i praktyki wyewoluował komunizm i nazizm. Niszczenie zachodniej cywilizacji dziś kontynuuje neomarksizm, ekobrednie i gender.

 

Nie da się ukryć, że z nienawiści opisanych w Nowym Testamencie Żydów do Jezusa wyrosła współczesna nienawiść do chrześcijan. Taka nienawiść widoczna była też w ideach głoszonych przez Friedrich Nietzsche, który uważał, że „Bóg chrześcijan jest hamulcem wszelkiego postępu, rozwoju osobistego i dlatego powinien być odrzucony”. Zdaniem niemieckiego filozofa odrzucenie chrześcijaństwa daje wolność i umożliwia zostanie nadczłowiekiem, lepszym od innych ludzi. Francuski pisarz Albert Camus twierdził, że należy odrzucić wiarę w Boga, bo jej skutkiem jest to, że ludzie zgadzają się na zło w świecie. Marks, Freud, czy Nietzsche uważali, że „religia była ''opium'', które wymyślili ludzie, by zapomnieć o swojej niedoli, lub kolektywną ''nerwicą'' niedojrzałej ludzkości”.

 

Ateistyczne prześladowania katolicyzmu rozpoczęły się w wyniku oświeceniowej masońskiej rewolucji francuskiej, podczas której władze zniszczyły zabytki związane z katolicyzmem, zrabowały własność Kościoła katolickiego i sadystycznie wymordowały katolickich księży oraz setki tysięcy wiernych. Prześladowanie Kościoła we Francji ograniczył Napoleon, który jednocześnie prześladował Kościół w krajach zajmowanych przez francuską armię. Od 1876 katolików ponownie prześladowała francuska republika (likwidując zakony, szkoły i inne katolickie, rabując dalej mienie katolickie).

 

Masoneria jawnie głosiła, że jej celem jest zniszczenie Kościoła katolickiego. Wszędzie gdzie masoni rządzili lub mieli wpływ na władze, doprowadzali do prześladowania katolicyzmu. Katolicyzmu nienawidziły wszystkie nurty masonerii. W Niemczech masoneria wspierała politykę zwalczania katolicyzmu pod szyldem Kulturkampf. W Ameryce Południowej masoneria zwalczała katolicyzm, by te kraje podporządkować USA – w Meksyku masoni doprowadzili do uchwalenia antykatolickiej konstytucji, pomimo że katolicy stanowili większość społeczeństwa. Konstytucja meksykańska z 1917 (weszła w życie w 1924 roku) przewidywała: podporządkowanie Kościoła państwu, upaństwowienie majątku Kościoła, likwidacje zakonów, ateizacje szkolnictwa, wprowadzenie ślubów cywilnych, obrzędy katolickie tylko w kościołach kontrolowanych przez władze, ustalenie maksymalnej liczby duchownych i odebranie im praw. Sprzeciw duchownych katolickich wobec prześladowania katolików władze ukarały, sadystycznie mordując wielu duchownych, innych wypędzając z kraju. Pracownikami administracji w Meksyku mogli być tylko działacze partii rządzącej. Władze karały tych urzędników, którzy za mało aktywnie prześladowali katolików. Masońska tyrania w Meksyku zlaicyzowała też szkoły, szerzyły pełną nienawiści ateistyczną propagandę i uznały dzieci za swoją własność. W 1935 w Meksyku wprowadzono nowy ateistyczny kalendarz, dzień wolny przeniesiono z niedzieli na sobotę, i zlikwidowano święta katolickie. Jeden z meksykańskich ministrów swoich synów nazwał: Szatan, Lucyfer i Lenin. Terror meksykańskiej masonerii popierała masoneria z USA.

 

Katolicy prześladowani byli w USA. Prym w prześladowaniach katolików wiódł Ku Klux Klan – liderzy Ku Klux Klany byli jednocześnie masonami. Po drugiej stronie Atlantyku w Portugalii w 1911 roku władze wygnały jezuitów, zlikwidowały zakony, wprowadziły rozwody. W 1931 po ustanowieniu republiki w Hiszpanii republikanie spalili 100 zabytkowych klasztorów i kościołów, W 1939 po przejęciu władzy w Hiszpanii komuniści zamordowali 500.000 katolików, zniszczyli 17.000 zabytkowych kościołów, wywieźli skradzione kosztowności do ZSRR.

 

Komuniści głosili brednie, że religia to szkodliwy owoc kapitalizmu, opium dla ludu, które ma zniechęcać klasę pracującą do walki z kapitalizmem, by burżuazja mogła ukrywać przed proletariatem, że jest krzywdzony i powinien się buntować. Komuniści odnieśli sukces w Rosji, bo nie było tam katolicyzmu tylko cerkiew od 1721 roku będąca organem administracji państwowej. Komuniści w Rosji zrabowali cerkwi (i katolikom) wszelką własność kościelną, zakazali ewangelizacji, wymordowali 42.800 duchownych do 1936 roku. W awangardzie sowieckiej walki z religią był Związek Bezbożników, na którego czele stał Żyd Jemieljan Michajłowicz Jarosławski (Miniej Izrailewicz Gubelman).

 

Po II wojnie światowej w okupowanej przez komunistów Polsce (tak jak we wszystkich sowieckich koloniach) „ateizm stał się doktryną państwową”, władze komunistyczne prześladowały Kościół katolicki. Szerzenie ateizmu było kontynuowane i w III RP przez wiele organizacji i fundacji.

 

Kościół katolicki był też zwalczany w Niemczech przez narodowych socjalistów. Podobnie jak komuniści tak i naziści nienawiść do chrześcijaństwa szerzyli głównie wśród dzieci i młodzieży. Naziści zlikwidowali szkoły i organizacje katolickie, przymusowo indoktrynowali dzieci i młodzież w duchu nienawiści do katolicyzmu, skonfiskowali dobra kościelne, szkalowali katolików (oskarżając księży o pedofilie), wspierali powstanie pogańskich sekt. Papieże w swych encyklikach wielokrotnie potępili narodowy socjalizm i nazistowskie działania.

 

Formą walki z katolicyzmem były też nowe okultystyczne idee i sekty, które miały ludziom zastąpić prawdziwą wiarę – wolnomyślicielstwo, antropozofia, teozofia, okultyzm, ezoteryzm, gnoza, new age, neopoganizm. By zniszczyć katolicyzm, wrogowie zachodniej cywilizacji w popkulturze nachalnie promują satanizm – działo się tak już w XIX wieku w literaturze i poezji. Inicjatorami wielu sekt satanistycznych byli przez dekady masoni.

 

Dziś na zachodzie tak jak za czasów komunistów i nazistów, władze (zdominowane przez jawną i ukrytą lewicę) wprowadzają przymusową laicyzację i dyskryminację katolików. Na zachodzie nie tylko niszczone są kościoły, ale i wykluczono katolików z dyskursu publicznego (równocześnie w mediach establishmentowych zalew treści satanistycznych).

Jan Bodakowski

Komentarze (87):

waldeberg2021.07.28 16:00
Rozejrzyjcie się dookoła, spójrzcie na siebie i bliźnich, wszyscy czy chcemy czy nie, jesteśmy dziećmi cywilizacji łacińskiej opartej na chrześcijańskiej etyce, rzymskim prawie i greckim rozumieniu prawdy. Chrześcijaństwo przyswoiło wszystko co było najwartościowsze w dziejach człowieka i przetworzyło to w nową jakość. To lewactwo i liberalizm w postaci marksizmu kulturowego niosącego nihilizm i śmierć, chce zniszczyć te wartości nie proponując nic w zamian. Chce nas cofnąć do czasów pierwotnego bytowania aby tym łatwiej nad nami zapanować. NIE UŁATWIAJCIE IM TEGO!
Anonim2021.07.28 19:20
a kto ciemniaku spalił biblioteke aleksandryjską??? nie wiesz ? a dzieki komu starożytnośc przetrwała do naszych czasów? wiesz? bo nie dzieki twoim cutasom z KK,ci akurat załatwiali konkurencje wszystkimi metodami pod ręką,ciemniak jesteś ,albo specjalnie ogłupiasz ludzi
waldeberg2021.07.28 21:16
Plujesz jadem pod wiatr jak twój idol Tusk. Staraj się opanować i pokazać nieco klasy, jeśli potrafisz. No, a teraz powiedz jasno, mądralo, kto wedle ciebie spalił Bibliotekę Aleksandryjską. Niczego nie ukrywaj, nie oszczędzaj mnie. No i oświeć nas komu zawdzięczamy uratowanie dorobku starożytnych , jej części oczywiście. Marksowi i Engelsowi pewnie a pomagał tow. Lenin ?
Anonim2021.07.29 20:15
szkoda czasu na ciebie
waldeberg2021.07.29 20:58
No to po co się kretynku wcinasz w post, którego nie jesteś w stanie udźwignąć?? Mój pies ma większą wiedzę od ciebie, nie mówić o inteligencji !
A2021.07.29 16:07
hmmmm, jakos chinczycy sobie radza bez bajek o dziewicy....
waldeberg2021.07.30 21:44
bo mają swoje bajki
nn2021.07.30 12:37
historia chsześcijaństwa, to historia podłosci i mordów - niestety i w niczym nie KK nie nasladował Chrystusa ani Jego nauki ZMiany na lepsze odbywały sie w największym stopniu przy zdecydowanym sprzeciwie KK. Zniesienie niewolnictwa, poddaństwa feudalnego, prawa dla kobiet, uznanie innych ras, prawa człowieka. I dodajmy do tegopostep naukowy, w tym medycyny - zawsze przy sprzeciwie ze strony oficjalnego KK I tak ajest niestety prawda, choć chciałoby sie by było inaczej ...
nullus2021.07.31 7:22
a komunizm przychylił nieba ludzkości!// z dwóch totalitaryzmów komunistycznego i katolickiego zdecydowanie wybieram ten drugi
waldeberg2021.07.28 15:19
Nieżyjący już, nieodżałowany prof. Bogusław Wolniewicz zwykł mawiać, że jest niewierzącym katolikiem dając do zrozumienia że docenia rolę jaką odegrał i odgrywa KK w życiu narodu polskiego i cywilizacji łacińskiej, największego osiągnięcia ludzkości. Najwięksi fizycy, nobliści w tym fizycy kwantowi w zdecydowanej większości byli osobami silnie wierzącym. Czyżby to mieli być ciemni ludzie??. Tam zgłębiając prawa rządzące materią na poziomie subatomowym i kosmosem NAJLEPIEJ WIDAĆ RĘKĘ BOGA!
Może fakty?2021.07.29 6:51
Czy jesteś w stanie podać MIARODAJNĄ wykładnię tego, w jakim stopniu znakomita większość fizyków kwantowych to katolicy? Jakieś badania, jakieś liczby?
Anonim2021.07.29 7:20
Przypominam słowa słowa Alberta Einsteina, który powiedział, że «nauka nie robi nic innego, jak tylko rozszyfrowuje zamysł Boga, jaki On miał, stwarzając świat». Twierdził on też, że w naszym zsekularyzowanym świecie to właśnie naukowcy są tymi nielicznymi ludźmi wierzącymi i pielęgnującymi prawdziwie religijne poczucie istnienia. Przekonywał, że Tajemnica kryje się wszędzie, i w cząstkach elementarnych, galaktykach i ludzkim mózgu". Naukowcy katolicy: 1. Louis Pasteur (1822-1895) - francuski chemik, był prekursorem mikrobiologii. Twórca pierwszej ochronnej szczepionki dla ludzi przeciw wściekliźnie. 2. Grzegorz Mendel OSA (1822-1884) - zakonnik, opat zakonu augustianów w Brnie. Prekursor genetyki i odkrywca reguły przekazywania cech dziedzicznych, która została nazwana Prawem Mendla. 3. Mikołaj Kopernik (1473-1543) - polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium, które zrewolucjonizowało naukę i utrwaliło heliocentryczną wizję Układu Słonecznego. Był kanonikiem warmińskim. 4. Mario Jose Molina (1943-obecnie) - meksykański chemik, otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w badania nad chemią atmosfery, a szczególnie za zbadanie procesów powstawania oraz zanikania warstwy ozonowej. 5. Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) - włoska matematyczka, pierwsza kobieta w Europie, która napisała podręcznik do matematyki oraz została profesorem na uniwersytecie. Specjalizowała się w rachunku różniczkowym oraz całkowym. 6. Francesco Grimaldi (1618-1663) - włoski matematyk i fizyk, jezuita. Prowadził badania nad optyką. Odkrywca zjawiska dyfrakcji optycznej. 7. Gerty Cori (1896-1957) - amerykańska biochemiczka, wraz z mężem w 1947 roku otrzymała Nagrodę Nobla. Zajmowała się badaniami na glikogenolizą. 8. René Laennec (1781-1826) - francuski lekarz, zajmował się pracami nad nowym na ówczesne czasy urządzeniem, które służyło do osłuchiwania pacjenta. Zastosowane przez niego metody doprowadziły do powstania stetoskopu. 9. Evangelista Torricelli (1608-1647) - włoski fizyk i matematyk. Twórca pierwszego rtęciowego barometru oraz paradoksalnej figury geometrycznej zwanej "Rogiem Gabriela". 10. Louis Jaques Thénard (1777-1857) - francuski chemik, odkrył bor, ustalił, że siarka jest pierwiastkiem chemicznym oraz po raz pierwszy otrzymał związek chemiczny zwany nadtlenkiem wodoru, którego trzyprocentowym roztworem jest woda utleniona. 11. Étienne Louis Malus (1775-1812) - francuski inżynier wojskowy, odkrywca zjawiska polaryzacji światła. Jego nazwisko znalazło się jako jedno z siedemdziesięciu dwóch nazwisk na wieży Eiffla. 12. Siostra Mary Kenneth Keller (1913-1985) - pierwsza kobieta, która uzyskała tytuł doktora informatyki. Pomogła rozwinąć podstawy programowania. Więcej o tej zdolnej zakonnicy pisaliśmy TUTAJ. 13. Jerome Jean Louis (1926-1994) - francuski lekarz i genetyk. Jest Sługą Bożym Kościoła. Odkrył przyczyny powstawania zespołu Downa. Mianowany przez Jana Pawła II pierwszym przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia.
MaxFiend2021.07.29 7:48
list z 3 stycznia 1954 r. Na rok przed śmiercią Albert Einstein pisał do filozofa Erika Gutkinda: "Słowo "Bóg" jest dla mnie niczym więcej niż wyrazem i wytworem ludzkiej słabości, a Biblia zbiorem dostojnych, ale jednak prymitywnych legend, ponadto dość dziecinnych. Żadna interpretacja, niezależnie od tego, jak subtelna, nie może tego zmienić". Reszta naukowców jest sprzed rewolucji naukowo-technicznej XX w. stąd takie poglądy jaki stan wiedzy.
Anonim2021.07.29 10:14
Widać Einstein w różnych okresach życia miewał różne poglądy na temat wiary, niemniej faktem jest, że cywilizację stworzyli ludzie wierzący i nadal wśród ludzi nauki znaczny odsetek to ludzie wiary, którzy uważają, że mechanizm zegara nie mógł powstać bez zegarmistrza tak i mechanizm wszechświata, nieskończenie bardziej skomplikowany, musiał mieć swojego świadomego i inteligentnego stwórcę.
MaxFiend2021.07.29 10:30
"nauki znaczny odsetek to ludzie wiary, którzy uważają" - no właśnie nie bardzo znaczny. Chyba jest raczej 50/50, ale ci, którzy wierzą, w większości nie przyjmują podstaw swojej wiary bezkrytycznie :-D
waldeberg2021.07.29 13:08
Jeżeli 50/50 a myślę, że jest nieco lepiej to jednak znaczny. A że to ludzie o wysokim IQ to prawdopodobnie do żadnego zjawiska nie podchodzą bezkrytycznie. Tym ich wiara cenniejsza bo wynika z głębokich przemyśleń i obserwacji.
MaxFiend2021.07.30 10:27
Nie bardzo, bo na pytanie: "czy wierzysz w Boga" odpowiadają najczęściej: "proszę najpierw podać definicję Boga i kim/czym jest". Na tym prostym uściśleniu pojęcia "bóg" większość pytających się wykłada bo nie potrafią podać logicznie spójnej i nie zawierającej wewnętrznych sprzeczności definicji.
waldeberg2021.07.30 21:42
A ty chciałbyś mieć definicję Boga podlegającą prawom logiki i wewnętrznie spójną, cokolwiek miało by to oznaczać. Może mylisz Boga z matematyką ?? Jak by tu powiedzieć: Bóg działa w innej rzeczywistości a wiara w tę rzeczywistość opiera się na dogmacie. Czy próbujesz dowieść że ludzie powiedzmy na co dzień parający się nauką tak naprawdę nie wierzą, nawet jeżeli deklarują otwarcie swoją wiarę?? Ilu jest ludzi tyle jest odcieni wiary, nawet Ojcowie Kościoła przyznawali się do okresów zwątpienia. To ciągłe zmaganie ze sobą, rozchwianie między wiarą i niewiarą, ciągłe poszukiwanie Boga w sobie i naturze, huśtawka miedzy sacrum i profanum, stwarza pełnowymiarową jednostkę ludzką. To brak zgody na to, że jest tylko materia, poczucie, że owa materia ma także wymiar metafizyczny, mistyczny. Jedni czują to mocniej, inni słabiej a jeszcze inni są na te sprawy głusi niczym ktoś kto jest całkiem niemuzykalny. Wedle mojego rozumienia Boga ci co mówią, że go nie ma mają rację i ci którzy powiadają że jest również rację mają. Ponieważ Bóg objawia się w akcie wiary i wtedy zaczyna działać. To jest mistyka. Spróbuj uwierzyć a zobaczysz jak pozytywnie będzie stopniowo zmieniać się twoje życie.
janton2021.07.28 14:43
przecież katoliban na siłę narzuca swoją ideologię ciemnocie która łyknie wszystko jak pelikan
waldeberg2021.07.28 15:29
Natomiast zbrodnicza ideologia lewacka Marksa, Engelsa, Lenina /wszyscy Żydzi/ zwalczająca wiarę, która doprowadziła w kilkadziesiąt lat do tego, że grubo ponad 100 milionów niewinnych ludzi poszło do piachu, a następne dziesiątki milionów przeszło przez gułagi i obozy koncentracyjne i odebrano im zdrowie i zniszczono życie jest wedle ciebie w porządku?? Dziwna mentalność! Lewactwo i liberalizm nic nie wnosząc pompuje w historyczne narody truciznę.
N2021.07.28 14:26
To katolicyzm to toksyczne gówno które powoduje że w XXI wieku robią nam w polszy średniowiecze. To katolicki zamordyzm niszczy i odbiera życie tysiącom osób LGBT+ każdego roku. Gdzie są zamachy bombowe powodowane przez ateistów?
waldeberg2021.07.28 15:44
Jak ktoś argumentuje tym że jeśli ciemnota to koniecznie w kontekście średniowiecza to oznacza, że sam jest ciemny jak tabaka w rogu. Średniowiecze było okresem niezwykle twórczym, pasem transmisyjnym, które przyswoiło osiągnięcia starożytności i przeniosło je do czasów nowożytnych same dodając od siebie idee niezwykłe i genialne dzieła.
Po 11....2021.07.28 14:19
Ateizm to nie ideologia. Zresztą katolicy to też ateiści. Tak, są ateistami w stosunku to tysięcy bogów, no może z wyjątkiem jednego. Ale jaka różnica? To nic nie zmienia, jeden bóg w tę czy inną stronę.
Foster2021.07.28 14:14
Ni jestem ateistom, ale wcale nie uważam, że oni są gorsi od pozostałych. Niektórzy profesorowie - ateiści mnie ukształtowali na tolerancyjnego człowieka.
Maria Blaszczyk2021.07.28 14:00
Pan Bodakowski o "ekobredniach", a tymczasem tuż obok wisi artykulik, w którym czytamy "Katastrofy naturalne uwypuklają fakt, że ocieplenie klimatu może sprawić, że świat nie będzie w stanie wyprodukować wystarczającej ilości żywności dla całej populacji Ziemi". Niektórzy uważają, że taki drobiazg, jak dewastacja planety, największe w jej historii wymieranie gatunków, największa w historii naszego gatunku liczba uchodźców, choroby, cierpienie i śmierć coraz większej liczby osób to nie są "brednie", lecz coś, czym wypada się zająć. Podobnie jak gender - nie chce pan redaktor chodzić w spodniach i oglądać piłki nożnej, to nie ma obowiązku, ale czemu chciałby to zabrać tyosobom męskim które to lubią? Względnie przymusić osoby kobiece, by tak się ubierały i to oglądały? Nie ma nic złego w gender, jeśli ktoś się z tym dobrze czuje. Skądinąd wyjąrkowo rzetelne świadectwo tej religii pan bezrobotny redaktor wystawia, bajdurząc, dla przykłądu, o "stanie pierwotnej anarchii" - ciekawe, skąd to wie, byle stado szympansów ma całkiem rozsądnie ustalone reguły współżycia i zupełnie brakuje nam źródeł, by ustalić, czy byli tam jacyś tyrani, raczej należy w to wątpić, biorąc pod uwagę, że w stanie pierwotnym ludzie niezadowoleni z czegoś mogli po prostu przenieść się gdzieś indziej, mówiąc tyranowi "pa pa", i dopiero rewolucja agrarna ograniczyła tę mobilność. Ignorancja i nienawiść do wszystkiego, co inne, to istota ciemnoty promowanej przez tę religię.
Maria Błaszczyk2021.07.28 14:01
Link do artykułu po sąsiedzku, bo zapomniałam: https://www.fronda.pl/a/czy-nadchodzi-glod,164822.html
"Mario"?... A tymczasem.....???2021.07.28 22:53
NIE ZMIENIAJ TEMATU!... Proszę pisz na temat danego artykułu! ... Artykuł o głodzie jest po sąsiedzku!. Wiemy co mamy czytać! Piszesz /wklejasz długie elaboraty/, kogo taki zbity tekst interesuje!?
Maria Blaszczyk2021.07.28 23:13
To jak Cię nie interesuje, to po co czytasz? A piszę o ignorancji w tym artykule - ale nie sposób wykazać ignorancji nie odnosząc się do faktów. I tak, dla przykładu, wzrost cen kawy o 17% w ciągu tygodnia jest właśnie tym, co nazywamy "faktem".
Ateizm wyzwala2021.07.28 13:30
Ateizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwalaAteizm wyzwala
wy klamcy katoliccy2021.07.28 13:27
Kościół katolicki był też zwalczany w Niemczech przez narodowych socjalistów. O tak widzialem nawet na zdjeciach jak razem heilowali z panem Himmlerem, Goeringiem i Hitlerem w Norymberdze.
Foster2021.07.28 14:21
.... na pasach mundurów mieli klamrę z napisem "Gott mit uns". Czyżby wg autora artykułu byli nosicielami tej zachodniej cywilizacji ?. Przecież to bzdura.
HARA_**2021.07.28 13:25
Dzięki katolicyzmowi powstała zachodnia cywilizacja? Wow a to ci wykladnia historii. Czyli Sarozytni Grecy i Rzym przyjeli cywilizacje kosciola katolickiego.
Duszan2021.07.29 7:01
Starożytni Grecy i Rzymianie to fałszywki podrzucone przez Szatana, tak samo jak kości dinozaurów.
hehe2021.07.28 12:58
w sumie ma racje katabas ,z tym że głównie dla tych zapyziańców nadzwyczajnych ,jak sami o sobie sądzą ,a seminariuma ich w tym utwierdza. widmo głodu ,bo po co będą potrzebni? a i w niebie nie bedzie tłoku,wygodnie przestronnie
Jacek i Placek2021.07.28 12:55
Ateizm to nie ideologia, a ateiści nie walczą z Bogiem czy wiarą bo ich to nie obchodzi. Dla prawdziwego ateisty nie ma Boga więc nie ma z kim walczyć. Chyba że wszelką krytykę kościoła jako instytucji też uzna się za walkę z Bogiem. Bo krytykować kościół może chyba każdy, który widzi co się tam dzieje? A to ciekawe zdanie: "Spowodowane jest to tym, że religia narzuca niezbędne dla życia społecznego normy moralne, bez których ludzie pogrążeni są w anarchii i nie potrafią ze sobą współpracować". Czyli, że w Czechach panuje anarchia i ludzie ze sobą nie współpracują?
*********2021.07.28 13:28
katabas klamie jak katolik.
Anonim2021.07.28 12:18
Nie wiedziałam , ze ateizm jest ideologią . Ateizm to przecież niewiara w Boga . A skoro niewiara to jak nic może stać się ideologią ? Sądziłam , że ideologia to jakaś myśl przewodnia z reguły dodatnia , pchająca człowieka ku wyżynom niezależnie od tego jak później sprawdza się w praktyce . A jak w praktyce wygląda ideologia niczego ?
"Jacek Kurski"2021.07.28 12:53
Masz rację, ale ciemny lud i tak kupi, to co napisał Bodakowski
O, ..." Czyżby znany "anonim" zmienił płeć??2021.07.28 22:46
Zapomniałeś, Lechu, zmienić nicka .... piszesz w formie żeńskiej! hahaha! Gubisz już się! ...Aj, Waj!
O, kochaś Lecha bez płci2021.07.29 9:49
W pustym łbie tego idiotycznego cosia nie mieści się, że nickiem "Anonim" może podpisać się każdy. Ale czego wymagać od czegoś, które onanizuje się do zdjęcia Lecha, a potem na niego bluzga, bo wszędzie go widzi.
katolicy :)2021.07.28 12:17
dwa kawałki zwykle brązowego filcu połączone sznureczkami. Na jednym kawałku filcu znajduje się wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, na drugim wizerunek Jezusa. – Szkaplerz nosi się w taki sposób, że wizerunek Jezusa jest na piersi, a Maryję nosi się na plecach – bardzo to biblijne :) :) :)
Anonim2021.07.28 13:00
a w srodku ..baran, albo owca ??
Klapaucjusz2021.07.28 11:38
Pan Bodakowski należy do ludzi, którym trzeba napisac dużymi literami: NIE KRADNIJ, NIE ZABIJAJ, NIE ŚWINTUSZ itd. bo sami nigdy na to nie wpadną.
Religia Bodakowski2021.07.28 11:28
Jest na rękę każdej totalitarnej władzy, patrz Putin obecnie. Himmler też opracowywał nową religię i nowy totem zamiast krzyża. Dlaczego? Prosta sprawa, aby mieć spokój. Najmniej 60% siedzi cicho bojąc się ognia piekielnego. 20% zastraszy się, a pozostałe 20% można unicestwić w imię "obrony" Boga.
Jacek i Placek2021.07.28 13:00
Stalinizm i Hitleryzm to też swego rodzaju religie. Oba te totalitaryzmy miały swoich żywych bogów (Stalin, Hitler), których można było zobaczyć i posłuchać, a lud dokładnie wiedział komu cześć oddawać.
matis892021.07.28 11:09
Ateizm jako pierwsza religia oddał cześć i pokłon Bergoglio Fałszywemu Prorokowi Nie Katolikowi od jego pierwszego dnia, od razu. Lewackoateistyczny hołd dla Głowy Watykanu Bergoglio, największy spośród wszystkich religii, trwa do dzisiaj. Tym samym ateizm jako pierwszy wszedł do Religii Światowej którą buduje Bergoglio. Dzisiaj nawet zaciekle bronią swojego przywódcy religijnego Bergoglio przed katolikami.
"no i co z tego?"2021.07.28 11:06
22 lipca w Grudziądzu pijany ksiądz odprawiał mszę pogrzebową. Po interwencji policjantów okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Zachowania duchownego bronił proboszcz, mówiąc, że ten był zmęczony, a policja "za dużo mówi w tej sprawie".
Ateizm wyzwala2021.07.28 13:31
Ateizm wyzwala
z doswiadczenia2021.07.28 10:52
wszystkich ateistow usuwajcie z grona swoich znajamych zaraz sie wam zycie uspokoi i poprawi .Ateisci przynasz tylko klutnie i niezgode do waszych rodzin
"znajamych" "przynasz" "klutnie"2021.07.28 11:08
Link do usunięcia profilu FB: https://www.facebook.com/help/224562897555674
Anonim2021.07.28 10:41
Religia powstała, kiedy pierwszy oszust spotkał pierwszego idiotę.😁😁😁
W pośredniaku byłeś2021.07.28 10:31
polski leniu?
wesoły tęczowy ormowiec2021.07.28 11:54
a ty byłeś?
Ala Wilk2021.07.28 10:30
Czy idol polskiej prawicy Putin który zabił 30 tys. chrześcijan w Gruzji, Syrii i na Ukrainie też jest satanistą?
wolf2021.07.28 10:35
wilczyca Merkel nie przeszkadza
matis892021.07.28 11:12
Putin to idol Niemców i Francji, a więc całego lewactwa.
Albert2021.07.28 10:22
"wykluczono katolików z dyskursu publicznego". Trudno się temu dziwić. Nikt nie dyskutuje także z szympansami, osobami upośledzonymi intelektualnie, nazistami, płaskoziemcami, antyszczepionkowcami, sektą smoleńską i całym tym pseudoludzkim ściekiem.
lajza komunistyczny2021.07.28 10:28
sciek to ty jestes polski komunisto tchurzu smierdzacy zaraz w morde bys za to dostal
Albert2021.07.28 10:47
Tak tak, katoćwoki zawsze takie bojowe w Internecie są, a jak przychodzi co do czego, to chodzą w piątkę, żeby im przypadkiem chudy okularnik w rurkach nie ͏w͏p͏i͏e͏r͏d͏o͏l͏ił lewą ręką, nie wypuszczając kawy ze Starbucksa z prawej.
"Cmentarz w Pradze"2021.07.28 10:18
"Cywilizacja nie osiągnie doskonałości, póki ostatni kamień z ostatniego kościoła nie spadnie na ostatniego księdza i nie uwolni świata od tej pasożytniczej hołoty."
Albert2021.07.28 10:15
"ksiądz profesor Andrzej Zwoliński" - połączenie słów ksiądz i profesor oznacza, że autor nie przekroczył poziomu mentalnego pięciolatka z zespołem Downa, więc wszystkie jego przemyślenia i wynurzenia można śmiało spuścić w kiblu.
rebeliant2021.07.28 10:12
Jest toksyna mocniejsza od ateizmu (bliźniaczej siostry religii - dodajmy). Tą toksyną jest nieróbstwo. Aby jedni mogli za swoją kołtuńską filozofię otrzymywać fortunę inni muszą pracować ponad siły, a kołtuny nie dość tego wywołają jeszcze konflikt i zasieją zamęt. A zatem: jak walczyć z ateizmem (aby byznes nieróbstwa się kręcił - zarówno u rewolucjonistów jak i rozpalonych z "miłości" śfięłtych ojczów) ? Najpierw trzeba przywalić krzyżem, niebem o raz piekłem no i litościwym czyśćcem.
rebeliant2021.07.28 10:29
Przywalić krzyżem i innymi świętymi objawieniami, a ateizm się odezwie (i jego stonka ogryzająca pracujących).
Ojciec Barabara2021.07.28 10:09
Dopóki będą owce do dojenia i strzyżenia, dopóty będą pasterze.
Anonim2021.07.28 10:25
Duszpasterze
ksieza geje2021.07.28 10:30
a gdze pedaly beda mogla tak dobrze zarobic i nic nie robic jak w kosciele
Świat się zmienia2021.07.28 10:07
Religia jest zjawiskiem powszechnym dla ludzi = RELIGIA BYŁA ZJAWISKIEM POWSZECHNYM DLA LUDZI. Zjawisko wiary powszechnie występuje we wszystkich kulturach = ZJAWISKO WIARY POWSZECHNIE WYSTĘPOWAŁO WE WSZYSTKICH KULTURACH. Spowodowane jest to tym, że religia narzuca niezbędne dla życia społecznego normy moralne, bez których ludzie pogrążeni są w anarchii i nie potrafią ze sobą współpracować = PRAWO NARZUCA NIEZBĘDNE DLA ŻYCIA NORMY, BEZ KTÓRY BEZ KTÓRYCH LUDZIE POGRĄŻENI SĄ W ANARCHII I NIE POTRAFIĄ ZE SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ.
MaxFiend2021.07.28 10:18
To nie jest prawda. Faktycznie, znaleziono w ludzkim genomie sekwencję odpowiadającą za religijność i duchowość z nią kojarzoną, ale pierwotnym powodem wiary w zjawiska nadprzyrodzone było niezrozumienie zjawisk przyrodniczych i brak możliwości poznania ich przyczyn oraz wiara w możliwe istnienie po śmierci. Moralność i etyka są wynikiem zwykłego dostosowania potrzeb ludzi do życia w określonym kulturowo społeczeństwie i na dłuższą metę się to po prostu jednostkowo opłaca. :-D
eeeee2021.07.28 10:33
cos tu znowu za bzdury nagryzmolil to ta wsza historia komunistyczne co wam od lat w polsce towarzaszy
jle_ffm2021.07.28 10:01
Niestety, ale dla utrwalania ateizmu to największe 'zasługi' mają b.często sami katolicy, którzy co niedzielę chodzą do koscioła ale niewiele z tego wynoszą a na co dzień zachowują się względem innych jak jakiś dzicy poganie. Nie ma tam pośród nich miłosci Boga ani bliźniego.
dlatego2021.07.28 10:19
niech trwają jak najdłużej minister Czarnek i arcyłotr Jędraszewski
Józef2021.07.28 9:57
Jeszcze nie spotkałem ateisty który by mnie oszukał, katolicy nie maja z tym problemu.
Potwierdzam2021.07.28 10:16
w USA oszukiwali mnie taksówkarze, którzy mieli zawieszony nasz katolicki różaniec przy lusterku wstecznym
Torchwood2021.07.28 9:43
Co za pieprzenie. Czy takie Czechy, gdzie jest 72% niewierzących, Szwecja - 73% albo Wielka Brytania - 69% cofnęły się już do "stanu pierwotnej anarchii" i zostały "skazana na niewolę tyranów"? Na razie w stronę tyranii to podąża Polska za rządów PiS-u.
Anonim2021.07.28 9:44
No jak, przecież Szwecja, Niemcy czy Francja już dawno upadły! No tak było, nie zmyślam.
Ateizm = postęp2021.07.28 14:29
Ateizm to postęp i wolność. Też kwestia pewnej dojrzałości którą trzeba osiągnąć po zaprzestaniu wiary w kosmicznych niewidzialnych dziadków.
Bodakowski przestań się kompromitować2021.07.28 9:39
Kilka faktów historycznych o wielkiej "dobroci" KK zwłaszcza dla Polski. Zaskoczony uchwaleniem dnia 3 maja 1791 roku konstytucji, nuncjusz papieski, Saluzzo, natychmiast donosił do Rzymu, że ustawa majowa była zamachem stanu dokonanym przy udziale aprobującego tłumu, a więc miała pozór rewolucji. Co na to wczesny papież Pius VI? Otóż, papież Pius VI napisał list do carycy Katarzyny i dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r. brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski. Bodakowski - ponad 120 lat nie było Polski na mapie świata, bo KK bał się stracić wpływy w Polsce. Co nam KK za to dał? Wow w 1920 roku na prośbę polskich biskupów Benedykt XV ustanowił NMP Królową Polski - ależ zadośćuczynienie za ponad 120 lat niewoli. Nie dość, że jesteś zdeklarowanym nierobem, to jeszcze nieukiem - ot taki pożyteczny i..diota.
rebeliant2021.07.28 9:39
Gdy religia jest religią walki, wówczas ona sama podlega zwalczaniu. Teraz jednak widać, że "religia" to jest obrotowy firmament, który mają widzieć "Adam i Ewa". Stanowi on horyzont oddzielający klikę i prawdziwe działanie religii od zarządzanych. Religie wojujące to te, które już od narodzin przywłaszczają sobie świadomość człowieka. Religie kulturalne, to te które wychodzą naprzeciw ludziom i się oferują. I ta autentyczniej wygląda jeżeli jest głoszona przez tych którzy nie wywodzą się z upasionej instytucji. Jak na razie możemy dostrzec to większość religii pcha się ludziom do ich życia nakazując im wierzyć w coś co widać w naturze lub próbują udowodnić istnienie czegoś w co głoszą "wiarę". Wniosek z tego jest taki, że im nie chodzi o żadnych tam bogów i diabłów, tylko o perfidne pozyskiwanie informacji, aby rozsiewać swoje nici do marionetek - tak aby nadal nic nie robić, nie ponosić wysiłku naturalnego, a być ponad innymi, tzn. mieć możliwość czynić krzywdę i być przy tym poza horyzontem właśnie.
rebeliant2021.07.28 9:47
I tu mamy przykład z faktów wyjęty: https://www.youtube.com/watch?v=RSzQ2CYb9OQ - jak widać do momentu, gdy te gnoje boży nie dotarli do Indian, to tamtejsze kobiety rodziły niemal bezboleśnie, gdyż praca była naturalna, a nie ponad siły na chfałkę pana (i monumentalne pałace dla yego ołtarzy, gdzie będzie mógł pokazywać swoje zakryte genitalia). Jak tylko tak jahwicka k..r.wa się dotknęła do ludzkości to momentalnie kobiety zaczęły rodzić w bólach. Koncepcja boga wszechmogącego kończy się takim obrazem, w którym on miłość traktuje tylko jako dźwignię dla swojej władzy.
ateizm to zlo2021.07.28 9:34
komunistyczna polska chiny korea polnocna kuba itd. najlepsze tego przyklady ateisci to jak rozwscieczone zwierzeta beda wszystkich przesladowac
Te kraje, które wymieniłeś2021.07.28 9:41
są komunistyczne - komunizm nie ma nic wspólnego z ateizmem
Komunizm2021.07.28 14:30
jest ateistyczny. Sam Marx pisał że religia jest opium dla ludu. Natomiast kraje ateistyczne to nie tylko kraje komunistyczne. Są jeszcze Szwecja, Czechy itd. w których mamy ogromną wolność dzięki ateizmowi. Przestań manipulować.
MaxFiend2021.07.28 9:33
Znowu cały ściek bredni. Skąd w ogóle teza, że "toksyczna idea ateizmu, walcząc z katolicyzmem, niszczy życie społeczne" skoro ateistów nie obchodzi wiara innych w zjawiska nadprzyrodzone ani też nie zwalczają osobistych poglądów innych ludzi? Przecież to nie ich problem a nikt racjonalny nie ma powodu walczyć z cudzymi problemami światopoglądowymi. Ateizm nie wyzwala od norm moralnych i nie ma żadnych egoistycznych pobudek. W dodatku moralny, altruistyczny i etycznie żyjący ateista z definicji ma wyższy i czysty poziom moralności niż wierzący, bo nie oczekuje w zamian żadnej wiecznej nagrody ani nie robi tego ze strachu przed wiecznym potępieniem. Dlatego każdy teista atakujący ateistę za jego poglądy jest zwyczajnym moralnym pokurczem, którego telepie, że ktoś inny może być lepszy od niego i przez to deprecjonuje wartość jego wiary :-D
Anonim2021.07.28 9:33
Buhahahhahhahahaaa 😁😂🤣😂😁 Kleruchy wola utrzymywać ludzi w ciemnocie, bo tylko "ubogie rozumem owieczki" dają się doić na potęgę, a to jedyny cel istnienia czarnej mafii. JBĆ KLR!
Anonim2021.07.28 9:31
Towarzysz Bodakowski jak zwykle skupia się na seksie i libido. To aż niewyobrażalne, jak sfrustrowany musi być ten człowiek. No ale nie oszukujmy się i spójrzmy na niego. Kobiety lecą na głupich facetów jeśli są przystojni, a na brzydkich jeśli są bogaci. Jasiu nie ma żadnej z tych cech, więc zostało mu tylko walenie kapucyna, płakanie w poduszkę i wylewanie swoich żali na ludzi żyjących lepiej od niego.
cynik2021.07.28 9:30
Ze wszystkiego można zrobić toksyczną ideologię; i z ateizmu i fałszywie rozumianego chrześcijaństwa.
Anonim2021.07.28 9:28
Są ludzie którzy zmądrzeli i nie wierzą w pana na chmurce który wtrąci ich do piekła za używanie brzydkich wyrazów. No i jest bodakoski xD