Aż 70 proc. Polaków chciałoby, aby ukraińscy uchodźcy wojenni przebywający na terytorium naszego kraju, podejmowali pracę zarobkową na swoje utrzymanie – wynika z badania pracowni IBRiS przeprowadzonego na zlecenia „Rzeczpospolitej”.

Obok podjęcia pracy, dwoma innymi najczęściej wymienianymi przez Polaków warunkami pozostania ukraińskich uchodźców w Polsce były także: wysłanie dzieci do polskiej szkoły (38,7 proc.) oraz nauka języka polskiego (27,6 proc.).

Ponadto, jak pokazały niedawne badania przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski pod kierunkiem dr. Roberta Staniszewskiego, pomimo całej naszej otwartości na Ukraińców - większość Polaków jest przeciwna przyznawaniu im w Polsce świadczeń 500+ i innych zasiłków socjalnych.