Po odwołaniu rządu Jana Olszewskiego i niepowodzeniu utworzenia misji rządu przez Waldemara Pawlaka, 11 lipca 1992 roku powołana została Rada Ministrów pod kierownictwem premier Hanny Suchockiej. Rząd Suchockiej funkcjonował bez kontroli parlamentarnej do 26 października 1993 roku. Jego przeciwnikiem był Janusz Korwin-Mikke, co wyraził w liście do prezydenta Lecha Wałęsy.

- „Wasza Ekscelencjo! W nawiązaniu do naszej rozmowy na Zamku, pragnę przypomnieć panu sprawę Rady Stanu. W obecnej sytuacji, w której rząd nie jest kompetentny do działalności ustawodawczej, a Parlament zupełnie się do tego nie nadaje – jest to chyba jedyna rozsądna koncepcja”

- pisał polityk, proponując prezydentowi spotkanie.

Korwin-Mikke w ciekawy sposób podpisał swój list.

- „Pozostaję Waszej Ekscelencji Uniżonym Sługą”

- napisał polityk.