Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie przygotowawcze dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń publicznoprawnych. Grupa przestępcza działała w latach 2019-2022. Na obecnym etapie śledztwa ustalona szkoda Skarbu Państwa przekracza kwotę 37 mln zł.

7 maja 2024 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali trzech przedsiębiorców nabywających nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej produkującej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT. Z ustaleń postępowania wynika, że przedsiębiorcy używali następnie nierzetelnych faktur VAT w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT. Przedsiębiorcy prowadzili działalność w branży motoryzacyjnej i drukarskiej.

Zatrzymań dokonano na terenie Warszawy, Krakowa i Wieliczki. Mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. z art. 271a § 1 i 2 k.k. oraz art. 56 § 1 k.k.s.

Wobec dwóch podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Wobec jednego podejrzanego Prokurator zastosował zakaz opuszania kraju.

To już ósma realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie łącznie jest 37 podejrzanych, którym Prokurator przedstawił 90 zarzutów.

W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, na wniosek Prokuratora, tymczasowo aresztowano 6 osób. Aktualnie 3 osoby podejrzane przebywają w areszcie śledczym.

Niewykluczone są kolejne czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa.