- Europa jest zjednoczona w swoich celach. Najważniejsze, że Rosja nie zagraża bezpieczeństwu Europy, a żeby utrzymać ten stan, potrzebujemy suwerennej Ukrainy - powiedział Orban w trakcie zjazdu Międzynarodowego Związku Chrześcijańskich Demokratów.

Ponadto zdaniem Orbana opinie wewnątrz UE na temat możliwej reakcji na konflikt są podzielone. Orban krytycznie ocenił przy tym działania Rosji. Sam jednak od wybuchu wojny zajmował stanowisko ostentacyjnie prorosyjskie. W 2021 roku podpisał z kolei kolejny długoterminowy kontrakt z Gazpromem.

Na tym polu doszło do poważnego krachu w stosunkach polsko-węgierskich. Ponadto Węgry w dalszym ciągu nie wyraziły zgody na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Oprócz Węgier zgody takiej nie udzieliła jeszcze Turcja.

Jak przekazał Mateusz Morawiecki, Węgry mają zająć się tą kwestią na początku 2023 roku.

- Zwróciłem się do pana premiera Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem taką obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, ta ratyfikacja nastąpi. A więc jest konkretna data, jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję - powiedział Morawiecki po spotkaniu liderów Grupy Wyszehradzkiej.