Funkcjonariusze Straży Granicznej zobowiązali się przyjąć wniosek o udzielenie ochrony, gdy tylko stan zdrowia kobiety na to pozwoli. Całe zdarzenie jest częścią większego kontekstu nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie w ostatnich dniach odnotowano aż 210 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Warto zaznaczyć, że wśród tych incydentów znaleziono również kolejnych kurierów.

W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie wojna hybrydowa Rosji stwarza trudne warunki dla migrantów, losy tej kobiety i jej dziecka stają się ważnym głosem w dyskusji na temat migracji i humanitaryzmu.

Polska Straż Graniczna realizuje swoje zadania, jednocześnie zapewniając pomoc w wyjątkowych okolicznościach.