Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie podtrzymuje wyrażaną już kilkakrotnie prośbę do prezydenta Andrzeja Dudy o pozbawienie stopni wojskowych oraz odznaczeń państwowych wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w styczniu 2012 roku została uznana prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Pomimo zawetowania przez Prezydenta RP w marcu ubiegłego roku uchwalonej przez parlament ustawy „o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu” uważamy, że w przypadku członków WRON wystarczy przywołany wyżej wyrok sądowy.

Nikt nie ma już dzisiaj wątpliwości, że była ona wrogą Polsce instytucją działającą w imię sowieckiej racji stanu w celu stłumienia niepodległościowych dążeń rodaków. Wetując ustawę prezydent Duda podkreślił zresztą, że nie ma wątpliwości, iż należy pozbawić stopni takich generałów jak m.in. Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, czego od wielu lat domaga się nasze Porozumienie.

Nie może być tak, że stopień generała mają jednocześnie ewidentni zdrajcy i jeden z największych bohaterów nie tylko Polski, ale całego świata Ryszard Kukliński (czekamy jeszcze na odznaczenie go Orderem Orła Białego), który z narażeniem życia własnego oraz swojej rodziny skutecznie zapobiegł przekształceniu się zimnej wojny między Wschodem a Zachodem w gorącą o nuklearnym charakterze.

Nadal obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości, co stanowi znakomitą okazję do wyrównywania historycznych rachunków i nazywaniu wprost zdrady zdradą, a bohaterstwa bohaterstwem. Aby tak się stało, konieczne jest m.in. pozbawienie wszelkich honorów członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego bez względu na zakres ich odpowiedzialności, ponieważ wszyscy przystąpili do niej dobrowolnie.

rzecznik POKiN - dr Jerzy Bukowski