Nowelizację poparło 94 senatorów, nikt nie zagłosował przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

- „Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia”

- czytamy w nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.