Amerykański jezuita o. Thomas J. Reese sądzi, że tradycyjna Msza św., która była normą przed Soborem Watykańskim II, powinna zniknąć. Jego zdaniem należy również zabronić uczestnictwa we Mszy łacińskiej dzieciom i młodzieży. Według jezuity liturgia powinna dostosować się do współczesnej kultury.

Ojciec Reese uważa, że zadaniem konferencji biskupów powinno być „zgromadzenie uczonych, poetów, muzyków, artystów i duszpasterzy, by opracować liturgię dla konkretnych kultur”, bowiem jeśli liturgia nie jest dopasowana do danej kultury, umiera. Amerykański jezuita chce też wprowadzić możliwość udzielania przez diakonów, a nawet ludzi świeckich sakramentu namaszczenia chorych oraz spowiedzi.

Proponuje rewolucję w pojmowaniu konsekracji, od której według niego ważniejsza jest „przemiana wspólnoty w ciało Chrystusa, abyśmy mogli przeżywać przymierze, jakie mamy poprzez Chrystusa”. Stąd sugeruje „ulepszenie” modlitwy eucharystycznej, która miałaby się skupiać na „trosce Kościoła o ubogich albo o sprawiedliwość, pokój, uzdrowienie i środowisko”.

Ojciec Reese jest przeciwnikiem Summorum Pontificum, dokumentu Benedykta XVI z 2007 r. regulującego status tradycyjnej Mszy łacińskiej: „Kościół powinien jasno powiedzieć, że chce, aby niezreformowana liturgia znikła i że dopuści ją jedynie z duszpasterskiej życzliwości dla ludzi starszych, którzy nie rozumieją potrzeby zmiany” – napisał jezuita. Jednocześnie dodał: „Dzieci i młodzież nie powinni mieć pozwolenia uczestnictwa w takich Mszach”.

Wypowiedzi o. Reese’a o rzekomej potrzebie dostosowania się do współczesnej kultury, są sprzeczne z doświadczeniem i statystykami. Dr Taylor Marshall, znany amerykański apologeta katolicki, zauważył upadek zakonu jezuitów, którego liczebność w USA zmniejszyła się od roku 1977 o 41,5 procent. Tymczasem przeciwny trend można zaobserwować we wspólnotach tradycjonalistycznych, których liczebność rośnie, co świadczy także o popularności tradycyjnej liturgii wśród ludzi młodych.

Komentatorzy wypowiedzi o. Reese’a również zwracają uwagę na ogromny wzrost uczestnictwa młodzieży w liturgii tradycyjnej. Zdaniem ks. Timothy’ego Finigana z Wielkiej Brytanii stanowi ona „olbrzymią część tych, którzy uczestniczą, służą, śpiewają”. A ks. Mark Elliott Smith z Londynu uznał uwagi o. Reese’a za „obraźliwe: po pierwsze dla tych, których uważa on za zbyt starych, by zrozumieć i zaakceptować zmianę; po drugie dla tych, którzy są zbyt młodzi albo zbyt naiwni, by przyjąć tradycję”.

Z kolei znany komentator katolicki diakon Nick Donnelly porównał propozycje jezuity wręcz do totalitarnych działań, jakie stosuje „Komunistyczna Partia Chin, która także zabrania młodym katolikom uczestnictwa we Mszy”.

 

jjf/LifeSiteNews.com