Z okazji przypadającego jutro Święta Wojska Polskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość wręczenia awansów generalskich. Po uroczystym wręczeniu prezydent Andrzej Duda wygłosił uroczyste przemówienie.

- Dzisiejsze nominacje generalskie są jednymi z najbardziej symbolicznych w historii Wojska Polskiego – podkreślał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, wręczając awanse 13 oficerom WP.

- Wojsko Polskie ma wewnętrzne poczucie kontynuowania tradycji tamtych zwycięzców sprzed 100 lat. Zwycięzców, którzy byli w jakże trudnej sytuacji; zwycięzców, którzy zwyciężyli pomimo zwątpienia w kraju i poza granicami; zwycięzców, którzy zwyciężyli „rzutem na taśmę”, kiedy wszystko wydawało się przegrane. Zwyciężyli dlatego, że zachowali męstwo, odporność psychiczną, siłę woli i determinacje do ostatniego momentu – akcentował. 

Niech te nominacje w przeddzień Święta Wojska Polskiego, 100-lecia Bitwy Warszawskiej będą dla całego polskiego wojska symbolem jego rozwoju – zaznaczył Andrzej Duda.

 

Wskazywał też, że awansowani oficerowie, wstępując w szeregi generalicji Rzeczypospolitej, biorą na siebie odpowiedzialność za dowodzenie na absolutnie najwyższym poziomie. Wśród zadań Prezydent wymienił trwającą reformę polskiej armii, jej rozwój, a przede wszystkim proces modernizacyjny. 

 

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

 • gen. bryg. Piotr Malinowski, Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • gen. bryg. Dariusz Parylak, Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

 • gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego

 

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

 • płk pil. Krzysztof Cur, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

 • płk Kazimierz Dyński, Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

 • płk Bogdan Dziewulski, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki

 • płk Jarosław Górowski, Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

 • płk Cezary Janowski, Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP

 • płk Rafał Kowalik, Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej

 • płk Krzysztof Nolbert, Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • płk Rafał Ostrowski, Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża

 • płk Michał Rohde, Dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

 • płk Bogdan Rycerski, Dowódca 15. Giżyckiej Brygady ZmechanizowanejPoniżej pełna treść wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzej Dudy.

Szanowny Panie Marszałku Senatu,

Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowny Panie Generale, Szefie Sztabu Generalnego,

Szanowny Panie Przewodniczący Komisji,

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,

Żołnierze,

Wszyscy Przybyli Goście,

ale przede wszystkim Wielce Szanowni Panowie Generałowie, którzy odebrali generalskie nominacje

i Wielce Szanowni Najbliżsi Panów Generałów!

Bardzo ważny dzień. Z całego serca Panom Generałom gratuluję, a wszystkim, którzy są dzisiaj tu z nami, i wszystkim, którzy oglądają tę uroczystość za pośrednictwem mediów, z całego serca dziękuję.

Bardzo ważny dzień, bo to z całą pewnością jedne z najbardziej symbolicznych nominacji generalskich w historii Wojska Polskiego. Zwłaszcza tego, które ma wewnętrzne poczucie kontynuowania tradycji zwycięzców sprzed stu lat. Zwycięzców, którzy byli w jakże trudnej sytuacji; zwycięzców, którzy zwyciężyli mimo zwątpienia w kraju i poza granicami; zwycięzców, którzy – śmiało można powiedzieć – zwyciężyli rzutem na taśmę, gdy wszystko wydawało się przegrane. Zwyciężyli dlatego, że zachowali męstwo, odporność psychiczną, siłę woli i determinację do samego końca, do ostatniego momentu.

Wróg przecież prawie był już na ulicach Warszawy, a jednak udało się zwyciężyć. Oczywiście, tamto zwycięstwo nazywane jest Cudem nad Wisłą; często mówi się o opiece Matki Najświętszej nad Polską, o opiece Opatrzności. Ale zawsze powtarzam, że opiekę Opatrzności i wsparcie Boże dostają ci, którzy działają. Więc pewnie to wsparcie było, ale było także to wszystko, o czym powiedziałem wcześniej – genialna myśl dowódcza i odpowiedzialność, którą wzięli na siebie ówcześnie dowodzący Wojskiem Polskim i kierujący polskim państwem.

W ostatnich dniach i tygodniach bardzo często mówimy o Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa – niezwykle ważnym i symbolicznym, bo rządzie, w którym reprezentowane były praktycznie wszystkie stronnictwa zasiadające w ówczesnym parlamencie, w ówczesnym Sejmie. Był to więc rząd – śmiało można powiedzieć – ponadpolityczny, który rzeczywiście reprezentował Rzeczpospolitą w absolutnie pełnym tego słowa znaczeniu; także właśnie ponad podziałami.

Rząd, który nie tylko Polskę obronił w 1920 roku, lecz także później przeprowadził w Polsce tak wiele ważnych reform i działań, budując II Rzeczpospolitą, która przecież wtedy właśnie się odrodziła. Rząd, w czasie którego urzędowania przyjęto także Konstytucję marcową. W istocie więc rząd, który miał ogromny – kto wie, czy nie największy w całej II Rzeczypospolitej, przez te 21 lat – dorobek twórczy. Ale przede wszystkim był rządem, który stanął na wysokości zadania w ogromnie trudnej sytuacji – obronił Polskę.

To także wielka zasługa Wincentego Witosa, nie sposób jej pominąć. To on wezwał wtedy pod broń wszystkich rodaków, ale przede wszystkim zwracał się do polskiej wsi jako ten, który stał na czele ruchu ludowego – jako ten, który był symbolem ruchu ludowego – by chłopcy z polskich wiosek poszli pod broń. I tak się stało. Milionowa armia pokonała przeciwnika, który był – wydawało się – nie do zatrzymania.

Ale – jak powiedziałem – to wręcz trudna do oszacowania zasługa Marszałka Józefa Piłsudskiego. To wielkie zasługi polskich dowódców, generałów: Tadeusza Rozwadowskiego, Józefa Hallera, Władysława Sikorskiego. To wspaniały czyn zbrojny polskich oficerów oraz niezwykła odwaga i determinacja żołnierzy.

Mówię o tym, patrząc na Panów Generałów, dlatego że – wstępując w szeregi korpusu generalicji Rzeczypospolitej – bierzecie na siebie odpowiedzialność za dowodzenie na absolutnie najwyższym poziomie. Wiem, że żaden z Panów Generałów nie obawia się tej odpowiedzialności. Wiem również – co oczywiste – że macie ogromne doświadczenie w większości przypadków zdobyte nie tylko w czasie służby w Polsce, lecz także w czasie misji w Kosowie, Iraku, Afganistanie, w różnych miejscach na świecie, bardzo często w warunkach absolutnie bojowych. Choć takiego doświadczenia bojowego, jak mieli Panów poprzednicy – ci sprzed stu lat – nie macie.

Mam nadzieję, że dzięki wytężonej służbie, dzięki zapobiegawczości, także dzięki temu, że jesteśmy dziś częścią najsilniejszego na świecie sojuszu obronnego, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego, żaden z Was nigdy takiego doświadczenia nie przeżyje dzięki temu, że Polska przez następne lata i dziesięciolecia będzie bezpieczna i nikt na Polskę nie odważy się napaść. Ale jeżeli tak będzie – a wierzę, że będzie – będzie to także dzięki doskonałej realizacji przez Was Waszych obowiązków.

Z całego serca dziękuję za wszystko, co dotychczas. Dziękuję Panom Generałom, dziękuję też najbliższym Panów Generałów. Zawsze jest tak, że – podkreślam to – w wojsku służy nie tylko żołnierz, lecz także w jakimś sensie Rzeczypospolitej służy cała jego rodzina; wszyscy, którzy na niego czekają; wszyscy, którzy razem z nim noszą ciężar służby. Bo przecież służba to przede wszystkim wielkie zobowiązanie, to nieobecność, a czasem właśnie to, że czekają; ten ogromny niepokój, gdy choćby wykonuje się służbę poza granicami kraju, tam, gdzie panują warunki wojenne.

Przed nami, Panowie, wielkie zadania; przed nami trwająca cały czas reforma polskiej armii, jej rozwój; ale przed nami przede wszystkim proces modernizacyjny. Bardzo ważny. Za ten proces modernizacyjny w wielu przypadkach ponoszą Panowie bezpośrednią odpowiedzialność – za jego sprawną modernizację, za wdrożenie nowych technologii i technik. Życzę Panom na tej drodze wszelkiego powodzenia. Wierzę, że spełnicie wszystkie pokładane w Was nadzieje.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję za dotychczasową służbę i życzę powodzenia. Niech te nominacje – w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w przeddzień stulecia Bitwy Warszawskiej – będą dla całego polskiego wojska symbolem jego rozwoju.

To jedna z największych uroczystości nominacji generalskich, w jakiej do tej pory brałem udział. To pierwsza moja uroczystość nominacji generalskich po objęciu przeze mnie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej na drugą kadencję. Cieszę się, że także ja zaczynam w tak bardzo symboliczny, wymowny, a zarazem radosny sposób. Gratuluję Panom Generałom z całego serca.

Dziękuję.

 

mp/prezydent.pl